Hitler chtěl válčit, umlčel proto své nejvěrnější bojovníky

30.6.2021
Jaroslav Svoboda

Tato Hitlerova čistka proběhla v německu od 30. června do 2. července 1934. Sami nacisté akci nazývali jako Röhmův puč nebo Operace kolibřík. Jejím hlavním záměrem bylo eliminovat stále silnější organizaci SA a jejího příliš ambiciózního vůdce Ernsta Röhma. Iniciátory čistky byli samotní Himmler, Goebbels a Göring. Povražděn byl zejména velitelský sbor SA a někteří významní konzervativci (jako bývalý kancléř Kurt von Schleicher) a ti, kteří se nacistickému režimu protivili. Na Hitlerův příkaz byl pak bez soudu zastřelen i sám Röhm, který byl Hitlerův přítel a už v té době si s ním  tykal. Také proto s hrdelním trestem Hitler otálel, a to celé dva dny.

Před třiceti lety byla rozpuštěna RVHP, nahradí ji BRICS?

Příslušníci SS během akce spustili vraždící stroj, až do 2. července totiž zabili mnoho a mnoho svých odpůrců po celém Německu.

Jaké byly příčiny rozvratu v nacistické straně?

Je to jednoduché, Hitler si potřeboval upevnit moc ve straně a zároveň uklidnit veřejné mínění. Bylo potřeba německý lid připravit na válku a expanzi a tak se mu nehodily plány šéfa SA Ernsta Röhma na pokračování v nacionálně-socialistické revoluci. Hitler zároveň potřeboval dostat armádu pod svou kontrolu.

Rozvoj českého finančnictví: práce pojišťováka byla v 19. století stejná jako dnes

Výsledkem akce pak bylo odstranění SA jako hrozby pro vedoucí představitele nového Německa, snížení opozice a posílení vztahu mezi Hitlerem a armádou. Propaganda tehdy akci odůvodňovala tím, že Röhm připravoval puč, kterým chtěl svrhnout Hitlera. Sám Hitler však plány na podobnou čistku probíral s Göringem už delší dobu. Hlavním důvodem bylo stále narůstající napětí mezi SA a zbytkem NSDAP, především z ideologických důvodů.

Na běsnící akci vydělali také muži z SS, ti se totiž odtrhli od SA a získali ve státě velmi důležitou roli, stala se z nich vlastně taková druhá armáda – armáda nejvěrnějších nacistů. Veřejná vražda odpůrců pak také posloužila k zastrašení společnosti.

Zdroj: Gallo, Max. Noc dlouhých nožů, 2007.Nepřehlédněte