Jičín získal více než 59milionovou dotaci na rekonstrukci Knihovny Václava Čtvrtka

3.12.2022
Fefík

Celková rekonstrukce a přestavba budovy v Denisově ulici v Jičíně, v níž sídlí Knihovna Václava Čtvrtka, začne v roce 2023. Město bylo úspěšné s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotační podpora bude ve 59,7 milionu korun, spoluúčast města činí zhruba 10,54 milionu korun. Výše nákladů a dodavatel prací ale teprve vyplynou z veřejné zakázky, jejíž vypsání připraví městský úřad.

Jičínská knihovna sídlí v krásné budově architekta Čeňka Musila. Velmi si s kolegyněmi vážíme toho, že můžeme nabízet knihovnické služby právě zde, protože věříme, že nejen na nás dýchá harmonie, příjemná pohoda a vkus. Přesto nám, a hlavně našim čtenářům přestaly prostory stačit. Pořádáme stále více pořadů pro děti i dospělé. Před pár lety jsme nově pozvali na pravidelná setkávání seniory do Klubu aktivních seniorů, studují i ve Virtuální univerzitě třetího věku. Návštěvníci si rádi přečtou noviny a časopisy v čítárně, kde jsou leckdy stísnění, o místu ke studiu nemůže být v provozní špičce ani řeč,“ uvedla ředitelka knihovny a zastupitelka Jana Benešová.

Druhým aspektem je to, že knihovna nemá bezbariérový přístup do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou zde nevyhovující dámské toalety. Nakonec i náš „bezbariérový“ přístup do knihovny ze dvora je jen provizorní,“ doplnila.

Stromům ve vrchlabském zámeckém parku se dostává odborné péče

 

Projekt na rekonstrukci Knihovny Václava Čtvrtka se připravuje od roku 2015. Pracuje s konceptem „obývák města Jičína“, kdy knihovna má nabízet především pohodlné zázemí pro studium a pro aktivní trávení volného času. Co se týká budovy, změní se prakticky všechno a budou odstraněny veškeré nedostatky, které trápí zřizovatele a pracovníky knihovny. Mimo jiné budou odstraněny bariéry, čímž knihovna nabídne pohodlný přístup pro všechny občany.

Pokud bylo zmíněno trápení, pak bariéry v současné budově, které krajně znepříjemňují přístup občanům se sníženou pohyblivostí, jsou možná tím největším. Objekt totiž nemá zajištěn bezbariérový přístup do budovy ani do všech pater. Nedisponuje ani adekvátním hygienickým zázemím a kvůli špatnému propojení s interiérem čítárny lze jen velmi omezeně využívat prostor venkovní terasy. Schodiště je ramenové, a proto na něm nelze použít schodolez, ba do třetího nadzemního podkroví vedou pouze staré dřevěné schody, které nejsou pohodlné ani pro plně pohyblivého člověka, natož pro člověka s hendikepem.

Oblíbená lipová alej z Jičína k Valdštejnské lodžii stárne. Město musí řešit problém velmi citlivě

 

Dalším problémem je vysoká vlhkost ve sklepních prostorách, kde je uložen knihovní fond. Knihovna se také potýká s nedostatečným prostorovým vybavením. Se všemi popsanými problémy se personál knihovny a představitelé Jičína snažili bojovat, jak jen to šlo, avšak projekt rekonstrukce přichází skutečně v nejvyšší čas.

Součástí záměru je revitalizace a rozšíření oddělení pro dospělé. Chystají se vybudování přístupové rampy k zadnímu vchodu, umístění výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží, úprava hygienických zařízení

a opatření proti vlhkosti ve sklepení. Oddělení pro dospělé bude vybaveno novým nábytkem a skladovací prostory dostanou kovové pojízdné a stacionární regály. Zajistí se tak lepší ochrana knihovního fondu. Díky usnadnění přístupu bude knihovna schopna využít prostory ve třetím nadzemním podlaží, tedy v podkroví.

Příběh vývoje karoserií škodovek vypráví nová výstava v mladoboleslavském ŠKODA Muzeu

 

Knihovna Václava Čtvrtka je důležitým kulturním zařízením a samostatnou příspěvkovou organizací města Jičína. V rámci širšího jičínského regionu představuje klíčové komunikační a organizační centrum, které napomáhá menším knihovnám v okolních obcích v jejich činnosti. Je také významnou informační databankou, pořádá přednášky, poskytuje mládeži klub Free Time, organizuje univerzitu třetího věku a vydává knižní publikace. Pomineme-li veškeré náležitosti stavebních prací a financování, velkou výzvou projektu bude rovněž vystěhování celého inventáře knihovny i najití vhodného náhradního působiště.

Budova knihovny v Denisově ulici pochází z roku 1924, přičemž původně se jednalo o Studentský dům. Není tedy náhodou, že objekt vyrostl v blízkém sousedství dnešní Základní školy Husova, která dříve bývala učitelským ústavem. Studentský dům měl sloužit jako místo setkávání. Tuto roli Knihovna Václava Čtvrtka přejala a udržuje ji dodnes.

Zdroj: Jan Jireš, JičínNepřehlédněte