Jak zajistit bezpečný internet pro děti? Mluvte s nimi o rizicích

19.4.2021
Redakce
Komerční sdělení

Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2020 se už v předchozích letech na internetu pohybovalo 98.9 % populace ve věku 15 let. Děti využívající internet jsou zpravidla i mladší, ČSÚ nicméně ve svých statistikách nižší věkové kategorie nezahrnuje.

 

Vlivem pandemie děti u technologií navíc tráví mnohem více času, než tomu bylo doposud. Internet se v izolaci stává nejvěrnějším přítelem: slouží k výuce, komunikaci s kamarády, krácení volného času, i jako náhrada za mimoškolní aktivity. Pro rodiče, jež jsou nuceni pracovat z domova či nemohou obstarat hlídání, navíc technologie představují nejsnazší způsob, jak dítě na nezbytný čas zabavit.

 

Jak děti bránit proti nebezpečí? Mluvte o něm

Internet sice poskytuje dětem výbornou edukativní, mediální, zábavní a sociální platformu, zároveň na něm však existuje mnoho hrozeb, z nichž některé na mladší a zranitelné uživatele vyloženě cílí. Rizika užívání internetu názorně zobrazuje např. rok starý dokument V síti.

 

Většina technologií již umožňuje kontrolovat vybraná zařízení a regulovat užívání některých aplikací či nebezpečných stránek, v praxi je však situace o něco komplikovanější. Mnoho dětí si neuvědomuje rizika užívání internetu a v obcházení daných omezení umějí být velice vynalézaví. Z tohoto důvodu se jako nejjistější obrana proti predátorům ukazuje vzdělávání.

 

Vzdělávací kurzy o kybernetické bezpečnosti dětí

Tématikou kybernetické bezpečnosti pro děti se v současnosti zabývá mnoho státních i soukromých organizací, které podporují vzdělávání v oblasti dětské kybernetické bezpečnosti – jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče.

 

Z nekomerčních projektů se jedná zejména o:

 

  • Jsem Netvor
    Online kurz vznikl díky Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Cílený je na děti a jeho účelem je seznámit mladého diváka zábavným způsobem s digitálními technologiemi a jejich riziky. Vysvětluje zásady soukromí, jejich význam, popisuje dopad on-line služeb na bezpečí i psychiku a seznamuje s riziky digitalizace společnosti.

Ke kurzu existuje i metodická a podpůrná část pro vyučující.

  • cz
    Tato iniciativa vznikla pod hlavičkou České spořitelny, Microsoftu a společnosti Seznam.cz. Poskytuje ucelené informace a tipy pro běžné uživatele, děti i rodiče.
  • Buď safe online
    Projekt sponzorovaný Avastem cílí zejména na děti. Vznikl za spolupráce s bývalým youtuberem Jirkou Králem, díky němuž má potenciál oslovit i mladší generace.

 

MŠMT zveřejnilo video diskuzi o kybernetické bezpečnosti

Na téma kybernetické bezpečnosti se zaměřilo mimo jiné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které se z důvodu zvýšeného užívání internetu dětmi rozhodlo posílit výuku informatiky i v rámcovém vzdělávacím programu.

 

Ministerstvo školství zároveň zorganizovalo distanční formu panelové diskuze, v rámci které s k problematice vyjádřila celá řada odborníků.

 

První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol. V rámci tohoto bloku se řešila zejména prevence v kontextu kybernetické bezpečnosti, tedy jak školy a její pracovníci mohou zajistit bezpečné užívání internetu. Následně byly vysvětleny některé pojmy a rizika, jako např. kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.

 

Druhý blok byl určen pro rodiče a ústředním tématem byl zejména způsob, jakým rodiče mohou ovlivnit dětskou bezpečnost.

 

MŠMT dále ve spolupráci s ministerstvem vnitra a NÚKIB plánuje vzdělávací a osvětové akce na celý tento rok. V březnu byl odstartován veřejný kurz Bezpečně v kyber!. Zároveň NÚKIB zveřejnil zmíněný kurz Nejsem Netvor!

 

 

 

O NGSS:

 

Next Generation Security Solutions s.r.o. (NGSS) je česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti řízení a nastavování bezpečnostních procesů, implementace bezpečnostních služeb a projektového řízení. Společnost nabízí svým zákazníkům zcela ojedinělý koncept komplexního technologicky nezávislého řešení v oblasti řízení a správy bezpečnosti informací. Přestože byla společnost založena teprve v roce 2016, jejími zakladateli a členy realizačního týmu jsou ti nejzkušenější konzultanti a techničtí specialisté, působící v oboru minimálně 15 a více let.

 Nepřehlédněte