Jedna z nejstarších staveb čakovické městské části je v Třeboradicích

22.10.2021
Jaroslav Svoboda

Třeboradická zvonice je patrně nejstarší stavbou městské části, s největší pravděpodobností totiž byla postavena už ve 14. století. Mohutná gotická obdélníková stavba z pískovcových bloků, vrchní část byla přistavěna dodatečně v barokním slohu.

Bezpečný úkryt před nepřítelem

Původní cesta do Čakovic vedla podél západní stěny zvonice. Jediný vchod do ní byl v zaklenutém vstupním otvoru na jižní straně. V ostění dveří jsou ve výšce cca 80 cm čtyřhranné otvory o rozměrech 20 x 20 cm. Směrem východním je otvor hluboký 150 cm, směrem západním má hloubku 20 cm. K jakému účelu byly tyto otvory do zdiva zbudovány?

Rozdílné hloubky umožňovaly vsunout do hlubšího otvoru silný trám, který po vytažení a zasunutí do protilehlého otvoru zajistil pevně zbudované dveře, které měly jistě okénko zastupující funkci střílny, zajišťující jižní prostor. Byl to jediný přístupový prostor do tohoto relativně bezpečného úkrytu. Osadníci se sem mohli dostat jen pomocí žebříku, který byl do místnosti v případě ohrožení vytažen. Dnes je již přístup umožněn dodatečně přistavěným schodištěm.

Byla první dámou stříbrného plátna, a to nejen na plátně

Osudy místních zvonů

Strop třetího podlaží tvoří mohutná trámová konstrukce pro cibulovitou střechu. Skvělá práce tehdejších mistrů řemesla tesařského. Dnes už ale jen stěží zjistíme, od kdy zvonice sloužila svému účelu. Spodní gotická část stavby je mnohem starší než vrchní, kde je úložiště zvonů.

První písemnou zprávu nám zanechal zdejší řídící učitel František Svěcený ve svém spisu z roku 1898. Ten popisuje osazení zvony následovně: „Na zvonici, v stavení to jednoduchém, jedno poschodí vysokém, prejzy krytém a velikou bání s hromosvodem nesoucím, a pro sebe od kostela postaveném, nacházejí se tři velké zvony. Velký zvon sv. Václava, ulitý za patrona Heřmana Černína z Chudenic Mikulášem Löwem v Praze r. 1687 a za patrona Otakara r. 1873 Jos. Diepoldtem přelitý. Prostřední zvon sv. Jana Ev. ulitý r. 1688 Mikulášem Löwem v Praze a mající na sobě rytiny sv. Jana Sebestiána. Malý zvon Jana Nep., jenž byl roku 1825 ulit a nejspíše opatřen na místě zvonu, který téhož roku z kostela Třeboratického byl ukraden.“

Poslední Habsburkové: ďábelský otec se svatým synem

Zvony posloužily válečné výrobě

Třeboradická kronika se jen nepřesně zmiňuje (zápis pořízen až v r. 1955) o rekvisici dvou zvonů v polovině února roku 1917, tj. v první světové válce. Skrovné údaje uvádí pouze váhu jednotlivých zvonů, jeden vážil 80 kg a druhý 100 kg. Byly použity pro válečné účely. Zvony se před sundáním rozloučily s osadníky posledním zvoněním.

Zdroj: Jan Sládeček


Témata:

Nepřehlédněte