Přestavba karlovarské krajské nemocnice začne příštím rokem

Karlovarský kraj pokračuje v přípravě první etapy rozvoje Karlovarské krajské nemocnice. Záměrem je vybudovat nové prostory pro vybraná zastaralá nemocniční oddělení a vybavit je lékařskou technologií. V současné době se zhotovují podklady pro zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení tak, aby bylo možné v příštím roce zahájit výstavbu.

V první etapě nechá kraj vybudovat komplexní onkologické centrum, které region dosud jako jediný v České republice nemá. Vznikne i nové interní oddělení, neurologie, kožní oddělení, gynekologie, rehabilitace a kardiovaskulární centrum. „Hlavním přínosem projektu by mělo být nejen zvýšení kvality lékařské péče, ale i získání důstojného a moderního zázemí pro pacienty a zdravotnický personál,“ uvedl krajský radní Jan Bureš. Stavební úpravy budou provedeny i s ohledem na potřebu hospitalizace pacientů s covidem-19 a jinými nákazami. S dokončením první etapy se podle radního počítá v roce 2025.

Kompletní náklady na uskutečnění krajského strategického projektu jsou okolo 2,5 miliardy korun. Na jeho uskutečnění plánuje kraj získat evropské finance. Radní Bureš již dříve řekl, že dá kraj v příštím roce na zahájení rekonstrukce 120 milionů korun. Plán se uskuteční ve dvou etapách, které navrhla krajem pořízená studie výstavby.

V první etapě projektu už byl zbourán nevyužitý objekt patologie a spalovny, chystá se také likvidace bývalého plicního pavilonu. Následně je na řadě rekonstrukce objektu L, sídla bývalého infekčního oddělení, kam by se měla přesunout transfuzní stanice, jež nyní sídlí v karlovarské Vítězné ulici. K demolici je určen dále stavebně technicky nevyhovující pavilon G, na jehož místě by měly být nové objekty pro ambulantní a lůžkovou zdravotní a ošetřovatelskou péči. V plánu je také rozšíření stávajícího urgentního příjmu pacientů.

Součástí druhé etapy bude výstavba škol, parkovacího domu a úpravy veřejného prostranství areálu nemocnice. „Záměrem je i to, aby v areálu karlovarské nemocnice našla nové prostory střední zdravotnická škola, protože se tak logicky úzce propojí příprava budoucích zdravotníků se zařízením, v němž absolvují odbornou praktickou výuku,“ uvedl Bureš. „A v současné době epidemie koronaviru jsme si ověřili, jak je nutné pro zdravotníky zajistit takové služby, jako je hlídání dětí v okamžicích, kdy je situace v nemocnici opravdu personálně vypjatá. Proto bych byl rád, kdyby byla v rámci generelu vybudována i mateřská škola,“ dodal.

Další rozvoj nemocnice ale záleží na tom, zda kraj sežene dostatek peněz. Nemocnice skončila loni se ztrátou 164,94 milionu korun.

12.5.2021
Hejtman Petr Kulhánek uzavřel smlouvu na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví s...
10.5.2021
V centru Karlových Varů se opět otevřela většina obchodů i stánků se suvenýry. A to...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.5.2021
Vládnoucí koalici Karlovarského kraje stačilo jen pár měsíců na to, aby porušila snad všechny zásady...
5.5.2021
Výběrová řízení bývají mnohdy terčem kritiky a spekulací ze strany opozice. Někdy bývají zrušena, jindy...
3.5.2021
„Zastupitelé děkují všem, kteří pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii,“ tak zní oficiální díky od...
27.4.2021
Vestavba koncertního sálu do Císařských lázní v Karlových Varech stále rozděluje krajské zastupitelstvo. Zatímco vedení...
21.4.2021
Karlovarský kraj si bez výběrového řízení najal společnost AQE, která má kraji vyjednat alokaci peněz...
16.4.2021
Už na konci května se mohou obyvatelé a návštěvníci města těšit na další ročník karlovarského...
12.4.2021
Karlovarský kraj řeší vážný problém ohledně rekonstrukce Císařských lázní. Hejtman Petr Kulhánek rozhodl o pozastavení...
8.4.2021
Hasiči v Karlovarském kraji rozvezli 105 tisíc antigenních testů určených pro školy. Distribuovat je budou...
Reklama