14℃
Dnes je 20. srpen , svátek má Bernard

Hlavní město Praha bude iniciovat úpravu provozování tzv. „beer bike“ na svém území

Nabídka takzvaých „beer bike“ bývá inzerována jako „netradiční cyklo výlet historickým centrem Prahy“ pro skupiny lidí se zkušeným průvodcem, který v průběhu jízdy čepuje pivo. Tato služba je nabízena jak pro soukromé akce, tak pro pravidelné trasy v určité lokalitě. V poslední době se však množí stížnosti na řadu problémů spojených s touto službou, od nadměrného hluku po omezování plynulosti provozu.

Reklama

„Provozování takzvaných pivních kol je další z řady nových trendů, se kterými se musí evropské metropole potýkat. Zdaleka se to netýká pouze Prahy. Můžeme se podívat na příklad Amsterdamu, kde byl provoz těchto kol v listopadu loňského roku zakázán. A rád bych upozornil na skutečnost, která je o tomto městě a jeho obyvatelích všeobecně známa, a sice na jejich velkou míru tolerance. Navíc je to město, které je pro cyklisty jedním z nejpřívětivějších v Evropě,“ uvádí radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Beer bike je podle zákona o pozemních komunikacích zařazen do kategorie nemotorových prostředků. Jedná se o kolo, a to z důvodu, že kolo nemá ze zákona přesně předepsanou formu. Jízdním kolem se dle předpisů na úseku provozu na pozemních komunikacích rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích. Dle stanoviska Ministerstva dopravy postačuje, pokud dané vozidlo splňuje minimální technické požadavky (zejména brzdový systém a systém osvětlení pro jízdu za snížené viditelnosti, včetně zdroje elektrické energie a odrazových skel). Vozidlo může být vybaveno i dodatečně pomocným motorkem, jestliže jeho výkon nepřesáhne 1 kW a v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3. Maximální konstrukční rychlost nesmí být vyšší než 25 km/h. Základní pravidla chování účastníka provozu na pozemních komunikacích mimo jiné stanoví, že nikdo (řidič ani zákazník) nikdy nikoho (včetně sebe) nesmí na pozemních komunikacích ohrozit na životě, zdraví nebo majetku.

Století republiky lze oslavit i na kole. Ve lví stopě

„V poslední době mne občané i návštěvníci Prahy stále více upozorňují na rušení veřejného pořádku, omezování plynulosti a bezpečnosti provozu i kolemjdoucích a v neposlední řadě i bezpečnosti samotných pasažérů těchto tzv. pivních kol. Já jsem odhodlán tuto situaci řešit. Na druhou stranu, řešení této problematiky není tak jednoduché, jak se teď od mnohých jednotlivců i politických představitelů dozvídáme. Jen tak prostě něco zakázat má zpravidla právní překážky. S těmi je potřeba se vypořádat, ale v první řadě musíme vědět, jaké máme možnosti, jakou cestou chceme konkrétní problematiku řešit a jaké to bude mít pozitivní i negativní důsledky. Již si nechávám od příslušných magistrátních odborů zpracovat analýzu a stanovisko k návrhu možného řešení. Následně budu osobně iniciovat jednání o řešení této problematiky s příslušnými státními institucemi a samozřejmě městskými částmi, kterých se to bezprostředně týká. Momentálně se mi jako jedno z možných řešení jeví zákaz tohoto způsobu provozu v místech se zákazem konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Toto řešení by doprovázela i jednodušší vymahatelnost ze strany Městské policie,“ dodává radní Wolf.

Na provozování tzv. pivních kol se kromě zákona o pozemních komunikacích vztahují i ostatní právní předpisy, zejména živnostenský zákon, regulace veřejného pořádku (zejména vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných místech, specifikovaných na území jednotlivých městských částí konkrétními ulicemi a místy). Postihováno samozřejmě může být jakékoliv chování zákazníků této služby, které je obecně v rozporu s právními předpisy (např. porušování předpisů o provozu na pozemních komunikacích včetně ohrožování ostatních účastníků silničního provozu, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, škody na zdraví či majetku).

Zdroj: MHMP

Kolo Favorit jako symbol cyklistické touhy za komunismu. Přehlídka nostalgie v technickém muzeu

Včera, 17:30
Moderní doba je podivná a ženy mají nejrůznější fígle, jakými z muže vymámit peníze navíc. Nechme...
Včera, 16:00
José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II. se prohlásil přímým dědicem z královské krve Inků....
Včera, 14:00
Už je to 18 let, kdy skončilo jeho druhé prezidentské období, jeho hříchy, hříšky a...
Včera, 11:30
Pronikavý, pichlavý pohled, který proniká do hloubi duše. Před jeho očima uhýbá i král. Hypnotizuje...
Včera, 10:00
A už před více jak 60 lety. Inspirací se mu stal vyřazený armádní Jeep Willys...
Včera, 08:00
Steve Jobs, vlastním jménem Steven Paul Jobs – zakladatel, výkonný ředitel a předseda představenstva firmy...
18.8.2019
Ne každý den v týdnu má svůj protějšek v názvu místa. Bohužel. Ale i přesto...
18.8.2019
Jestli si ještě užíváte pohlavní styk klasickým způsobem, jste dávno za zenitem. Z britského průzkumu Global...
18.8.2019
Hrozba, která v těle spí desítky let? To je žloutenka typu C. Jedná se o...
18.8.2019
Stal se pojmem už kvůli svému značně nevojensky znějícímu jménu. Hrůzu však o to menší...
Reklama