Říčanští školáci mají na výuku angličtiny učebny a program za 15 milionů

Až třikrát rychleji oproti běžné výuce se mohou školáci z říčanských škol učit anglický jazyk. Umožňuje jim to metoda využívající multimediální technologie a nejnovější vědecké výzkumy. Výukový program DynEd má k dispozici 1500 žáků prvních i druhých stupňů. Program a vybavení pěti počítačových učeben byly pořízeny z 15milionové dotace z fondů EU.

Pět nově vybavených učeben na výuku informatiky již využívají žáci a učitelé také jako jazykové laboratoře. Výukový program DynEd, který radnice pořídila do 1., 2. a 3. základní školy, představuje špičku ve výuce anglického jazyka. Pořízen byl v rámci dotačního projektu Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech. „Program je využitelný a prostupný jednotlivými stupni školy. Rozvíjet jazykovou složku mohou jak začátečníci, tak i žáci, kteří s jazykem již přišli do styku. Žákům stále tvrdím, že je to pro ně velká příležitost,“ říká ředitel 2. ZŠ Bezručova Jan Šindelář a dodává, „žáci se učí pouze pomocí mluvení, nepíšou a neučí se gramatiku přímo. Tento způsob výuky je z mého pohledu vynikající.“

Jde o systém jazykového vzdělávání, který kombinuje tradiční výuku a současné multimediální technologie. Systém je plně v souladu se školním vzdělávacím plánem každé školy. Na začátku studia rozřazovací testy přesně vyhodnotily úroveň znalostí jednotlivých studentů a personifikovaly jejich výuku.

„Nyní se nacházíme ve fázi, kdy se všichni s možnostmi programu seznamují. Pozoruji děti, ptám se učitelů a mám zatím dobrý pocit,“popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). „Sám jsem si v programu prošel několik desítek hodin, abych pochopil jeho plusy i minusy,“ doplňuje.

Systém sledování studia na bázi umělé inteligence umístí vždy studenta na odpovídající studijní úroveň a po každém provedeném učebním kroku mu individuálně přizpůsobuje stupeň obtížnosti probírané látky. Systém rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Teorie výuky jazyka je založena na principech fungování mozku a opírá se o výzkumy neurovědy. Během osvojování jazyka se v mozku nejdříve rozvíjí poslech. Ten je navíc ve výuce doplněn o vizualizaci. Dovednost, která se rozvíjí následně, je mluvení, které je třeba často procvičovat spolu s poslechem. Jazykový základ vybudovaný poslechem a mluvením pozitivně ovlivňuje další dovednosti čtení a psaní.

Každý stolní počítač v těchto učebnách s monitorem a klávesnicí je vybaven mikrofonem a sluchátky. Každý žák komunikuje „se svým“ výukovým programem. Systém nepřetržitě analyzuje osvojování jazyka a doporučuje, jak zlepšit studijní návyky. Systém je jedinečný i díky pokročilému systému rozpoznávání řeči, který pomáhá rozvíjet plynulost projevu studenta. Ve výslovnosti musí být studenti precizní, stejně jako v poslechu, aby mohli odpovídat na otázky, které průběžně prověřují porozumění textů. Postup v látce je tak u každého studenta individuální. V běžně vedené hodině má žák možnost hovořit anglicky jen občas, když je zrovna vyvolán. Při tomto způsobu výuky studenti intenzivně komunikují i poslouchají angličtinu v podání rodilých mluvčích.

Jazyk je dovednost a osvojení dovednosti vyžaduje dlouhodobé opakování a nácvik. Proto má každý žák možnost v individuálním studiu pokračovat i doma. K samostudiu je žák motivován i školou. Pedagog sleduje individuální výsledky svých studentů i „třídní skóre“. Má přesný přehled o tom, jak často a jak intenzivně se studiu angličtiny žáci věnují a jaké úrovně znalostí dosahují. Tento systém učení jazyka je třikrát rychlejší než tradiční metody.

„Hlavní je ale aktivní přístup. Posloucháte a mluvíte velmi intenzivně. Stačí 20 minut denně. Je moc důležité, aby rodiče stáhli program dětem do jejich domácích počítačů. Je to radost pozorovat své děti, kolik hodin s angličtinou samy vydrží,“doplňuje starosta Vladimír Kořen.  

Jak se z námelu zrodilo LSD a otevřely se nové obzory, lidstvu i jednotlivcům. A úplně úžasné

21.5.2020
Rekonstrukce další třetiny vodní elektrárny na Slapech se dostala do závěrečné etapy, zařízení získalo nový...
Ilustrační foto
13.5.2020
Na neděli 3. května připadl Mezinárodní den lesních mateřských škol. S ohledem na pandemická opatření...
9.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
9.5.2020
Jak jsou vodácké půjčovny a kempy připravené na novou sezonu? A jak zasáhla podnikání na...
22.4.2020
Úmrtí zdravotní sestry pocházející z Říčan u Prahy zasáhlo do mnoha životů. Jde o oběť...
7.4.2020
Říčany u Prahy vyhlásily časově neomezenou sbírku na podporu zdravotníků, kteří se v důsledku své...
6.4.2020
Do testování vzorků na koronavirus se zapojilo i centrum Biocev Akademie věd ČR a Univerzity...
2.4.2020
Aktualizováno: Krizový štáb Středočeského kraje vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou začal distribuovat první část dezinfekčních...
30.3.2020
Jednou z nejvíce ohrožených skupin při současné pandemii koronaviru jsou nemohoucí. O ty se napříč...
29.3.2020
Všichni, kteří právě v těchto dnech rozhodují o našich osudech, o nouzovém stavu, stojí v...
29.3.2020
Hlasování o návrzích, jak bude naloženo s milionem korun z rozpočtu Prahy 22, je ukončeno....
Reklama