Jičín připravuje rekonstrukci věžních hodin v kostele svatého Ignáce

13.1.2022
Fefík

Na rok 2022 se chystá oprava hodin ve věži kostela sv. Ignáce v Jičíně, který postupně prochází rekonstrukcí. Zatímco kostel je v majetku církve, věžní hodiny jsou ve vlastnictví města.

Město Jičín by v roce 2022 mohlo na akci čerpat dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací. Z tohoto programu by mohla být i další dotace, a to na stavební práce na Čestném dvoře ve Valdštejnské lodžii.

Rekonstrukci věžních hodin provede akademický sochař Petr Skála. Město Jičín pana Skálu oslovilo na jaře 2021. Že si akademický sochař vyhradil čas už na letošek, to svědčí o prestiži města Jičína. Rada města s ním schválila smlouvu o dílo a také výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. V tomto oboru totiž prakticky neexistuje konkurence. Kostel sv. Ignáce z Loyoly tedy získá kompletně zrestaurované hodiny, a to do poloviny listopadu 2022. Celková cena díla je zhruba 517 tisíc korun bez daně.

Putování za kamennými kříži Českého ráje a Podkrkonoší

Práce budou zahrnovat zrestaurování jednotlivých součástí a mechanismu, konkrétně věžního hodinového stroje, systému pohonu stroje závažími, ručkových strojů ciferníků, systému převodu točivého momentu k ručkovým strojům ciferníků, systému odbíjení a podstavce hodinového stroje. Věžní hodiny budou i modernizovány – budou přestaveny na bezobslužný provoz. Akademický sochař zhotoví elektrické natahovací zařízení a elektronické synchronizační zařízení, takže hodiny budou přijímat rádiový signál.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka. Avšak hodiny jsou v tomto seznamu zapsány jako movitá kulturní památka ve vlastnictví města Jičína a mají i jiné rejstříkové číslo. Nejde o nic neobvyklého. Hodiny na stavbách, a to i sakrálních, jsou tradičně záležitostí obce.

Zdroj: Jan Jireš, Jičínský zpravodaj


Témata:

Nepřehlédněte