Český národ přišel o velkou část svých elit. Bitva na Bílé hoře má své výročí

V letošním roce, osmého listopadu, uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře. Bitvy, která měla za cíl potlačit stavovské povstání, a měla směřovat k získání moci a náboženského vlivu, nad Českou zemí, mocným katolickým rodem Habsburků.

Historické prameny uvádí, že Habsburkové, kteří vládli většině Evropy, ale od roku 1526 také České zemi, byli katolíci a většina obyvatel Čech byli, z dob husitství, protestanti. Čeští stavové byli zástupci měšťanů a šlechty a chtěli v zemi prosadit protestantskou víru. Naproti tomu stáli Habsburkové, kteří chtěli upevnit svoji vládu centrálním řízením moci z Vídně a chtěli se zasadit o rekatolizaci země. K tomu měl posloužit i příchod Jezuitského řádu do Čech.

V roce 1618 odmítne habsburský král Ferdinand II. Respektovat Majestát, kterým Rudolf II. v roce 1608 garantoval českým stavům náboženskou svobodu. Na jaře roku 1618 čeští protestantští stavové vyhodili z okna starého královského paláce Pražského hradu tři královské místodržící. Následně sesazují z trůnu habsburského krále Ferdinanda II. Tyto události začaly povstání českých stavů a byly na počátku všech událostí, které vyvrcholily bitvou na Bílé hoře.

Čeští stavové si zvolili svého, protestantského krále Fridricha Falckého. Tak došlo k nepřímému vyhlášení války mezi českými stavy a Habsburky. Sesazený král najímal po celé Evropě žoldnéře pro své vojsko, kterým chtěl získat zpět českou zemi. Stavové se snažili postavit vojsko na obranu svých zájmů. Ferdinand II. dal dohromady vojsko čítající 28 tisíc vojáků a vydal se s ním do Čech. Začátkem listopadu roku 1620 se přibližoval s vojskem k Praze ve směru od Rakovníka.

Špatná volba českých pánů. Zimní král je dovedl jen k debaklu na Bílé Hoře

Stavovské vojsko mělo zhruba 20 tisíc vojáků a očekávalo příchod Fridrichových vojsk na návrší. Kolem poledne začala bitva, která však neměla dlouhého trvání. Během necelých dvou hodin bylo rozhodnuto, Ferdinand II. snadno zvítězil a Habsburkové se mohli ujmout moci. Fridrich Falcký se samotné bitvy neúčastnil, část stavovských žoldnéřů uprchla, někteří se vzdali. Podobně tak následující den učinil i sám Fridrich Falcký, který se svým dvorem opustil Prahu a odjel do Vratislavi. Protože vládnul zemi pouze jeden rok, přezdívá se mu také Zimní král.

Tak zvítězil habsburský král Ferdinand II. nad povstáním českých stavů a do několika let museli obyvatelé české země přijmout za své náboženství, katolické. Na druhou stranu je třeba říct, že pobělohorská doba na české země dopadla těžce. Podle Obnoveného zřízení zemského (jakási nová ústava země) nastoupil absolutismus a byla zrušena náboženská svoboda. Když pomineme Židy, všichni ostatní obyvatelé českých zemí museli být jen katolického vyznání (panstvo smělo volit mezi přestoupením ke katolictví a exilem, poddaní museli přestoupit tak jako tak, po dobrém nebo po zlém). Exil tedy volily bohatší a vyšší vrstvy, český národ tak přišel o velkou část svých elit. Mezi lidmi, kteří v této době odešli z Čech, byl i Jan Amos Komenský.

Tyto události významně ovlivnily dění v Čechách na dlouhých 298 let. Tomuto období se také říkalo období temna, protože restrikce zaváděné Habsburky byly pro náš národ citelné. Pobělohorské konfiskaci propadlo 435 statků, z toho počtu bylo 147 větších panství. Habsburská centralizace také s sebou nesla postupné omezování češtiny. Hlavní body Obnoveného zřízení zemského platily až do roku 1848.

Otec ďábel a syn svatý? I to byli poslední Habsburkové

Na louce
21.1.2021
Těhotné ženy a maminky s dětmi v těžké životní situaci mohou na přechodnou dobu najít...
Nehoda autobusu
14.1.2021
Nevlídné zimní počasí a padající sníh silný vítr jsou zdrojem obtížné sjízdnosti některých úseků na...
7.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.1.2021
Hasiči na Vysočině dnes na dvou místech zasahovali při požárech v bytech. Vznikly při pálení...
6.1.2021
Armádu dnes požádala Nemocnice Pelhřimov o pomoc kvůli rostoucímu počtu nemocného personálu. Je to třetí...
28.12.2020
Obec Lipno nad Vltavou zrušila k 1. lednu příštího roku obyvatelům poplatek za svoz komunálního...
22.12.2020
Hasiči kvůli měli od dnešní půlnoci přes 20 výjezdů. Silnice na Vysočině jsou po dešti...
21.12.2020
Archeologové objevili v milevském klášteře schránku s odseknutou částí hřebu z takzvaného Pravého kříže, tedy...
Pěstírna konopí
29.11.2020
Nedovolené zahradničení a prodej drog byl důvodem zadržení tří lidí podezřelých z držení, výroby a...
Policejní technika
16.11.2020
Ve středu odpoledne proběhla na dálnici D1 policejní akce s názvem Vysočina. Cílem společné akce...
Migranti
11.11.2020
Pozornost policistů na Vysočině přispěla k zadržení skupiny nelegálních migrantů v zahraniční dodávce. Vozidlo VW...
Reklama