Karlovarský kraj mají před povodněmi a suchem ochránit malé vodní nádrže

2.1.2022
Roman Kořinek

Vedení nejmenšího kraje České republiky nechalo zpracovat přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží, jež pomohou akumulovat vodu ve vybraných oblastech regionu a přispět tak k prevenci proti výskytu povodní či sucha.

„V posledních letech cítíme čím dál větší potřebu začít se přizpůsobovat změně klimatu, která se vyznačuje střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod a dlouhých období sucha. Jedním z adaptačních opatření je proto výstavba malých vodních nádrží. Ty mohou bezpečně odvádět povodňové průtoky a zároveň jsou důležitým krajinotvorným prvkem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karel Jakobec (ODS).

Přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží připravila odborná společnost. Ta rovněž vytvořila takzvanou prostorovou analýzu, kterou následně využila pro výběr lokalit k projekci a realizaci těchto nádrží.

„Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen návrhy takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

Podle mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíková zahrnuje studie 2034 lokalit s výměrou do 2 hektarů a výškou hráze do 2,5 metrů. Stavba takových vodních nádrží je totiž podmíněna pouze ohlášením vodoprávnímu úřadu.

„Prostorová analýza s návrhy malých vodních nádrží vycházela z velkého množství odborně zpracovaných vstupních dat, z digitálního modelu terénu, z územních, dopravních, technických či přírodních limitů v řešené oblasti,“ doplňuje mluvčí kraje.

Při upřesnění konečného návrhu vhodných lokalit bylo přihlíženo hlavně k tomu, aby se tyto oblasti nacházely na pozemcích ve vlastnictví státu, kraje či obcí.

„Počítáme s tím, že by navržené lokality pro malé vodní nádrže mohly využít hlavně obce při územním plánování a pro plánování v oblasti zadržení vody v krajině našeho regionu,“ dodal Karel Jakobec s tím, že konečné návrhy a podrobné informace Karlovarský kraj zveřejnil na svých webových stránkách.

Zdroj: vzNepřehlédněte