Ekotým ZŠ Jílové u Prahy mapoval stromy svobody a památné stromy

Základní škola v Jílovém u Prahy je nositelkou mezinárodního titulu Ekoškola, který bude v letošním školním roce obhajovat. Koordinátorem školních aktivit v tomto programu je Ekotým, který je tvořen zástupci většiny tříd a učiteli.

„Členové Ekotýmu se zapojují do práce minitýmů, které se zabývají konkrétními úkoly. Jeden z nich jsme zvolili u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Jednalo se o mapování tzv. stromů svobody, tedy stromů, které byly vysazeny na počest vzniku republiky v roce 1918 nebo při pozdějších kulatých výročích. Naším cílem bylo také vysadit nový strom svobody, to se nám ale nakonec nepodařilo a mrzí nás to. Jsme ale rádi, že v okolí Jílového bylo nových stromů svobody vysazeno hned několik,“ uvedl koordinátor a vedoucí Ekotýmu Jan Vrtiška.

„Později jsme k této aktivitě přidali i mapování památných stromů, tedy významných stromů, které byly vyhlášeny jako chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ dodává Vrtiška.

Stromy jsou většinou dlouhověké organismy a v krajině plní mnoho funkcí. Poskytují stín, zvlhčují vzduch, vyrábějí kyslík, zpracovávají oxid uhličitý a tím přispívají k regulaci nebezpečných klimatických změn, jsou útočištěm i potravou mnoha druhů organismů. Navíc jsou památníkem uplynulých časů. Kdybyste rozuměli jejich řeči, určitě byste se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě v minulých desetiletích a často i staletích.

„Stromy jsou prostě důležité a měli bychom si to všichni uvědomovat. I proto jsme se do tohoto projektu pustili. Chtěli jsme poznat významné stromy našeho okolí, něco se o nich dozvědět a poskytnout tuto informaci i ostatním,“ tvrdí členka Ekotýmu z řad žáků.

V rámci tohoto mapování pátrali zástupci po informacích na úřadech, u kronikářů či v kronikách, na webových stránkách či studovali starší výzkumné práce. Také uspořádali tři výzkumné výpravy, které byly otevřené i případným zájemcům z řad veřejnosti. Jejich cílem bylo obejít všechny vytipované stromy, vyfotografovat je, změřit jejich výšku, obvod kmene, šířku koruny a posoudit laickým způsobem jejich zdravotní stav. Také se snažili porovnat zjištěná fakta se staršími údaji. Pokud nebyli spokojeni se zdravotním stavem stromu, podali podnět příslušnému úřadu, aby ke stromu vyslal odborníka.

Jejich výzkumy se zaměřily na území obcí, z nichž chodí žáci do jílovské školy – tedy Jílové u Prahy, Libeř, Kamenný Přívoz, Psáry, Okrouhlo, Petrov a Pohoří.

Ke každému stromu vytvořili kartu a celou práci pak sešili do brožury, která je v elektronické verzi přístupná zájemcům i na webu Ekotýmu: https://ekoskola-zsjilove.webnode.cz/news/pamatne-stromy-a-stromy-svobody/

Filipa Janoušková a Honza Vrtiška

 

 

21.5.2020
Rekonstrukce další třetiny vodní elektrárny na Slapech se dostala do závěrečné etapy, zařízení získalo nový...
Ilustrační foto
13.5.2020
Na neděli 3. května připadl Mezinárodní den lesních mateřských škol. S ohledem na pandemická opatření...
9.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
9.5.2020
Jak jsou vodácké půjčovny a kempy připravené na novou sezonu? A jak zasáhla podnikání na...
22.4.2020
Úmrtí zdravotní sestry pocházející z Říčan u Prahy zasáhlo do mnoha životů. Jde o oběť...
7.4.2020
Říčany u Prahy vyhlásily časově neomezenou sbírku na podporu zdravotníků, kteří se v důsledku své...
6.4.2020
Do testování vzorků na koronavirus se zapojilo i centrum Biocev Akademie věd ČR a Univerzity...
2.4.2020
Aktualizováno: Krizový štáb Středočeského kraje vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou začal distribuovat první část dezinfekčních...
30.3.2020
Jednou z nejvíce ohrožených skupin při současné pandemii koronaviru jsou nemohoucí. O ty se napříč...
29.3.2020
Všichni, kteří právě v těchto dnech rozhodují o našich osudech, o nouzovém stavu, stojí v...
29.3.2020
Hlasování o návrzích, jak bude naloženo s milionem korun z rozpočtu Prahy 22, je ukončeno....
Reklama