Starostka Zímová: Velké Popovice vybudují vodovod, omezí sekání trávy

Dobudování vodovodu a kanalizace ve Velkých Popovicích si vyžádaly posílení obecního úřadu. Obec připravuje projekty pro lepší hospodaření s vodou. Spolu s omezením seče trav, plány na odbahňování rybníků a dalšími projekty. Společný jmenovatel je sucho a opatření proti jeho dopadům.

I když je letošní rok na dešťové srážky daleko příznivější ani odborníci nejsou stále spokojeni.

„Jak se bude vyvíjet léto, nelze říct. Hladina spodní vody může zase povážlivě klesnout, pokud nastane horké a suché období bez srážek,“ uvedl Martin Zrzavecký, vedoucí oddělení podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu Praha.

„Voda ze studen mizí a je nutné zavést vodovod a kanalizaci postupně do dalších místních částí, opravit a doplnit kanalizaci a vodovod ve Velkých Popovicích,“ uvedla starostka Velkých Popovic Václava Zímová.

„Obecní úřad byl personálně posílen v odboru správy majetku a investic, aby byl schopen zpracovávat potřeby obyvatel obce s nedostatečnou vodohospodářskou infrastrukturou a s rozsáhlým územím přírodního parku,“ dodala starostka Zímová.

Náplní práce odboru je i systematická péče o zeleň, vodní toky a rybníky, zavádění do praxe doporučená opatření.

Podle starostky jsou připraveny projekty odbahnění obecních rybníků, seznam obnovy drobných vodních prvků, mokřadů a míst pro možnou výsadbu stromů.

V jakém přírodním koupališti se můžete vykoupat, a kde je voda nevhodná

„Pracujeme na studiích revitalizace veřejných prostranství. Připravujeme projekty pro dotační tituly. Jednáme s představiteli Pivovaru o podpoře a spolupráci v mezích udržitelného rozvoje podnikání. Boj o zadržení vody v krajině povedou i další generace, bude trvat léta a zřejmě neskončí,“ pokračuje starostka Zímová.

Ve Velkých Popovicích teď bude tráva sekána s rozmyslem a podle potřeb obyvatel. I to je jeden ze způsobů, jak obec reaguje na rozmary počasí posledních let.

Podobný postup už zvolili i v dalších obcích, jenže nesekat trávy vůbec také není optimální. Trávníky posekané na extra krátko v suchém létě hynou, naopak vůbec neposekaný porost časem obsadí agresivní druhy plevelů. V Popovicích našli kompromis.

Popovičtí seč přizpůsobí tomu, jak se dané místo využívá. Chtějí navázat na přístup vyzkoušený poprvé v loňském roce. Záměrem je přizpůsobit hospodaření na veřejných zelených plochách vývoji podnebí, které i v našich mírných zeměpisných podmínkách. Takto sníží odpar vody a zpříjemní mikroklima v rozsáhlých částech obce.

„Na dětských hřištích, sportovištích, před školou, kolem bytovek – na plochách, kde lidé využívají trávníky k odpočinku, budeme sekat častěji, nakrátko,“ uvedla Eva Šebková z oddělení správy majetku městského úřadu Velkých Popovic.

„Tam, kde je pohyb menší, například v některých částech parků – Růžový park, Daleška, v Lipové aleji, na ploše u hřbitova, necháme travní a bylinný porost růst a kvést a seč bude prováděna dva až třikrát za vegetační období,“ dodává Šebková.

Voda jímaná v Mělnické Vrutici má vysokou kvalitu. Vodárny obnovují čerpací stanici

Při takovéto četnosti seče mohou rostliny projít celým životním cyklem a vytvořit semena. Přirozené luční rostliny mají totiž daleko větší šanci nedostatek vody přežít, navíc holá místa dokáží doplnit rychleji než tráva. Trávník prorostlý kvetoucími rostlinami pak významně pomáhá k přežití hmyzu, včetně vymírajících včel.

„Je třeba zadržovat a využívat dešťovou vodu, podporovat nové výsadby do volné krajiny, veřejného prostoru, a i do soukromých zahrad. Stromy fungují jako živá klimatizace, které svým výparem snižují teplotu okolního prostředí. Naši předkové byli podstatně vnímavější. Strom u domu je chránil v létě před teplem, bouřkou a v zimě naopak před zimou,“ uvedla Renáta Vavřínová z Odboru životního prostředí na Městském úřadě v Říčanech.

Výsadba na obecním

Velké Popovice umožňují po domluvě i výsadbu květin, keřů a stromů na obecní pozemky.

„Snahy o zkrášlení prostředí v obci vítáme, provedení výsadeb by ale mělo mít svá pravidla,“ uvedla Šebková.

Lidé tak mají před vysazením rostlin, keřů či stromů na obecní pozemek kontaktovat odbor správy majetku a investic.

„Bude prověřeno, zda je na daném místě uvažovaná výsadba možná, vyjasní se podmínky vysazení, následné péče a výsadba se zaregistruje,“ dodává Šebková.

Většinu veřejných prostranství totiž sekají pracovníci technických služeb. Ti občas, hlavně ve svažitých pozemcích a ve vyšší trávě přehlédnou květiny, keříky, které si pro okrasu vysadili lidé před svůj plot.

„Tato situace vzniká proto, že o těchto výsadbách nemá obec přehled,“ vysvětluje Šebková.

Konzultace s obcí pak pomůže předejít případnému rozčarování, když musí být výsadba odstraněna, protože roste na nevhodném místě.

„Bez prověření vhodnosti místa výsadby se může stát, že je větší keř vysazen do prostoru, kde se později stane překážkou v silničním provozu, znepřehlední výhled pro osoby nebo automobily v zatáčce, v křižovatce. Často může být větší keř či strom vysazen na místo, pod kterým vedou inženýrské sítě, které mají svá ochranná pásma, do nichž je správcem sítě zakázáno sázet z důvodu možného poničení sítě kořeny,“ dodává Šebková.

V zámeckých komnatách bylo panstvo, školka i pravidelné zabíjačky

23.2.2021
Místní akční skupina Říčansko vyhlásila výzvu na příjem žádostí o regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt...
23.2.2021
Šoféři se sněhovou nadílkou v lednu nechali překvapit, ti své auta často nezvládl. Ukázala to...
23.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
23.2.2021
Senior ze Struhařova jižně od Prahy má po návštěvě neznámé dvojce po úsporách. Stal se...
13.2.2021
Učitelka prvňáků základní školy v Dolních Břežanech u Prahy se nakazila koronavirem. Nákazu potvrdily testy...
4.2.2021
Městská část Praha 22 vyhlásila architektonickou soutěž na novou základní školu. Nebude tak dále pokračovat...
2.2.2021
Problematický zoopark ve Zvoli u Prahy stále setrvává. Jeho majitel Tomáš Machač sice slíbil, že...
1.2.2021
Radnice městské části Praha 22 organizovala první vlnu očkování seniorů nad 80 let, kteří o...
29.1.2021
Hasiče vyburcovala 25. ledna večer signalizace, která hlásila požár v biotechnologickém a biomedicínském centru BIOCEV...
Z loňského předání 2500 kg potravin, které předal Jan Tuna.
27.1.2021
Papírové stravenky Sodexo Gastro Pass s platností do 31. prosince 2020 mohou pomoci potřebným. „Propadlé...
21.1.2021
Říčany nemusely ve změně územního plánu podpořit zelené střechy výměnou za větší plochy zabrané stavbami....
Reklama