Jaké byly první semafory? Ulehčovaly práci strážníkům

21.1.2023
Jaroslav Svoboda

Dnes jsou běžnou částí silničního provozu a už si bez nich nedokážeme představit fungování na silnicích ve většině měst. Původně však sloužily jen tramvajím a vlakům, na silnice se dostaly až později…aby ulehčili práci dopravním policistům.

Mechanické a světelné semafory byly nejprve vyrobeny pro užití v železniční dopravě. Signalizační zařízení na jednokolejných tramvajových tratích se začaly používat mnohem dříve než pro řízení provozu na křižovatkách. Drážní semafory byly postupně uváděny do provozu od roku 1911, například v ulicích U Kasáren, Celetná, Letenská, Křížovnická u Karlových lázní nebo v Radlické.

Semafory na silnicích nejdříve v Německu

První křižovatkou se světelnou signalizací v Evropě byla zprovozněna v roce 1924 na berlínském Potsdamer Platzu. Doprostřed křižovatky byla instalována osm a půl metru vysoká pětiboká věž s kabinou, barevné signály byly umístěny nad kabinou a jednotlivé barvy byly vodorovně vedle sebe. Ručně je přepínal policista, který seděl ve zmíněné kabině.

Za zmínku jistě stojí, že tato křižovatka byla zrušena s výstavbou Berlínské zdi. V roce 1997 však byla obnovena, restaurována do původní podoby a dnes je jednou z mnoha berlínských památek.

Autem před sto lety? Provoz zpočátku řídily jen čtyři značky

Co Praha?

V Praze byl provoz na nejfrekventovanějších křižovatkách řízen už od 2. září 1919. Na Můstku a na dalších čtyřech křižovatkách fungoval strážník stojící uprostřed nich a řídil provoz gumovým obuškem. První semafor se pak objevil až v roce 1927 na křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova u Masarykova nádraží. Také zde ale musel být přítomen jeden strážník, který jednotlivé pokyny přepínal ručně.

První automatický semafor před 93 lety

Další semafory se pak objevily na Můstku a uprostřed Václavského náměstí u ulic Vodičkova a Jindřišská. Právě zde byla instalována 21. ledna 1930 první automatická světelná signalizace. Stále však nebyly semafory něčím běžným, častěji účastníci silničního provozu na křižovatkách potkali strážníka nebo policistu.

Nové semafory z Německa

V roce 1967 byly do Prahy dodány nové moderní semafory od firmy Signalbau Huber z Mnichova. Do té doby v hlavním městě vzniklo dalších 33 světelně řízených křižovatek s původními zařízeními. Nové zařízení však bylo trochu jiné, byly postupně zaváděny speciální světelné signály pro každé rameno křižovatky, pro chodce i pro tramvaje, včetně signálů se směrovými šipkami.

Zákonná úprava už pracuje se semafory

Právě v roce 1967 začala platil nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, která jako první zavedla světelné signály pro chodce a směrové světelné signály.


Témata:

Nepřehlédněte