-2℃
Dnes je 16. únor , svátek má Ljuba

Jediný démon, který nám může skutečně ublížit, jsme my sami. Stále aktuální poselství sv. Antonína

Další fotky

Narodil se kolem roku 251 v Koma (Dolní Egypt) do bohaté křesťanské rodiny, která vlastnila rozsáhlé pozemky. Spolu se svou sestrou pomáhali v rodinném hospodářství. Rodiče brzy zemřeli a Antonín převzal starost o hospodářství a svou sestru.

Reklama

Když mu bylo kolem 20 let, najednou ho při nedělních bohoslužbách osvítila slova Ježíšova, jak je zaznamenal evangelista Matouš, o tom, že jestli chce být někdo dokonalý, má prodat svůj majetek, a co utrží, rozdat chudým a tím bude mít poklad v nebi. Antonín tak ihned učinil, ale část peněz si nechal pro sebe a svou mladší sestru. Když však zase dále uslyšel slova z evangelia o tom, aby si nedělal starosti o zítřek, rozdal i zbytek svého majetku, ale předtím zabezpečil sestru. Začal žít o samotě v přísném odříkání.

Přesto pro něj platilo: Kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď se doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce, na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Svatý Antonín žil jinak. Zbožný život není zbožná zahálka. Proto Antonín pletl rohožky. Z výdělku si nechal něco pro svou obživu, zbytek rozdal chudým. Začal žít podle slov evangelistů – modli se a pracuj! Zlý duch se jej pokoušel svést ze správné cesty, ale vždy ho odehnal svou zbožností. Tato tzv. pokušení sv. Antonína byla mnohokrát umělecky zpracována.

Sv. Pavel Thébský se dožil více než sta let. Jak se mu to povedlo?

Jak si sv. Antonín získával známost a proslulost, přicházelo k němu mnoho mužů, aby se od něho naučili, jak zbožně žít. A také mnoho zvědavců, jak bychom dnes řekli čumilů. Už neměl klid na práci a modlení. Proto se rozhodl, že odejde dále do pouště. Šel tři dny a tři noci, až uviděl vysokou horu, na jejímž úpatí vyvěral pramen pitné vody a rostlo několik palem. Toto místo si vyvolil k dalšímu pobytu. Po čase ho objevili pastevci, kteří mu nosili chléb. Později mu nosili potraviny i jeho žáci.

Antonína však mrzelo, že se lidé musí namáhat, aby měl co jíst. Požádal je tedy o rýč a trochu obilí. Vybral si kousek půdy, obdělal ji a pěstoval obilí, aby měl dost chleba. Byl spokojený a měl radost z toho, že se může postarat sám o sebe a není nikomu na obtíž. Když později za ním začali chodit lidé, kteří byli dychtiví poznat jeho život a myšlenky, rozšířil své políčko a pěstoval i něco zeleniny, aby se jeho hosté mohli po dlouhé cestě pouští občerstvit. Po čase už žáci od něj ani neodcházeli, ale postavili si blízko něho přístřešky a vznikla osada mnichů. Nazývala se fainum.

Svatý Severin přišel bůhví odkud. Které zázraky tento patron vykonal?

Za vlády císaře Konstantina (306–337) nastalo pronásledování křesťanů. Antonín se vydal do Alexandrie, kde přesvědčoval plamennými slovy občany města, aby ve víře vytrvali. Městský život však pro něj nebyl, a tak se znovu vrátil na poušť. Ke konci života se setkal s jiným mužem vyznávajícím tutéž životní cestu, svatým Pavlem Thébským. Svatý Antonín zemřel ve věku 105 let a z toho skoro 90 let prožil na poušti.

Ve výtvarném umění je svatý Antonín  zobrazován jako asketický stařec s plnovousem, oděný buď v roztrhaném poustevnickém oděvu, nebo v mnišském s kápí. Další symbolika: berla ve tvaru T, zvonek nebo zvonky na zahánění zlých duchů upevněné na berle nebo na krku prasete, jeskyně a před ní žena-svůdkyně na hlavě s růžky, jako znak poustevnictví pustá krajina před jeskyní a za ním a nakonec i prase, ne že by se poustevník třeba nemyl, ale proto, že sv. Antonín je ochránce domácích zvířat a pomocník proti nemocem, konkrétně proti moru a růži.

Papež, který zavedl kmotry. Jak propojuje mafii a hygienu?

Pranostiky vztahující se ke svatému Antonínovi odkazují na přípravy na masopust a zvrat v počasí, ať už od teplejšího k mrazivému nebo naopak.

  • Na svatého Antonína dáme maso do komína.
  • Svatý Antonín najde-li ledy, tak je láme, nenajde-li, nadělá je.
  • Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej bere.
  • Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.

Jméno Antonín má 53 800 mužů a věkový průměr je 51 let. Ve 20. letech byl výskyt od 9 do 200 ročně, pak následoval strmý vzestup a vrchol nastal roku 1947, kdy bylo dáno 1457krát . Pak následoval sestup do roku 1998 (201) a pak opět vzestup roku 2016 (927). Jméno Antonie má téměř 6200 žen a věkový průměr je 58 let. V prvním desetiletí 20. století se vyskytovalo nejvíce šest v jednom roce, pak nastal vzestup a největší výskyt jména byl v roce 1947 (178). Následoval pokles do roku 1995 (3) a pak vzestup do roku 2010 (155). Příjmení Antonín má 266 lidí a věkový průměr je 42 let.

Známými nositeli tohoto jména byli Antonín Koniáš (1691–1760), český kazatel, misionář a cenzor nebo prezident Antonín Zápotocký (18841957, prezidentem v letech 19531957), z žen potom především dvě herečky, prvorepubliková Antonie Nedošínská (1885–1950) a Antonie Hegerlíková (1923–2012), známá především svou rolí laskavé maminky v televizním seriálu F. L. Věk.

FOTO: Svatý Antonín

Svatý Antonín - Renesanční obraz svatého Antonína, olejomalba, Piero di Cosimo. – atributy – plnovous; prase (patron domácích zvířat) – wikipediaSvatý Antonín - POUSTEVNÍK – wikipedieSvatý Antonín - SV. ANTONÍN POUSTEVNÍK – atributy – plnovous, mníšský oděv, převázaný uzly – wikipediaSvatý Antonín - Sv. Antonín Poustevník, antependium, 18. století, Červený kláštor – WIKIPEDIASvatý Antonín - Atributy sv. Antonína, poustevníka – mnišský oděv s kápí; plnovous; prase u nohou   – Depositphotos
Další fotky
Svatý Antonín - SV. ANTONÍN VELIKÝ – WIKIPEDIASvatý Antonín - SV.ANTONÍN VELIKÝ – atributy -plnovous+ berla ve tvaru T – spirik.bigbloger.lidovky.czSvatý Antonín - Pokušení jiného poustevníka – CSFDSvatý Antonín - Výskyt jména AntonieSvatý Antonín - Výskyt jména AntonínSvatý Antonín - Antonín Koniáš – celebwiki-bleskSvatý Antonín - Antonie Nedošínská – WikipedieSvatý Antonín - Antonie Nedošínská – Blesk pro ženySvatý Antonín - Antonie Hegerlíková – Blesk pro ženy

Poselství sv. Antonína vyřčené před staletími zůstává stále aktuální. Světec již tehdy usoudil, že jediný démon, který nám může skutečně ublížit, jsme my sami: „Přijde čas, kdy všichni lidé zešílí. Najdou-li někoho, kdo nebude jako oni, sesypou se na něj, začnou ho bít a křičet: Ty jsi šílenec, protože nejsi jako my!“

A tak když se podíváme zpátky na dějiny, s jejich válkami, krátkými údobími míru, usměrňování lidí různými filozofiemi, náboženstvími a ideologiemi, výchovou od malička pohádkami, dobrými příklady až po socialistickou výchovu, tak vidíme, že lidstvo dělá stále stejné chyby a z minulosti si vybírá vždy jen to, co se mu hodí. A bohužel většinou to špatné, jak nás o tom přesvědčuje hospodářský a politický vývoj v Evropě nejen za poslední století. A možná také proto, že to špatné se osvědčilo, tak proč to nezkusit znova. Dáme tomu jiný název a „úspěšně“ pokračujeme dál.

Včera, 17:30
Marie de León Bello y Delgado se narodila 23. března 1643 a zemřela před 288...
Včera, 16:00
Herman Kahn nevěřil v pokrok lidstva jako celku. Atomová bomba, jaderná válka, hospodářská prosperita a...
Včera, 14:00
Má to vůbec smysl se podobným problémem zabývat? Můžeme se o to pokusit. Mnohým vytanou...
Včera, 11:30
Je sice teprve únor, přesto se už nyní vyplatí rozhodnout, u kterého moře strávíte letní...
Vila Bertramka
Včera, 10:00
Klasicistní vila z 18. století se nachází na Smíchově a dnes již slouží jen jako...
Včera, 08:00
Jistě se pousmějete. A přece se točí!! Co jiného by řekl, to určitě ví každý,...
14.2.2019
Následujte instinkt. Pokud cítíte, že dnes je ten den, kdybyste měli projevit své láskyplné city...
14.2.2019
Tedy jen částečně, ale stejně. Dnes jsou někteří Havajci na tento čin svých předků hrdí....
14.2.2019
Oslavy jara a plodnosti patří nejspíš mezi nejstarší rituály lidské civilizace vůbec. Mohou však mít...
14.2.2019
Již šestý díl komediálního seriálu Most! odvysílala v pondělí Česká televize. K obrazovkám přilákal 1,68...
Reklama