Alena Pávková: Feliti je první fungující kastrační program, který pokrývá celou ČR

Počty toulavých koček představují problém, každá z nich totiž může za sedm let dát život 781 250 koťatům. Odlehčit přeplněným útulkům se snaží kastrační program Feliti, který nechává kastrovat toulavé kočky a kocoury. Více v rozhovoru se zakladatelkou kastračního programu Feliti Alenou Pávkovou.

Proč je lepší toulavé kočky kastrovat než umisťovat do útulků?

V současné době je situace přemnožených koček v ČR kritická, většina útulků a depozit je přeplněných a má stop stav. Je nutno také dodat, že v ČR funguje velmi málo státem dotovaných útulků (myslím, že jen ve třech městech, ale nejsem si stoprocentně jistá). Drtivá většina útulků a depozit v ČR jsou organizace, které založili lidé, kteří se snaží situaci bezprizorních koček řešit a finanční prostředky na provoz, krmení, léčení zvířat si shánějí sami, většinou prostřednictvím sbírek od drobných dárců, výrobou a prodejem předmětů, v aukcích apod. Není absolutně možné při počtu toulavých koček do těchto zařízení umístit všechna zvířata, která pomoc potřebují. Druhé hledisko je to, že většinu koček, které jsou zvyklé žít venku, svobodně, jsou divoké nebo polodivoké, není vhodné zavírat do útulku, kde trpí stresem, zvyšuje se tedy možnost oslabení imunity a pak nákazy od jiných koček v útulku. Kočky, které jsou vysloveně divoké, nemají šanci najít nový domov, jsou v tomto případě odsouzené žít v pro ně nepřirozeném prostředí – tedy doživotně v uzavřeném prostoru útulku. A to jako divoká kočka nechcete – žít ve „zlatém vězení“.

Jak to vlastně funguje?

Náš kastrační program financuje kastrace toulavých koček. Je určen pro zájemce, v jehož okolí se vyskytují toulavé kočky jednotlivě či v koloniích a má zájem a je schopen kočkám zajistit odchyt, převoz na kastraci a minimální pooperační péči. Zájemce o pomoc s kastrací je odkázán na naše webové stránky (www.felitikastruje.cz – od prosince/ledna budou v provozu nové stránky www.feliti.cz), kde je dopodrobna popsáno, jaká kritéria musí zájemce splnit pro možnost úhrady kastrace, jak postupovat při žádosti o úhradu kastrace a v neposlední řadě online dotazník-žádost, kterou žadatel vyplní. V žádosti vyplní náležitosti včetně jména smluvního veterináře, u kterého bude kastrace provedena. Poté je žádost posouzena. Pokud žadatel splňuje kritéria a je žádost schválena, pošleme mu tzv. příslib a současně zasíláme avízo k našemu smluvnímu veterináři, kde mu oznamujeme, kdo se bude objednávat na kastraci a kolik zvířat přinese. Zájemce se pak s konkrétní veterinární ordinací domluví na termínu kastrací a po provedení kastrace nám veterinář úkony poté vyfakturuje. Příslib i faktura vždy zní na jméno žadatele. Jednou z podmínek kastrace je zaslání fotografie před a po kastraci, zveřejňujeme totiž na facebookových stránkách příběh a fotografii každého vykastrovaného zvířete.

Když mám v okolí toulavou kočku, zavolám. A co se bude dít?

Než se obrátíte na Feliti o pomoc, je třeba zmapovat terén, zjistit, o kolik koček se asi bude jednat, zda jste schopni sami zajistit odchyt, zajistit pro kočky pokastrační péči, promyslet si, co bude s kočkami po kastraci (zda se budou vracet zpět do lokality), a pokud se budou vracet, zda jim někdo zajistí přísun krmiva a zázemí na období zimy,  poptat se, zda vaše město nebo obec má kastrační program. Pokud si toto vše zodpovíte, pak stačí na našich stránkách vyplnit dotazník (viz předchozí odpověď). Také umíme pomoci s odchytem, a to tak, že do naší facebookové skupiny dáme výzvu o pomoc a vždy se najde někdo ochotný a zkušený, který s odchytem pomůže – dobrovolníci nebo lidé z útulků v okolí.

 Kastrovat jen kočky, nebo i kocoury?

Kastrují se obě pohlaví. Kočky, aby nerodily další nechtěná koťata, která budou odsouzená žít v zimě, hladu, často končící zraněná či pod koly aut. Kocouři, aby kočky neoplodňovali a aby neobtěžovali své okolí značkováním, bitkami o teritorium a místní kočky.

Kolik koček už prošlo díky Feliti kastrací?

Do dnešního dne bylo s pomocí Feliti vykastrováno 3333 koček. Ale toto číslo se každým dnem zvyšuje. V současné chvíli probíhalo několik časově omezených akcí se smluvními veterináři pro sociálně slabší osoby, které si nemohou dovolit hradit plnou cenu kastrace, kdy za časově stanovenou dobu daný veterinář kastroval za symbolickou cenu (400 Kč/kočka, 200 Kč/kocour) a zbytek částky do smluvní ceny dotovalo Feliti. Jenom v těchto akcích již bylo vykastrováno asi 300 koček, takže čísla opravdu naskakují každým dnem.

Není to velký zásah do života byť toulavé kočky? Jaký je tedy dopad na zdraví kočky, když není kastrovaná?

Naopak, kastrace je jednoznačně ve prospěch zdraví koček i kocourů. U koček nedochází k vysilujícímu mrouskání, nejsou zatěžovány březostí a opakovanými porody, které mohou skončit smrtí kočky i koťat. Kočky jsou plodné již v brzkém věku, kolem tří až sedmi měsíců, takže dochází k tomu, že často „odrostlá“ koťata mají koťata, a to je pro kočky životu nebezpečné. Kastrací kočky se předchází zdravotním problémům, kterými často trpí kočky nekastrované a opakovaně rodící – nádory mléčných žláz, záněty dělohy apod. Dále nejsou zatěžovány starostí o koťata v podmínkách, kdy kočky často nemají sami co jíst, nemají střechu nad hlavou a ještě mají starost často o početný vrh koťat, které NIKDO nechce a čeká je stejně nelehký život, jako má jejich matka. Kocouři nejsou zmítáni pudy výskytem mrouskajících koček v okolí, o které svádí boje s konkurenčními kocoury, nedochází také k bojům o teritorium s dalšími nekastrovanými kocoury. Předchází se tak zraněním, někdy i vážným, která bez ošetření mohou vést i ke smrti zvířete. A v neposlední řadě neobtěžují své okolí a obydlí lidí značkováním teritoria a typickým kocouřím zápachem.

Feliti funguje po celé ČR? Existuje podobný projekt v zahraničí?

Feliti je prvním fungujícím kastračním programem, který pokrývá celou ČR. Spolupracuje se zhruba 140 veterinárními lékaři po celé republice a doufáme, že jejich řady se budou rozšiřovat. Snažili jsme se pokrýt všechny kraje, jenom v Praze a ve Středočeském kraji máme kolem 30 veterinárních lékařů. Hodně velký zájem o kastrace je například v Příbrami, kde máme výbornou zkušenost s klinikou Na Zdaboři, nebo v Benešově. Velmi často kastrujeme v Praze. Víme, že podobné programy jsou hlavně v USA, Řecku, Německu, Rakousku, ale určitě i v jiných, kulturně vyspělých zemích. Na naše zkušenosti se ptali i dobrovolníci ze Slovenska, měli v plánu založit kastrační program i tam.

Mají obce a města vůli řešit problém přemnožených zvířat kastrací, nebo převažuje řešení formou útulků?

Obce a města – vždy je to o tom, kdo sedí na radnici, je to pouze a jen v lidech a záleží na tom, kde je vůle situaci bezprizorních zvířat řešit. Obecně převládají obce a města, kde situaci těchto zvířat neřeší a převažuje iniciativa soukromých osob provozujících útulky a depozita, potažmo lokální kastrační programy. Jsou ale i obce, které mají vlastní kastrační program, podporují své občany v péči o opuštěné kočky a všichni jsou spokojení. Těch obcí, o kterých víme, je z celé republiky ale kolem 50. Domníváme se, že pokud obec pochopí, že je potřeba tuto kritickou situaci řešit od samého začátku a vykastrovat stávající kočky a dovolit lidem kočky přikrmovat a pomoci jim přežít zimu, je jediná cesta. Spokojené a zdravé kočky, které se nemnoží = spokojení občané – ať už ti, kteří se o kočky starají, nebo ti, kteří je nemají rádi (kočky nemrouskají, kocouři neznačkují). Bohužel v současné době soukromé útulky a soukromé kastrační programy bez pomoci obcí a státu suplují jejich povinnosti. Nechci domyslet, kdyby se ze dne na den zavřely všechny útulky pro kočky v celé ČR. Asi až potom by se hledalo koncepční řešení. Ale to se děje bohužel i ve zdravotnictví, péči o staré občany… prostě všude, kde selhal stát, nastupují neziskovky a dárci.

Takže projekt je zaměřený jen na kastrace?

Když jsme zakládali projekt, byl prioritně zaměřen na kastrace toulavých a opuštěných koček. Postupně jsme začali pomáhat i sociálně slabým lidem s kastrací jejich zvířat (časově omezené akce). Většinou se projekty rozběhnou s nějakou představou, ale dodatečně se nabalují nové informace, nové problémy. V mnoha lokalitách jsme pomohli vykastrovat celé kolonie toulavých koček, které většinou ze svých peněz krmí místní obyvatelé (krmičky). Kastrované lokality jsme tak nějak „vzali za své“, samozřejmě že když člověk komunikuje s lidmi, kteří se reálně zabývají pomocí zvířatům, vidíme za každou fotografií konkrétní příběh a nelze se od toho citově oprostit. Postupem času ke kastračnímu programu vznikl také vedlejší „program“ Feliti krmí. Přes zimu se snažíme sehnat od sponzorů a výrobců krmiv krmení pro tyto kočky bez domova, které zejména v období zimy doslova živoří, bez střechy nad hlavou, bez teplého počasí, vydané na nemilost zimě a bez plných mističek a následně je distribuovat do již registrovaných lokalit. Vytvořili jsme také první kastrační mapu v ČR, kde evidujeme kastrační programy měst a obcí, útulků a přehledy veterinářů v krajích s orientačními cenami kastrací a uvedením věku, odkdy veterináři kočky kastrují: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140SyrYLx0EHo7d5h75-AET83SxqzRny9&ll=50.4096188937029%2C13.376619910937506&z=9.

A samozřejmě kromě financování kastrací a krmiva pro venkovní kočky vedeme velkou osvětovou kampaň, aby lidé, instituce a nezúčastnění pochopili, že situace bezprizorních koček u nás je velmi vážná a že kastrace je jediné humánní řešení přemnožených koček v ČR. Zároveň se snažíme o osvětu ve světě „drobných množitelů“, tj. lidí, kteří nemají chovatelské stanice a dopřávají svým kočkám „koťata pro radost“, je jich bohužel strašně mnoho a neuvědomují si, že na domovy čekají tisíce koček v přeplněných útulcích.

V dnešní době spolupracujeme mimo jiné také s organizacemi, jako je např. Armáda spásy.

V hlavě máme nápady na další projekty, například komunikace s obcemi ohledně osvěty a založení kastračních programů, přednášky na školách a obcích a mnoho dalších, ale časově už sotva stíháme, takže to je spíše otázka budoucnosti a také zájmu lidí přidat se a pomáhat.

Jak se může člověk nejlépe zapojit?

Nejvíce ze všeho potřebujeme samozřejmě finanční prostředky. Projekt vznikl prakticky „na koleni“, začínali jsme s kastracemi několika koček. Postupem času získal projekt na „popularitě“ a obrovskou měrou přibyl a denně přibývá počet žádostí. Projekt financujeme výhradně z finančních prostředků, které si sami sháníme – od sponzorů, drobných dárců, v aukcích, prodejem předmětů atd. Žádosti o kastrace přibývají, a je tedy potřeba zajistit více prostředků na to, abychom je mohli financovat.

Způsobů, jak nám můžete pomoci, je celá řada. Například prostřednictvím DMS ve tvaru TRV FELITI 90 na 87 777 nebo přímo zasláním peněz na sbírkový transparentní účet 99775550/2010, či přes platební bránu Darujme.cz  https://www.darujme.cz/organizace/1200245. Uvítáme samozřejmě také pomoc s hledáním sponzorů. Pokud máte rádi zábavu, pak také můžete dražit ve spřátelené facebookové skupině Cat-mania celoroční aukce nebo sami i předměty do aukcí věnovat a vložit: https://www.facebook.com/groups/822083741175537/ .

Je také možné podpořit náš krmičský program a zaslat či doručit granule či konzervy pro kočky z některé námi kastrované lokality – krmičského místa, které si snadno můžete dohledat na naší krmičské mapě: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=49.20740643497853%2C16.686810000000037&hl=cs&z=13&mid=1sCproSkPgZSFW9px4gTbwaNyOI0XfeOH.

Projekt kompletně administruje několik lidí – dobrovolníků zcela zdarma a nad rámec svých prací a práce je opravdu obrovský kus, takže uvítáme i dobrovolníky na administrativní práce, sdílení na Facebooku, hledání sponzorů, propagaci a další činnosti.

Včera, 12:30
V menších ulicích Říčan bude platit zóna s rychlostí omezenou na 30 kilometrů v hodině....
10.6.2021
Výstavba dálnice D3 bude podle ministerstva dopravy navržena tak, aby mohla vést i územím kolem...
10.6.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
10.6.2021
Dopravní policisté a kriminálka prošetřují smrtelnou nehodu motorkáře ze začátku června v Dolní Lomnici na...
9.6.2021
Veterináři nařídili stažení zhruba 670 kilogramů "Medvídkovy mortadely 90 g" od německého výrobce, mohla obsahovat...
2.6.2021
V očkovacím centru v Říčanech se zdravotníci v posledním měsíci téměř nezastavili, zní z nemocnice....
30.5.2021
Inovační centrum Brain 4 Industry zaměřené na 3D tisk, digitalizaci a pokročilé výrobní technologie má...
29.5.2021
Na návrh zastupitele Martina Langmajera (ODS) odvolali zastupitelé v březnu starostu Prahy 22 Vojtěcha Zelenku...
29.5.2021
Policie prošetřila případ nevhodného chování muže vůči dětem na Říčansku z dubna letošního roku. Ten...
19.5.2021
Strážníci ze Zdic již brzy zamíří do ulic Králova Dvora.
10.5.2021
Devatenáctiletý mladík nacházel v lese u Prahy dva dny po sobě nebezpečné relikty z druhé...
Reklama