• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jak se rodilo naše výsadkové vojsko aneb Červené barety – meče armády hrot

  17.10.2021
  Fefík

  Před Generálním štábem na Vítězném náměstí v Dejvicích byla zpřístupněna venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového vojska. Výstavu Červené barety – meče armády hrot připravil Vojenský historický ústav Praha.

  Před Generálním štábem na Vítězném náměstí v Dejvicích byla zpřístupněna venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového vojska. Výstavu Červené barety – meče armády hrot připravil Vojenský historický ústav Praha.

  Výstava, připravená historiky VHÚ Jindřichem Markem a Janem Šachem na 22 panelech, seznamuje návštěvníky s kompletní historií výsadkových jednotek a to od předválečných let až po dnešek.

  Jednotlivé panely jsou koncipovány chronologicky, mapují etapy vývoje výsadkářských sil a konkrétních jednotek. Důraz je položen na období druhé světové války a také na současnost. Na panelech jsou četné dobové fotografie, zároveň je na každém panelu text informující v základních rysech o dané dějinné kapitole.

  Ochrání před radioaktivním prachem i Ebolou. Záchranáři využívají speciální sanitku

   

  Autoři textovou část expozice uvozují slovy: „Přestože současná Armáda ČR za oficiální zrod československého výsadkového vojska pokládá datum 1. října 1947, kdy byl v Zákupech pod velením majora Oldřicha Taláška vytvořen Pěší prapor 71 „Československých parašutistů“, bojové tradice českých výsadkářů jsou mnohem starší a bohatší. Dokonce jdou i před výsadkové operace 2. světové války. První plán na vznik jednotky letecké pěchoty v čs. armádě se váže až k bezprostřednímu ohrožení republiky Hitlerem k datu 2. září 1938.

  S výsadkáři se počítalo hlavně pro destrukční akce v týlu nepřítele. Výcvik první jednotky v síle čety měl začít v Milovicích v dubnu 1939. Plány zhatil mnichovský diktát a následná nacistická okupace.

  Stromy rezaví s podzimem, humor černá s volbami. Malá ochutnávka vtipů ze SORRY

   

  Ve Velké Británii prošlo v letech 1941 – 1945 parašutistickým výcvikem na pět stovek našich vojáků. Mnozí z nich později posílili i čs. jednotky na východní frontě. Protože k jejich základnímu výcviku došlo v Ringway u Manchesteru, lze tuto britskou základnu považovat za kolébku našich vojenských výsadkářů.

  Poválečnou výstavbu výsadkového vojska provázela řada nejasností a provizorií, v nichž se střetávaly dvě odlišné koncepce. Už před vánocemi 1945 byl v posádce Milovice zahájen kurz padákových skokanů, zaměřený na padákový výcvik a tělesnou přípravu.

  V dubnu 1946 vytvořilo Velitelství pěchoty Hlavního štábu čs. branné moci přípravnou skupinu jednotek dopravovaných vzduchem. Počátkem roku 1947 rozhodl poradní orgán ministra národní obrany o výstavbě jednoho výsadkového praporu, podřízeného Velitelství pěchoty. K 1. říjnu 1947 vznikl pěší prapor 71 posádkou v Zákupech a v barákovém táboře ve Stráži pod Ralskem. Vzdušný výcvik probíhal na letišti Kumr (Hradčany). Ten později podléhal Velitelství výsadkového vojska Hlavního štábu čs. branné moci.

  (Zdroj: Andrej Halada, VHÚ)


  Témata:

  Nepřehlédněte