Páníčku! Za psa bez čipu tě obec svlékne „do slipů“

Draze může pejskaře vyjít venčení na veřejném prostranství, zjistí-li strážníci, že pes nemá čip. Za takový prohřešek hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tisíc korun. Majitelé čtyřnohých mazlíčků totiž měli povinnost nechat je očipovat do konce loňského roku.

Náš REGION proto zjišťoval, jak se ke kontrole nové povinnosti staví jednotlivé městské policie. Plošně zavedené čipování psů má usnadnit identifikaci zvířete i chovatele. Jednak je to výhoda pro případy, kdy se pes zaběhne. Odchytová služba při jeho nálezu rychleji dohledá, komu a kam má psa vrátit. Je také známo, zda má platné očkování. Povinnost je také reakcí na nepopulární množírny psů, kde nepoctiví prodejci chovají v nevyhovujících podmínkách štěňata v zuboženém stavu.

Kontrol se pejskaři bát nemusejí v Lounech. „Městská policie Louny prozatím neplánuje cílené kontroly na čipování psů. Dozorovým orgánem nad čipováním psů je Státní veterinární správa. V případě zjištění neočipovaného psa v rámci běžné činnosti, například při odchytu volně pobíhajícího psa, budeme přestupek postupovat SVS,“ uvedl pro Náš REGION Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny.

Přísněji se k majitelům psů bez čipu budou chovat v Klášterci nad Ohří. Ve městě platila už před zákonem obecní vyhláška, podle které psi museli mít čip. Místní strážníci to kontrolovali. S platným zákonem kontrol zde přibude. „Nadále budeme provádět kontroly psů, zda je opatřen čipem, zároveň nám nadále platí vyhláška o místních poplatcích – kontrola přihlášení psa do evidence. Máme tři čtečky, které využíváme. Namátkové kontroly po městě nadále probíhají. Zjištěné nedostatky městská policie oznamuje jako přestupek správnímu orgánu – když není pes přihlášený do evidence, tak na odbor finanční a přestupkové komisi. Když nemá čip, tak se oznamuje Krajské veterinární správě pro podezření ze spáchání Veterinárního zákona. Na neočipovaného psa se pohlíží jako na neočkovaného,“ shrnula pro Náš REGION Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu.

Nedostatkem zákona je, že současně se zavedením nové povinnosti nevznikl i centrální registr psů a majitelů. „V rámci projednávání aktuální novely veterinárního zákona byl ve sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. Tento registr by měla vést Státní veterinární správa,“ uvedl mluvčí správy Petr Vorlíček.

 

Kdo to dělá a za kolik

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři. Pořizovací cena se pohybuje cca mezi 120 až 450 korunami a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

 

 

12.5.2021
Hejtman Petr Kulhánek uzavřel smlouvu na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví s...
10.5.2021
V centru Karlových Varů se opět otevřela většina obchodů i stánků se suvenýry. A to...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.5.2021
Vládnoucí koalici Karlovarského kraje stačilo jen pár měsíců na to, aby porušila snad všechny zásady...
5.5.2021
Výběrová řízení bývají mnohdy terčem kritiky a spekulací ze strany opozice. Někdy bývají zrušena, jindy...
3.5.2021
„Zastupitelé děkují všem, kteří pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii,“ tak zní oficiální díky od...
27.4.2021
Vestavba koncertního sálu do Císařských lázní v Karlových Varech stále rozděluje krajské zastupitelstvo. Zatímco vedení...
21.4.2021
Karlovarský kraj si bez výběrového řízení najal společnost AQE, která má kraji vyjednat alokaci peněz...
16.4.2021
Už na konci května se mohou obyvatelé a návštěvníci města těšit na další ročník karlovarského...
12.4.2021
Karlovarský kraj řeší vážný problém ohledně rekonstrukce Císařských lázní. Hejtman Petr Kulhánek rozhodl o pozastavení...
8.4.2021
Hasiči v Karlovarském kraji rozvezli 105 tisíc antigenních testů určených pro školy. Distribuovat je budou...
Reklama