Karlovarský kraj zvýšil letos dotace na obnovu lesů na šest mil.

Karlovarský kraj letos zvýšil dotace na obnovu lesů. Ze svého rozpočtu vyčlenil šest milionů korun, vloni dal kraj na obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami necelých pět milionů korun.

„Žadatelé projevili o dotace velký zájem. Ve stanoveném termínu bylo doručeno 44 žádostí s požadovanou částkou téměř 7,2 milionu korun. Vzhledem k výši finančního limitu bylo nutné mírně upravit a pokrátit žádosti tak, aby konečná částka nepřesáhla stanovený rozpočet šest milionů korun. Jsme ale rádi, že se nakonec dostalo na všechny,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec (ODS).

Dotace z programu na obnovu a ochranu lesa mohou žadatelé čerpat na několik účelů, opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem, ochranu lesa proti zvěři oplocenkami, individuální ochranu lesa proti zvěři, ochranu lesa proti hmyzím škůdcům a další výchovné zásahy.

Rada Karlovarského kraje už schválila poskytnutí dotací ve výši 571 000 korun, částku 5,4 milionu doporučila ke schválení zastupitelstvu kraje.

O památky byl v červenci zájem, ztráty z jara se už ale dohnat nepodaří

„V rámci posouzení žádostí zaznamenal odbor životního prostředí a zemědělství zvýšený zájem zejména o dotace v oblasti lesního hospodářství oproti předchozímu roku. Pro další roky očekáváme další postupné zvýšení počtu zájemců,“ doplnil Jakobec.

Karlovarský kraj chystá pro rok 2021 změnu dotačního programu, kdy nahradí dotaci na postavení oplocenek proti zvěři, které jsou od letošního července nově hrazeny z rozpočtu ministerstva zemědělství, novým dotačním podtitulem na úklid klestu. Díky tomu budou některé části lesů zpřístupněny pro individuální rekreaci a turisty.

vera/čtk

Přibývá nepořádek a pytláci. Cheb se zaměřil na kontroly přehrad

23.9.2020
Města v Karlovarském kraji i kraj postupně ruší kvůli zhoršující se epidemii koronaviru kulturní akce...
20.9.2020
Základní školy v Karlovarském kraji jsou na případnou distanční výuku připraveny. Z prostředků ministerstva školství,...
8.9.2020
Správa železnic v Karlovarském kraji pokračuje v opravách nádražních budov. Letos by se měly opravit...
1.9.2020
Sklizeň základních obilovin a řepky v Karlovarském kraji končí, zbývají sklidit poslední hektary obilovin. Výnosy...
31.8.2020
Vedení Karlových Varů rozhodlo, že nebude prodávat sanatorium Trocnov. O koupi má opakovaně zájem současný...
28.8.2020
Karlovarský kraj dokončuje stavbu lávky přes řeku Ohři u Svatošských skal. Nový most v oblíbeném...
20.8.2020
Ředitelé základních i středních škol v Karlovarském kraji se připravují na začátek školního roku. Ministerský...
18.8.2020
Karlovarský kraj letos přispěje na budování a údržbu lyžařských běžeckých tras 1,75 milionu korun. Je...
17.8.2020
Karlovarský magistrát prověří, jestli se k výškovým budovám ve městě v případě požáru mohou dostat...
16.8.2020
Karlovy Vary nechají zpracovat projekt na vestavbu koncertního sálu do Císařských lázní. Měl by být...
Reklama