• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jak vznikal život na Zemi. Dodnes není zcela jasno

  25.8.2020
  Petr Matura

  Naše Země vznikla pravděpodobně přibližně před 4,6 miliardami let. Asi o jednu miliardu let později na ní vznikl i život v rudimentární podobě. Vznik života (biogeneze) však až do dnešní doby zůstává ne zcela objasněnou událostí, během níž se z neživé hmoty stala hmota živá, která se začala vyvíjet a rozmnožovat.

  Dosud nejstarší známé stopy života na Zemi byly objeveny v roce 2017 v grafitové vrstvě staré 3950 milionů let, nalezené v pásu páskovaných železných rud Isua v kanadském Labradoru a také v Grónsku. Avšak i 3700 milionů let staré nálezy jsou vědecky zpochybňovány a jednoznačně přijímané doklady prastarých pozemských organismů jsou známé až z období před asi 3500 miliony let.

  Americký chemik židovského původu Stanley Lloyd Miller (7. březen 1930 – 20. květen 2007), jenž vystudoval chemii na Kalifornské univerzitě v Berkeley, zcela zásadním způsobem ovlivnil představy ohledně vzniku života na Zemi. Jako první předložil důkaz o možnosti vzniku organických látek z látek anorganických v prehistorii planety Země, a to na základě standardních chemických reakcí.

  Pokud nacpete celou historii Země do jednoho dne, tak člověk se objevil minutu před půlnocí

  V roce 1952 Miller uskutečnil slavný experiment, dnes nazývaný Millerův-Ureyův experiment, během kterého laboratorně navodil podmínky, které na Zemi údajně vládly před 3,5 miliardami let. Pokus byl publikován v roce 1953 Stanleyem Millerem a Haroldem Ureyem, pracujícími na Chicagské univerzitě.

  Nedávno objevená pravěká příšera z Utahu. Postrach svého okolí

  Teorie evoluční abiogeneze, tedy teorie o vzniku života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na planetě Zemi, je však pouze jednou z mnoha možných hypotéz. Známá je rovněž například i teorie velkého impaktu, kdy se při srážce Země s jinou planetou mohly na povrch Země dostat důležité stavební prvky života, jako jsou uhlík, dusík a síra. Za zmínku stojí i nejrůznější filozoficko-náboženské, případně i mytologické teorie, které jsou však samozřejmě považovány za teorie nevědecké.

  Na vzniku pozemského života se pak samozřejmě musela podílet i voda. Vědci se dnes již shodují, že voda byla na Zemi dopravena menšími vesmírnými tělesy, není však doposud zcela prokázáno, jakými. Je tedy možné, že kupříkladu komety nebo velice pravděpodobně meteority dopadající na Zemi se tak podílely na vzniku pozemského života.

  FOTO: Vznik života

  Vznik života - LabradorVznik života - Stanley Lloyd MillerVznik života - Harold UreyVznik života - Páskovaná železná rudaVznik života - Michelangelo: Stvoření Adama


  Nepřehlédněte