Jediná bitva našich válečných lodí proběhla před 104 lety na Bajkalu

16.8.2022
Jaroslav Svoboda

Současná česká armáda je jistě platným členem mezinárodních misí. Zejména liberecká chemická jednotka je velmi vyhledávanou u našich spojenců. Příliš už se ale neví, že před sto lety vyhrála československá armáda i takřka námořní bitvu.

Legionáři se chopili šance

V srpnu roku 1918 bojovali českoslovenští legionáři pod vedením plukovníka Gajdy o horské soutěsky kolem Bajkalského jezera v Rusku. Ty však byly velmi dobře chráněné „Rudými“, kteří svými loděmi ovládali celý Bajkal. Tato skutečnost velmi znepokojovala plukovníka Gajdu, jelikož postavení nepřátelských lodí ohrožovalo týl československých jednotek.

Jako první Čech navštívil pět světadílů, s Emilem Holubem se rádi neměli

Ovšem, československým legionářům se při obsazování bajkalských přístavů podařilo získat parníky Sibirjak, Burjat a Fedosia. Ty následně vyzbrojili čtyřmi houfnicemi a použili k výsadku do nepřátelského týlu.

Samotná bitva

Už 15. srpna 1918 vyplulo československé loďstvo z Listvjanky. V poledne 16. srpna, tedy přesně před 102 lety, doplulo v mlze loďstvo až asi 8 kilometrů před přístav v Mysové. Mlha v tu chvíli opadla a legionáři mohli Mysovou spatřit. Rudí si mysleli, že jde o lodě, které jim vezou proviant, což umožnilo našim „námořníkům“ přiblížit se asi na 4 kilometry k přístavu. Tehdy však Rudí pochopili svůj omyl. Nepřátelský ledoborec Bajkal umístěný v přístavu se hned nachystal k palbě, Čechoslováci však byli rychlejší. Zahájili palbu, jak na Bajkal, tak i na přístav samotný. Bajkal byl potopen přesnou ranou z vlečné lodi parníku Sibirjak a na nádraží v Mysové propukl zmatek. Nádraží i přístav byly v plamenech. Další plavba už probíhala bez problému a legionáři se bezpečně vrátili do Listveničné.

Josef Šimáček: Muž, který dal Čechům (nejen) víno

Po půlhodině ostřelování přijel Rudým na pomoc obrněný vlak. Děla, která přivezl, okamžitě zahájila na československé lodě palbu. Jelikož však legionáři svůj hlavní úkol splnili, odpluli. Cestou zpět ale potkali druhou nepřátelskou loď, ledoborec Angara. Ta se boji raději vyhnula. I přesto byla po několika dnech legionáři obsazena.

Československé válečné loďstvo

Prakticky se jednalo pouze o říční plavidla. V květnu 1918 vznikl ve Vladivostoku první „námořní oddíl“ československých legií na Dálném východě. Měl k dispozici dva parníky a ledoborec. Lodě se používaly především k dopravním účelům. V témže roce se připojily i zmíněné lodi na Bajkalu. Činnost námořního oddílu byla ale v roce 1920 ukončena.

V letech 1918 až 1939 měla armáda ve výzbroji celou řadu válečných lodí. Byly to především různé strážní a hlídkové čluny, dělové čluny a minonoska. Největší válečnou lodí byla hlídková loď President Masaryk, vyzbrojená čtyřmi děly ráže 66 mm.

Všechna plavidla byla v letech 1919 až 1921 zařazena do Oddílu vojenského loďstva pro Labe a do Oddílu vojenského loďstva pro Dunaj. V roce 1921 byly jednotky sloučeny a vznikl vodní prapor, který byl součástí 4. ženijního pluku.

Po druhé světové válce byl v roce 1946 v Bratislavě vytvořen 14. ženijní prapor s lodní a minovou rotou. Od roku 1950 byl útvar součástí 52. pontonového pluku. V roce 1957 byla jednotka reorganizována, aby byla o dva roky později definitivně zrušena.


Témata:

Nepřehlédněte