Ve Štěchovicích zavezli vodní zdroj sutí. Je na vině starosta?

Zatímco obce a města připravují plány a nákladná opatření, jak zajistit obyvatelům dostatek vody kvůli hrozícímu suchu. Ve Štěchovicích nechal podle majitele pozemku JUDr. Miroslava Dudy starosta Miloš Čapek zavézt sutí vodní zdroj chráněný zákonem a v jeho blízkosti postavil černou stavbu. Zastupitelstvo včetně starosty se obrnilo mlčením.

Když začne řehtat úřední šiml, je to zoufalé. Když se při tom začne pohybovat po hraně zákona, je zlovůle úřadu neuvěřitelná. To je i případ vodního zdroje v katastru městyse Štěchovice, který skončil pod více než metrovou hromadou suti.

„Rozsudkem bylo napevno stanoveno, že jsem vlastníkem pozemku parc. č. 646 v katastrálním území Masečín, Štěchovice, Praha západ. Na tomto pozemku se nachází vrt, ze kterého jsem chtěl v době nedostatku vody zásobovat svůj vodovod. Okolí vrtu, resp. pozemku, je a bylo v pásmu ochrany vodního zdroje,“ popisuje úřadům JUDr. Miroslav Duda problém, se kterým se potýká.

„Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že v pásmu ochranného zdroje vybudoval starosta Městyse Štěchovice pan Miloš Čapek, bez souhlasu zastupitelstva Městyse Štěchovice, stavbu. Prohlídkou místa jsem dále zjistil, že celé místo, včetně celé plochy ochranného pásma vodního zdroje, bylo na přímý pokyn pana starosty Čapka zavezeno sutí a odpady z výkopových prací,“ dodává Duda.

Pan Duda se tedy se svým problémem obrátil na úřady, mimo jiné i na ministerstvo zemědělství. „Parcela je vedená jako ostatní plocha a v souladu… zákona o vodách, jsou na ni stanovena ochranná pásma vodního zdroje I. a II. stupně. Podle § 30 odst. 8 vodního zákona je v ochranném pásmu I. a II. stupně zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje,“ dočkal se odpovědi od ministra zemědělství Miroslava Tomana a dalších úřadů.

Tajné zastupitelstvo

Do toho bodu se celá záležitost může jevit jako těžko uvěřitelná. Abychom tedy ověřili skutečný stav, obrátili jsme se na všechny zastupitele Městyse Štěchovice, včetně starosty Miloše Čapka. Ačkoliv žijeme v době, kdy je zcela běžné komunikovat s volenými zástupci elektronickou formou – emailem, zastupitelstvo městyse tuto formu komunikace neumožňuje. Volení zástupci Městyse Štěchovice tak byli osloveni i na kontaktech, které nesouvisí s výkonem jejich funkce a je možné, že někteří z nich otázky neobdrželi.

Snažili jsme se zjistit podrobnosti o hlasování zastupitelstva týkajících se pozemků přilehlých k pozemku pana Dudy, tedy s parcelními čísly 391/2, 391/9 a 391/13, kterých se situace také dotýká.  Podstatné bylo zjistit, zda bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, které by tuto činnost odůvodnilo, a zda si bylo zastupitelstvo vědomo původu suti a jejích složení.

Složení suti je pro schválení postupu takových prací zásadní informace, protože existuje riziko, že může obsahovat látky znehodnocující nebo snižující kvalitu vodního zdroje, chráněného vodním zákonem. Svůj vliv pak může mít změna struktury půdy na pramen samotný.

Bohužel ani jeden ze členů zastupitelstva Městyse Štěchovice k věci neodpověděl. Jedinou reakcí byly sdělení zastupitele Stanislava Žemličky: „Nevím od koho jste získal moji adresu. Ale to je jedno. Na Vaše otázky nejsem ochoten odpovídat. Za svou práci jsem odpovědný voličům městyse a ne nějakému najatému slídilovi.“ a zastupitelky Kateřiny Rožníčkové, projevující snahu autora řádně prolustrovat, k věci samotné se však nevyjádřila.

Redakci se však podařilo získat dokument, ze kterého je patrný náznak zdroje suti. Ta má pocházet z prací spojených s výstavbou kanalizace na jejíž projekt získaly Štěchovice dotaci z Operačního programu Životní prostředí  2007 – 2013 pod názvem „Kanalizace Štěchovice“, dotace byla poskytnuta v hodnotě přesahující 8 milionů korun. Jak se k danému problému staví poskytovatel dotace, tedy ministerstvo zatím není zřejmé, protože případ šetří Česká inspekce životního prostředí, jejíž stanovisko ještě nemá redakce k dispozici.

Pokud však pocházela suť skutečně z výstavby kanalizace, bude zajímavé vysledovat, zda byla součástí projektu i cena uskladnění suti a v jaké výši byla vykázána v rámci vyúčtování poskytnuté dotace. Redakce Našeho REGIONU se bude podivným událostem ve Štěchovicích i nadále věnovat.

FOTO: Ve Štěchovicích zavezli vodní zdroj sutí. Je na vině starosta?

Ve Štěchovicích zavezli vodní zdroj sutí. Je na vině starosta? - capek_Ve Štěchovicích zavezli vodní zdroj sutí. Je na vině starosta? - DCIM100MEDIADJI_0007.JPGVe Štěchovicích zavezli vodní zdroj sutí. Je na vině starosta? - DCIM100MEDIADJI_0025.JPG
Včera, 09:16
Při ulici Rabyňská v Kamýku bylo koncem loňského roku dokončeno nové sportoviště a současně proběhla...
Včera, 08:02
Obyvatelé domů v oblasti kolem Jesenice a Kamenice u Prahy si nemohou být jisti svým...
26.1.2020
“Je sobota 18. ledna. Rock Café na Národní je plné lidí a zábava je v...
22.1.2020
Za vodné a stočné si obyvatelé Říčan letos připlatí, cena se zvýší o 6,50 koruny...
20.1.2020
Noční požár chaty v rekreační osadě Havírna u Černých Voděrad vyvolal poplach na stanici hasičů...
18.1.2020
Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému...
18.1.2020
Úpravy trasy budoucí dálnice D3 v úseku Jílové u Prahy – Hostěradice mají být podle...
17.1.2020
Požár hospodářského stavení s garáží likvidovali hasiči v obci Želivec v okrese Praha-východ. Oheň zničil...
16.1.2020
Na sídlišti v pražské Písnici má vzniknout nové náměstí, zelené plochy včetně centrálního parku a...
15.1.2020
Středočeští záchranáři dostanou nové pracovní oblečení, nákup schválila krajská rada. Hejtmanství vyhlásí veřejnou zakázku, její...
Reklama