• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jezírko v parku Jezerka čeká obnova

  23.3.2023
  Renata Říhová

  Čtvrtá městská část plánuje rozsáhlou revitalizaci oblíbeného parku Jezerka. Vize obnovy a využití parku byla představena v krajinářské studii, která vzešla ze soutěže tří architektonických návrhů, vypracovaných na základě rozsáhlé participace s veřejností. Revitalizace se vzhledem k velikosti parku uskuteční v několika fázích. V první etapě dojde k obnově vyschlého jezírka a jeho bezprostředního okolí, včetně revitalizace potůčku, který vytéká z drenáže pod divadlem Na Jezerce.

  Hlavní příčinou několik let nefunkčního jezírka je celková ztráta vydatnosti potůčku vlivem postupující změny klimatu a porušené dno, kterým zbytky přitékající vody prosakují do podloží. V letních měsících se přítok vody do jezírka obvykle úplně zastaví. Proto MČ Praha 4 pracuje s návrhem zachycovat dešťovou vodu ze střech budov divadla Na Jezerce a přes podzemní akumulační tlumicí nádrž jí zásobovat jezírko po celý rok. Jde o levnější a hlavně ekologičtější způsob než v původním návrhu zvažované napájení z vrtu či vodovodní řadu divadla. „Jako hydrolog jsem si na základě hrubého propočtu ověřil, že plocha střech divadla umožní shromáždit tolik dešťové vody, že to bohatě stačí na vykrytí roční bilance jezírka, které by tak mohlo být celoročně průtočné, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO).

  V minulém roce zjistil kamerový průzkum drenážní a stokové sítě v okolí divadla, že je porušená a zanesená různým materiálem, proto bude muset být v rámci projektu obnovena. V současnosti je většina dešťové vody ze střech divadla odváděna bez užitku do kanalizace.

  Samotná revitalizace by spočívala v obnově jezerní pánve, dna a stěn jezírka, v současném či jen mírně pozměněném půdorysu a především jejím prohloubení. Tím se zlepší kvality vody v jezeře. Budou revitalizovány břehy, včetně možností svahového posezení, celkově by však lokalita měla působit klidově, nikoliv rekreačně. K tomu by měl přispět i zvukový efekt zurčící vody v potůčku nad jezírkem pomocí systému malých hrází a vybudování romantického mostku přes potok. Současně by měly být zachovány zdravé vzrostlé dřeviny v okolí a citlivě dosazeny další mokřadní a parkovou vegetací.

  V současnosti má radnice čtvrté městské části zpracované vodohospodářské zadání potřebné pro vypracování projektové dokumentace, které bude předmětem soutěže v jarních měsících, a následné zahájení společného územního a stavebního řízení. Půjde-li vodoprávní řízení hladce, předpokládá městská část zahrnutí investice do plánu akcí na rok 2024. Zemní práce by se tedy mohly rozběhnout už příští rok na podzim. „Věřím, že se nejen obyvatelé Nuslí brzy dočkají obnovy zašlé slávy jezírka, které je středobodem parku a i podle názoru vyjadřovaných v anketách je pro ně jeho obnova absolutní prioritou,“ dodal Tomáš Hrdinka.

  Krajinářská studie obnovy parku Jezerka je dostupná na webu PinCity.

  Zdroj: MČ Praha 4  Nepřehlédněte