Kamenný strážce Juditina mostu

Pod jeho nehybnou, kamennou tváří, uplynulo již nezměrné množství vody. Více jak osm století hledí na řeku, která přinášela městu věci dobré i zlé. Tvář člověka, který ji dokázal překlenout prvním kamenným mostem. Most je symbol. Symbol, který lidi spojuje a nikoliv rozděluje. To moudří věděli od nepaměti. I ve dvanáctém století.

Vltava v té době byla svobodnou řekou. Nespoutaná jezy, ani přehradami, si dělala, co se jí zamanulo. První jez, ten staroměstský, ležící mezi Kampou a Novotného lávkou, vznikl až v roce 1241. S vorařskou propustí. Existuje dodnes a je kulturní památkou. Dala se přebrodit, dala se přeplout na loďce, nedala se překonat vůbec. Záleželo na ročním období a množství vody. Nedala se ovládat.

Archeologové určili přesnou polohu zaniklého Juditina mostu

V roce 1157 se český kníže Vladislav II. s vojskem vypravil do Itálie. Císař Barbarossa se rozhodl pokořit město Milán a Češi byli obávanými vojáky. Kníže si z výpravy přivezl královský titul, zatím nedědičný, ale i povědomost o tom, jaké jsou v Itálii mosty a rozhodl se pro vybudování podobné stavby i v královské metropoli. Rozumělo se to samo sebou, přeci nebude král žít ve městě, kde se kvůli vodě musí brodit na druhý břeh.

Tehdy to byla ještě stále novinka. Kamenný most mělo ve střední Evropě jenom Řezno a Drážďany. Praha měla být městem třetím.

Praha 1 přepracovává projekt rekonstrukce Juditiny věže

Král si z Itálie přivezl i architekty a stavitele. Podoba jednoho z nich se nalézá v navigaci, pod Křížovnickým náměstím. Této vodoměrné značce se říká Bradáč. Jeden z oblouků původního mostu se nachází v průplavu Pražských Benátek, pod náměstím. Na malostranském břehu najdeme zbytky mostu ve sklepení domu U zlatého kloboučku. Pro objektivitu je třeba uvézt, že v té době Malá Strana, jako jedno z pražských měst, ještě neexistovala. Byly zde jen dva opevněné dvory. Johanitská komenda na jihu a severněji biskupský dvůr.

Stavbu sponzorovala královna, Judita Durynská, odtud tedy název. Most byl postaven podle řezenského vzoru a od roku 1172 začal plnit svoji funkci. Na délku měřil přes půl kilometru a byl téměř sedm metrů široký. V roce 1253 předal král Václav II. Juditin most do správy řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Byl to tehdy jediný, ryze český, špitální řád, založený svatou Anežkou Českou. Křížovníci měli právo vybírat clo.

FOTO: Juditin most

Juditin most - Bradáč z Juditina mostuJuditin most - Juditin mostJuditin most - Juditin mostJuditin most - Karluv mostJuditin most - Náplavka na Křížovnickém náměstí

Dnešní Karlův most je, oproti původnímu, o několik desítek metrů jižněji. Juditin most byl také o hodně nižší, o nějakých pět metrů, a přestože byl vybaven ledolamy, podlehl povodni na počátku února 1342. Následujících patnáct let byly oba břehy spojeny provizorní, dřevěnou lávkou. Roku 1357 byla zahájena výstavba nového kamenného mostu, po kterém chodíme dodnes. Naši předkové odvedli perfektní práci. Zbytky pilířů jeho předchůdce lze při nízkém stavu vody spatřit dodnes na vltavském dně. Jenom Bradáčova kamenná tvář dál odolává vodě i času.

Dnes, 15:40
Je to kapka v moři. Ale bez těch kapek by ani to moře neexistovalo. Malá,...
Dnes, 13:40
Jako básník, který získal Nobelovu cenu, je Pablo Neruda v Chile uctíván dokonce i těmi, kterým se zprotivil...
Dnes, 11:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 11:40
Slon je souhrnný český a slovenský název pro dva rody chobotnatců. V současnosti známe tři...
Dnes, 10:20
Škrábe vás v krku? Nemůžete se zbavit posledních zbytků nachlazení? Místo do lékárny zamiřte na...
Dnes, 09:40
Nedoslýchavý penzista Vladimír Švec ze Sušice byl v roce 2018 odsouzen k 27 letům v...
Dnes, 08:11
Filmů zabývajících se tématem druhé světové války je v současnosti nepřeberné množství, jedním z prvních...
Včera, 17:20
Vládě se boj proti onemocnění covid-19 vymkl z rukou. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl,...
Včera, 15:40
S končícím létem začínají klesat teploty, a tak je opravdu ideální čas konečně opravdu začít...
Včera, 13:40
Na začátku příběhu usedlosti Ladronka byla záliba Karla IV. ve vinné révě. Na svazích rostly...
Včera, 11:40
Lidské tělo je bezesporu nesmírně složité. Troufáme si i říci, že je nejsložitějším živým organismem,...
Reklama