Petenti z Ostrova nesouhlasí s utlumením maturitního oboru

Od letošního září, tedy nového školního roku, má dojít k utlumení maturitního oboru Veřejnosprávní činnosti na Střední průmyslové škole v Ostrově (obor tam je od sloučení s odbornou školou v Nejdku) a Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov. Proti záměru vznikla petice.

„Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje došlo v roce 2018 k připojení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek ke Střední průmyslové škole Ostrov a tím k zařazení oboru Veřejnosprávní činnost do oborové nabídky školy. V rámci těchto úprav byl zrušen rozhodnutím Rady Karlovarského kraje na Střední průmyslové škole Ostrov obor Technické lyceum, jakožto obor zbytečný a pro zřizovatele nežádoucí. Učitelé, kteří do té doby vyučovali odborné předměty oboru Veřejnosprávní činnost, byli zřizovatelem utvrzováni v tom, že spojením škol a přechodem na Střední průmyslovou školu Ostrov získají perspektivu ve své práci i ve vyučovaném oboru,“ připomíná petiční výbor vzešlý ze Střední průmyslové školy Ostrov.

Veselejší a tvořivější klima školy

Střední průmyslová škola Ostrov otevřela v roce 2018 a 2019 vždy první ročník oboru Veřejnosprávní činnost, tyto třídy byly naplněny a podle slov zástupců petentů o obor začíná být velký zájem z řad budoucích uchazečů. „Stabilizovali jsme pedagogický sbor, máme kvalifikované učitele pro výuku všech odborných předmětů na tomto oboru. Prioritou Střední průmyslové školy Ostrov je samozřejmě výuka technických oborů, ale netechnicky zaměřený obor je velmi dobrým doplňkem oborové struktury školy. Zařazením oboru Veřejnosprávní činnost začíná být klima školy veselejší a tvořivější tak, jak je ve smíšených kolektivech obvyklé,“ pokračuje petiční výbor.

Jedna třída ročně v Karlových Varech

„Argumentem pro zrušení na Střední průmyslové škole Ostrov je dle radního pro oblast školství Ing. Bradáče nepotřebnost takového oboru pro Karlovarský kraj a množství jiných ekonomických oborů na jiných školách. Stačí se seznámit s nabídkou oborů jiných škol a i laik dojde k závěru, že na krajem zřizovaných školách bývalého okresu je v současné době vyjma naší školy ekonomický obor zastoupen pouze na jediné, otevřena je jedna třída ročně na Obchodní akademii Karlovy Vary,“ uvádějí také zástupci petentů.

FOTO: Střední průmyslová škola Ostrov na Karlovarsku

Střední průmyslová škola Ostrov na Karlovarsku - FOTO KARLOVARSKO OTVIRAK Petenti z Ostrova nesouhlasí s utlumením maturitního oboru – foto spsostrov.czStřední průmyslová škola Ostrov na Karlovarsku - Střední průmyslová škola Ostrov – exteriér

Zastávají názor, že není jasná koncepce Rady Karlovarského kraje vzhledem ke střednímu krajskému školství. „Původně vznikala úprava oborové struktury z důvodů velkého množství míst na gymnáziích. Za celou dobu změn se však dotýká pouze odborného školství,“ uvádějí.

Obor podle petentů doplňuje strukturu technických oborů

Chtěli bych znát od kompetentních jedinců odpověď na otázku, „proč Rada schválila zavedení oboru na škole a po dvou letech, kdy se obor úspěšně rozbíhá a je o něj ve veřejnosti zájem, se tento obor uzavírá“. Z jejich pohledu „takové počínání nejeví znaky propracovanosti a koncepčnosti“. V bodech petice je též uvedeno, že „školní budova patří mezi nejmodernější školy v Karlovarském kraji, kapacita školy je dimenzovaná na 750 žáků“. „Ukončením oboru Veřejnosprávní činnost klesne počet žáků pod 600, čímž nebude plně využita investice, která byla do školy krajem vložená,“ upozorňují petenti.

Školy v Ústí nad Labem se zapojí do výzvy Přírodní zahrady

Škola se podle nich i nadále plně soustředí na výuku a rozvoj technických oborů a ekonomický obor, kterým Veřejnosprávní činnost je, vhodně doplňuje strukturu technických oborů a výrazně dotváří tvůrčí sociální klima na škole.

Radní udělá vše pro to, aby stávající studenti obor dokončili

Krajský radní pro školství v médiích uvedl, že obor bude utlumen proto, že dlouhodobé výsledky a výstupy ze škol, kde je studován, nejsou nejlepší, že to samé se učí na dalších školách a že chybí studenti v oborech, kteří mohou v kraj najít uplatnění. Vedení kraje podle něj udělá vše pro to, aby stávající studenti obor dokončili, nepředpokládá ani propouštění kantorů.

Schola Pragensis opět představuje školy a obory

Petenti uvádějí, že obor Veřejnosprávní činnost na střední průmyslové škole v Ostrově doplňuje nabídku ekonomických oborů pro zájemce o střední vzdělávání v okrese Karlovy Vary. V petičním výboru jsou Vlastimil Sachl, Milana Oberhofnerová a Ota Šikýř.

Včera, 08:11
V Sokolově se má příští školní rok (respektive školní rok 2020/2021) otevřít pobočka Vojenské střední...
21.2.2020
Krajská knihovna Karlovy Vary rozjela průzkum spokojenosti čtenářů. "Cílem tohoto průzkumu je oslovit veřejnost, která...
20.2.2020
Karlovarský kraj chce přidat Karlovarské krajské nemocnici (KKN) desítky milionů korun na obnovu přístrojového vybavení....
20.2.2020
Loket na Sokolovsku plánuje vybudovat dopravní terminál a parkoviště v Nádražní ulici. U současné železniční...
19.2.2020
Na Letišti Karlovy Vary si záchranáři, hygienici a zástupci Karlovarského kraje ověřovali postup pro případ,...
18.2.2020
Rada Karlovarského kraje schválila nákup ochranných pomůcek do výše 100 tisíc korun jako humanitární pomoc...
17.2.2020
Zastupitelé Karlovarského kraje budou rozhodovat o přerozdělení 717 milionů korun z přebytku loňského hospodaření kraje....
16.2.2020
Rekonstrukce památkově chráněné budovy Dvorany v Lokti na Sokolovsku je zhruba v polovině, z hlediska...
15.2.2020
Krajská knihovna Karlovy Vary získala sbírku knih nedávno zesnulé herečky Vlasty Chramostové. Mezi asi 3000...
15.2.2020
Draze může pejskaře vyjít venčení na veřejném prostranství, zjistí-li strážníci, že pes nemá čip. Za...
Reklama