Další podivná karlovarská zakázka. Kraj přiklepl milionový projekt bez výběrového řízení

Karlovarský kraj si bez výběrového řízení najal společnost AQE, která má kraji vyjednat alokaci peněz v rámci Fondu spravedlivé transformace. O to se nejdříve pokoušelo samo vedení kraje, které má do konce tohoto týdne předložit připomínky ke kritériím a výši alokované částky. Rozhodnutí kraje kritizuje opozice.

Opozice zapojení externí firmy do vyjednávání odmítá. Podle zastupitelky a poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové jde o úkol pro hejtmana a jeho spolupracovníky, nikoliv pro externisty. Podle dodatku ke smlouvě, kterou má opoziční zastupitelka k dispozici, by si měla společnost za každou odpracovanou hodinu pro Karlovarský kraj účtovat 1000 Kč bez DPH. Kraj s ní uzavřel již druhou smlouvu, která tak celkově firmě zajišťuje zhruba dva miliony korun. „Zároveň je velmi zarážející a nestandardní, že firma AQE dostala výjimku i na zpracování všech projektových záměrů, a to opět za další finanční obnos a opět bez výběrového řízení,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Společnost AQE má vyjednávat zejména o Agentuře pro transformaci Karlovarského kraje, Centru kompetence lázeňství nebo Kulturních a kreativních odvětvích. Podle opozice však nejde o strategické projekty, které by pomáhaly lidem v kraji v souvislosti s nadcházejícím útlumem těžby.

Bývalá hejtmanka Vildumetzová: Hejtman Kulhánek lže zastupitelům

Mračková Vildumetzová očekávala, že se bude na kraji napříč politickým spektrem vést velmi intenzivní dialog o jednotlivých projektech a prioritách regionu. Dále počítala s tím, že se vedení kraje bude prioritně věnovat projektům na přeměnu uhlí v rámci vytápění, budou se hledat noví investoři, rozvíjet průmyslové zóny a strategické projekty se budou rovněž zaměřovat na růst počtu pracovních míst.

„Místo toho ale kraj vytváří nové úřady s poradenskými službami a chce si za ně účtovat 300 milionu korun. Karlovarský kraj musí být investorsky zajímavý, musí pomoci všem lidem, kterých se útlum těžby dotkne a všude tam, kde bude mít útlum těžby dopad. Pokud kraj předloží strategické projekty, které nebudou v souladu s evropským nařízením v rámci transformace regionu, budou takové projekty vyřazené a kraj může přijít o všechny přislíbené a alokované finanční prostředky, protože nové projekty již nestihne vypracovat,“ upozorňuje Jana Mračková Vildumetzová.

hpl

7.5.2021
Vládnoucí koalici Karlovarského kraje stačilo jen pár měsíců na to, aby porušila snad všechny zásady...
5.5.2021
Výběrová řízení bývají mnohdy terčem kritiky a spekulací ze strany opozice. Někdy bývají zrušena, jindy...
3.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
3.5.2021
„Zastupitelé děkují všem, kteří pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii,“ tak zní oficiální díky od...
27.4.2021
Vestavba koncertního sálu do Císařských lázní v Karlových Varech stále rozděluje krajské zastupitelstvo. Zatímco vedení...
16.4.2021
Už na konci května se mohou obyvatelé a návštěvníci města těšit na další ročník karlovarského...
12.4.2021
Karlovarský kraj řeší vážný problém ohledně rekonstrukce Císařských lázní. Hejtman Petr Kulhánek rozhodl o pozastavení...
8.4.2021
Hasiči v Karlovarském kraji rozvezli 105 tisíc antigenních testů určených pro školy. Distribuovat je budou...
7.4.2021
V krajské nemocnici v Karlových Varech zahájilo provoz Centrum diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Kromě...
6.4.2021
Prudká změna počasí odsunula letošní začátek blokového čištění komunikaci v Karlových Varech. Místo úklidu tak...
1.4.2021
Město Karlovy Vary dnes nechalo vydezinfikovat dočasnou ubytovnu, kde trávili izolaci lidé bez přístřeší nakažení...
Reklama