• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kaple Panny Marie Loretánské v Hájku, cíl známé poutní cesty, slaví 400 let

  7.6.2023
  Fefík

  Nedaleko Hostivice se nachází nejstarší dochovaná loretánská kaple na našem
  území.

  Zakladatelé loretánské kaple – Florián Jetřich Žďárský a jeho manželka Eliška Korunka z Martinic vykonali v roce 1621 pouť do italského Loreta s přáním šťastného návratu a s prosbou, aby se jim narodil syn. V roce 1623 se touha manželů naplnila a 12. června 1623 byl položen základní kámen hájecké loretánské kaple, kde je umístěna také socha Černé Matky Boží, která byla dotýkána s originálem v italském Loretu.

  Františkánský klášter Hájek leží trochu osamoceně ve východní části katastru obce Červený Újezd, zhruba 17 km od západního okraje Prahy. Do kláštera vede známá poutní cesta; po roce 1720 byly podél poutní cesty z Prahy od Strahovské brány do Hájku (délka je 14 kilometrů) vybudovány dvě desítky výklenkových kaplí, dodnes dílem zachovalých (a v současnosti opět obnovovaných).

  Klášter je veřejnosti přístupný na požádání, při některých církevních svátcích a o poutích. Ty se konají pravidelně každý rok od května do prosince (během tzv. Mariánského roku). Obvykle jich bývá kolem patnácti.

  Hudební festival Hájecká nota

  V sobotu 10. června ve františkánském klášteře v Hájku oslaví výročí slavnostní mší svatou, ale také hudbou, zpěvem a kulturními akcemi.

  V 9.30 je možné si projít klášter s průvodcem.

  V 11 hodin bude sloužena mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Zdenek Wasserbauer za doprovodu kapely Cantabundus.

  Starosta slíbil lidem, že Jeseter v Tiché Šárce nebude

   

  Oslava krásy českého jazyka

  Hájek byl ve své minulosti nejen klášterem, ale v 50. letech také internačním táborem. Tento rok si připomeneme v Hájku díky Ztracené kapele dílo Václava Renče Popelku nazaretskou. Radostné básnické dílo Václava Renče vzniklo ve vězení a tento rok je to právě padesát let od úmrtí tohoto básníka. Rozsáhlou báseň Popelka nazaretská, pohled na Kristův život očima Panny Marie, složil Václav Renč v roce 1955 ve věznici Leopoldov, kde si díky komunistické zvůli odpykával dlouholetý trest. Úryvky z tohoto díla později zhudebnil Vít Petrů a jsou propojeny recitací v dějově souvislé literárně – hudební pásmo.

  Ve 14 hodin zazní v refektáři kláštera skladba Popelka nazaretská. V 15 hodin nás rozezpívá Hostivický pěvecký sbor. Na závěr programu (16.30) je připravena komentovaná prohlídka kláštera.

  Zdroj: Lucie Sirovátková, Hostivický měsíčník  Nepřehlédněte