Jak se po válce obnovila ochrana ve státě? Vznikl Sbor národní bezpečnosti

10.5.2021
Jaroslav Svoboda

První představy o budoucnosti bezpečnostního aparátu nového Československa se utvářely již během války. Moskevské vedení KSČ je ve svých návrzích formulovalo jasně. Už v roce 1943 v rámci moskevských rozhovorů Gottwalda s Benešem vyslovila KSČ požadavek resortu ministra vnitra a v březnu 1945 při jednáních o složení nové vlády si tento požadavek komunisté prosadili.

Prvním poválečným ministrem vnitra se tak stal komunista Václav Nosek. Nové uspořádání republiky mělo být založeno na národních výborech jako orgánech státní správy. Tyto národní výbory tak obdržely pro budování bezpečnostních orgánů poměrně značné pravomoci. Bezpečnostní složky národních výborů byly zřizovány po celé zemi, někde dokonce za asistence Rudé armády.

Městská policie fungovala už za první republiky. Jaké byly požadavky na příslušníky SNB?

V dubnu 1945, přesně 17. t. m., vláda přijala návrh ministra Noska pod názvem „Hlavní zásady výstavby nového bezpečnostního aparátu“. Podle tohoto návrhu se měla organizace Národní bezpečnostní služby skládat ze tří složek, ze sboru uniformované NBS (z bývalého četnictva a uniformované policie), ze sboru pohotovostního (rovněž uniformovaného) a ze sboru neuniformované NBS (včetně vnitřního i zahraničního zpravodajství). Kromě toho se počítalo také se zřízením zvláštní služby na ochranu prezidenta republiky, členů vlády a ústředních úřadů.

Z NBS se stalo SNB

Dne 2. června 1945 ale celý sbor doznal zásadní změny, a to změny svého názvu. Výnosem ministra Noska se totiž stanovil nový název sboru, tedy Sbor národní bezpečnosti.

Pohotovostní složka SNB

Pohotovostní sbor SNB byl schválený už v červnu 1945. Prakticky ihned, 1. června, byla vyhlášena náborová akce k této složce, která byla zahájena už 28. května v budově Ústřední rady odborů v Praze II na Perštýně. Přijímáni měli být pouze uchazeči české národnosti ve věkové hranici od 18 do 35 let, bezúhonní, svéprávní, politicky a charakterově vyspělí a oddaní státní ideologii lidové demokracie. Uchazeči ale museli předložit i průkaz o školním a odborném vzdělání. Tělesná způsobilost se pak posuzovala na základě lékařské prohlídky. Vítáni byli zejména osvědčení bojovníci z řad revolučních gard a partyzánských oddílů.

Případ Babice aneb Podle čeho vznikl jeden z dílů majora Zemana

Délka jejich služby byla stanovena na dva roky s možností prodloužení. Služební doba ve svazku SNB se započítávala do služby v československé branné moci, zrovna tak příslušníci SNB pobírali stejné požitky jako v československé branné moci s funkčními přídavky. Stravování a ubytování v době výcviku pak měli zajištěné v kasárnách.

Od 29. června 1945, kdy vydal ministr vnitra Nosek výnos o organizaci ministerstva vnitra, bylo vše jasné. O den později ministerstvo představilo SNB jako výkonný orgán správních úřadů národní bezpečnosti, do kterého měly být integrovány všechny dosavadní sbory, tedy četnictvo a státní i obecní policie. Na více jak čtyřicet let se tak změnila struktura našeho bezpečnostního aparátu.Nepřehlédněte