25℃
Dnes je 25. duben , svátek má Marek

Jak byl dobyt Tibet. Tibeťané věřili amuletům, Britové kulometům

Další fotky

Začátek 20. století se Britové jako koloniální velmoc cítili v Asii ohroženi carským Ruskem. Obě monarchie usilovaly o nadvládu v této oblasti a Britové si ji pojistili zabráním Indie. Na tu se však ze severu tlačilo Rusko toužící po přístupu k teplým mořím.

Reklama

S touto politikou přišel ostatně již ruský car Petr Veliký (1672 – 1725), když vyhlásil strategii nazvanou „nápor k jižním mořím“ a v této výbojné politice nakonec pokračoval i později Sovětský svaz. O severní oblasti tehdy nikdo v podstatě nestál, až v roce 2007 zahájilo Rusko výzkumnou činnost, která měla zdůvodnit jeho současné nároky na území sahající až k severnímu pólu. Britové chtěli okupací Tibetu zahájenou v červenci 1903 předejít tomu, aby Tibet zabralo Rusko a proniklo tak až k hranicím tehdy britské Indie.

O tomhle jste věděli? Před 40 lety vypukla Čínsko-vietnamská válka. Proč k ní došlo?

Přípravy na vlastní tažení do Tibetu začalo tím, že Britové v indickém městě Gángtók, které dnes leží v blízkosti čínských hranic a sídlí v něm velká vojenská posádka, začali soustřeďovat své invazní jednotky. Zařazeno do nich bylo na 3000 britských a 7000 indických vojáků vyzbrojených moderními zbraněmi – puškami, děly a kulomety Maxim, které se staly symbolem anglických koloniálních válek. Tento kulomet s kadencí až 600 ran/min, první rychlopalná zbraň na světě, při palbě nejen zabíjel, ale jeho použití či už jen pouhá přítomnost na bojišti měly také na protivníka nesmírný psychologický účinek. Stal se velmi oblíbený i v Rusku, které koupilo roku 1897 patent od Angličanů. Tam byl kulomet částečně modifikován, použit byl v obou světových válkách a pak dodáván Sovětským svazem do rozvojových zemí, kde ho bojovníci národně-osvobozeneckých hnutí používali v bojích proti kolonizátorům.

Tibeťané si byli dobře vědomi toho, že v podstatě mají jen minimální šanci postavit se v boji proti takové přesile. Aby se vyhnuli krveprolití, tibetský generál slíbil, že pokud Britové nezaútočí na Tibeťany, oni nezaútočí na Brity. Plukovník Younghusband reagoval začátkem prosince 1903 tímto sdělením: „Nejsme ve válce s Tibetem a pokud nebudeme napadeni, na Tibeťany útočit nebudeme.“ Čekal potom, že se dostaví tibetští nebo čínští vyjednavači a podepíší s ním mírovou dohodu. Když se tak nestalo, plukovník Younghusband postoupil s částí armády asi 50 mil za hranice do Tibetu a dál čekal na vyjednavače protistrany. Když se nedostavili ani pak, na základě rozkazu začal postupovat dál směrem k Lhase, hlavnímu městu Tibetu.

Na tibetských slavnostech hnětli kuličku tsampa z praženého ječmene. Zvládnete to také?

K vojenské konfrontaci mezi Angličany a Tibeťany došlo 31. března 1904 u průsmyku Chumik Shenko. Britové nemohli pokračovat dál na Lhasu, protože tibetské vojsko se u průsmyku „opevnilo“ bariérou naskládanou z kamenů. Britové se zastavili před ní a vyčkávali. Ale ne dlouho. Ať už rozbuškou byla šarvátka mezi vojáky obou stran či fiktivní útok Angličanů za účelem odlákání tibetských jednotek stranou, výsledkem byla „bitva“, kterou Tibeťané prohráli. Proti moderně vyzbrojeným profesionálním jednotkám neměli vůbec žádnou šanci. Tibetské vojsko bylo tehdy jedno z nejslabších na světě, v podstatě šlo o středověkou rolnickou armádu tvořenou převážně narychlo naverbovanými nevolníky vyzbrojenými meči, kopími a zastaralými puškami. Tibeťané navíc věřili, že amulety, které měli u sebe, je ochrání před zraněním i smrtí. Ostatně, tak jim to také jejich lámové slíbili. Při boji pak byli tibetští vojáci rozčarováni a zmateni neúčinností svých amuletů, což jejich zkázu dovršilo.

V Praze se slavil tibetský nový rok Losar 2146. Podle čeho se počítá?

Plukovník Younghusband sám, po střetnutí prohlásil, že to nebyla bitva, ale masakr. Britskému velení v Indii poslal den poté tuto zprávu: „Věřím, že tento obrovský trest zabrání dalším bojům a přiměje je konečně vyjednávat.“ Na britské straně činily ztráty 202 vojáků, kteří padli přímo v boji, a 411 ztracených z různých jiných příčin. Tibet přišel o 2000 až 3000 padlých nebo smrtelně zraněných. Britové pak už bez problémů obsadili Lhasu, odkud již předtím třináctý dalajláma Thubtän Gjamccho uprchl do Urgy ve Vnějším Mongolsku. V září 1904 pak byla podepsána anglo-tibetská dohoda, která Velké Británii v Tibetu zajišťovala pozici protektora a mnoho hospodářských výhod, například to, že Tibet bez britského souhlasu neudělí žádné velmoci koncesi na stavbu železnic, telegrafní sítě či hloubení dolů na svém území.  Na tibetské straně dohodu podepsali jak světští, tak duchovní představitelé Tibetu, mimo jiné lámové stojící v čele klášterů Sera, Däpung a Gandän, kteří se jevili probritsky orientovaní.

FOTO: Jak Britové dobyli Tibet

Jak Britové dobyli Tibet - Younghusbandova expedice – wikiwandJak Britové dobyli Tibet - Vlajka čínského impéria – dynastie Qing (1889 – 1912) – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - The AustralianJak Britové dobyli Tibet - Politická mapa Britské Indie, s územím pod přímou britskou správou (červěně) a s vazalskými knížecími státy (žlutě) r. 1893 – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Ruská říše – wikipedia
Další fotky
Jak Britové dobyli Tibet - Gángtók na mapě – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Britská Indie – wikipedieJak Britové dobyli Tibet - Boční pohled na palác Potála – palba.czJak Britové dobyli Tibet - Domorodí vojáci – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Pevnost v Gjance, dobytá Brity během jejich postupu na Lhasu – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Plukovník Francis Younghusband s Číňanama- plaba.czJak Britové dobyli Tibet - Plukovník Francis Younghusband. – jiricunat.blogspotJak Britové dobyli Tibet - Plukovník Francis Younghusband. – plaba.czJak Britové dobyli Tibet - Plukovník Younghusband vede své oddíly do Lhasy (1904) – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Tibetexpedition, Neujahrsparade, Rta paJak Britové dobyli Tibet - Tibetští jezdci – palba.czJak Britové dobyli Tibet - Třináctý dalajláma Thubtän Gjamccho (1876-1933) – fotografie z roku 1910 – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Vlajka Britské Indie – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - 1 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – děla – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 2 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – kulomety Maxim – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 3 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – kulomety Maxim – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 4 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – útok Tibeťanů – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 5 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – děla – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 6 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – masakr – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 7 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – kulomety Maxim – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 8 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – útok Tibeťanů – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 9 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – anglická pěchota – youtubeJak Britové dobyli Tibet - 10 – Boj u průsmyku Chumik Shenko – útok Angličanů – youtubeJak Britové dobyli Tibet - Tibetský válečník po setkání s Brity – palba.czJak Britové dobyli Tibet - Tibetský bojovník – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Britská medaile udělená všem, kdo se zúčastnili výpravy do Tibetu – wikipediaJak Britové dobyli Tibet - Britská medaile udělená všem, kdo se zúčastnili výpravy do Tibetu – revers- wikipediaJak Britové dobyli Tibet - auctions – CatawikiJak Britové dobyli Tibet - People’s Daily

Čínské císařství se ovšem stále snažilo dostat Tibet pod svůj vliv, což se nepodařilo. Když byl v Číně císař svržen a 1. ledna 1912 vyhlášena republika, následujícího roku vyhlásil svou nezávislost i Tibet. Fakticky i formálně o ni pak přišel v roce 1950, kdy jej okupovaly čínské jednotky, aby „zachránily tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečily ochranu západní čínské hranice“. Britové o svůj vliv v této oblasti přišli již roku 1947, kdy se museli vzdát své koloniální nadvlády v Indii, a Tibet tak Číně ponechali. Pod její správou pak Tibet zůstal až dodnes.

Před 20 minutami
Novou publikaci Klenoty středočeského pravěku pokřtili její autoři z řad středočeského archeologického ústavu spolu se...
Před 46 minutami
Léto pomalu končí. Ráno už je docela chladno a nad nedalekým Dunajem se vznáší hustá...
Před 2 hodinami
Kde by byly současné tiskové kanceláře, kdyby se 21. července 1816 v Kasselu nenarodil Paul...
Dnes, 11:30
Potvrdit to mohou nejen ti, kteří si už sociální sítě pustili příliš k tělu a...
Dnes, 10:00
Klidně to mohly být jiné stupně, než ty Celsiovy, ale švédský přírodovědec Anders Celsius měl...
Dnes, 08:38
Divoká Šárka je romantické údolí Šáreckého (Litovického) potoka, které začíná divokým kaňonem v buližníkových skalách...
Dnes, 08:00
Naše zdraví ovlivňuje dědičnost, životní styl i prostředí, ve kterém žijeme. Dlouhodobý stres, tlak a...
Včera, 18:09
Chtěli byste se na jeden den přesunout do několika oblíbených středomořských zemí najednou? Tak přijďte...
Včera, 17:30
Skrývají se ve vás znaky geniality? Na to nikdy nepřijdete, když se budete vymlouvat na...
Včera, 16:00
Jeho jméno, Josif Iremašvili, je dnes prakticky neznámé. Proslavil se však knihou nazvanou „Stalin a...
Reklama