Situace na Sokolovsku je pod drobnohledem, sledují ji personální agentury, evropští experti i odboráři

Situace na Sokolovsku, související s postupným útlumem těžby a přechodem na nové zdroje energie, se řeší na všech frontách – aby lidé, kteří přijdou o práci, měli možnost najít nové uplatnění. Proto se situaci opakovaně věnuje i Náš REGION.

„Hromadné propouštění zahltí lokální pracovní trh množstvím uchazečů a trvá vždy mnoho měsíců, než trh práce tyto počty lidí vstřebá. Na druhou stranu doly zaměstnávají lidi různých kvalifikací, které patří na trhu práce k nejpoptávanějším, jako jsou například elektrikáři, technici, mechanici nebo řidiči. Při hledání práce doporučujeme v těchto případech podívat se po nabídkách v širším regionu. Dojíždění do třiceti kilometrů bývá snesitelné a tento rádius by měl obsahovat dostatek volných míst pro většinu zájemců,“ uvedl pro Náš REGION manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Pomocná ruka pro lidi propuštěné ze Sokolovské uhelné

„V těchto oblastech bývá složitá dopravní infrastruktura a bývá složité najít vhodné spoje. Dobré je se ale domluvit s kolegy na sdílení aut, aby bylo dojíždění ekonomicky smysluplné. Často se stává, že zaměstnavatele v útlumu napřímo kontaktují firmy, které zaměstnance hledají, aby propouštěné zaměstnance informoval o pracovních nabídkách,“ dodal.

Expertní tým pro technickou spolupráci

Uskutečnilo se též úvodní setkání skupiny Sekretariátu Platformy – START –, tedy expertů pro technickou asistenci při transformaci Karlovarského kraje, s vedením Karlovarského kraje, městem Sokolov, se zástupci dalších měst a obcí Sokolovska a s vedením společnosti Sokolovská uhelná. Kraj tuto technickou podporu ze strany Evropské unie získal společně s dalšími šesti takzvanými uhelnými regiony Evropy (dvěma oblastmi v Polsku, po jednom regionu v Rumunsku, Řecku, Irsku a Španělsku). Tým se seznámil právě s problematikou dopadů postupného útlumu těžby a přechodu na nové zdroje energie a účastníci setkání se shodli, že i ostatní oblasti v Evropě postižené těžbou se potýkají s podobnými problémy, obávají se především o osud lidí dlouhodobě pracujících v těžebních provozech, pro které bude obtížné hledat nové uplatnění.

Experti z EU budou dva roky pomáhat s přeměnou Sokolovska

Vytvořen bude plán spolupráce platný až do října 2021. „Vznikne také takzvaný regionální profil Sokolovska, tedy nástin možností, jakými konkrétními cestami by se měla celá těžební oblast ubírat,“ potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. „Po dobu dvou let sem experti budou jezdit a připravovat návod, jak provést transformaci, přeměnu regionu, vytipujeme priority pro financování našich projektů z hlediska Sokolovska. Mezi hlavní z nich patří vznik nových pracovních míst, zvýšení kvalifikovanosti zaměstnanců, rozvoj vzdělávání, vědy a výzkumu, řešení sociálních problémů v území, alternativních zdrojů energie a dalších oblastí,“ dodal. Evropská komise připravuje fond pro spravedlivý přechod (Just Transition Fund), odkud by do regionů měly jít peníze, na ČR připadá 14,6 miliardy korun, projekty, na které peníze půjdou, budou stanoveny.

Hlas odborů

Situaci sledují i odbory, které již koncem loňského roku na situaci upozorňovaly. Předseda Sdružení odborových organizací Sokolovského regionu Jana Smolka tehdy pro Sdružení hornických odborů uvedl, že odbory Sokolovské uhelné projednávají se zaměstnavatelem možné dopady tohoto rozhodnutí do zaměstnanosti na Sokolovskou uhelnou. „Jedná se o strukturu zaměstnanců, kteří v průběhu let 2020 a 2021 případně odejdou,“ řekl. Při jednání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2020 měli potvrzené dohody k odstupnému, a to dle odpracovaných let ve společnosti. „Jelikož se vše promítne i do výše nezaměstnanosti v regionu, projednáváme tuto otázku s okolními obcemi, městy a Karlovarským krajem,“ dodal. S tím, že „skutečnost byla vyvolána stále rostoucí cenou za emisní povolenky, nezájmem státu řešit blížící se útlum uhlí a z něj i výroby elektrické energie“.

FOTO: Sokolovská uhelná

Sokolovská uhelná - SOKOLOVSKOSokolovská uhelná - GO PPC

V materiálech Sokolovské uhelné Jan Smolka uvedl, že hlavním posláním odborů je „domluvit vyjednat a zabezpečit dobrou kolektivní smlouvu a tím i nastavit podmínky pro naše zaměstnance ve společnosti“, což někdy není snadné, přičemž „letní rekreace jsou jen jakási nadstavba“. „Kolektivní smlouva je vždycky odrazem možností společnosti. Vycházíme z toho, na co společnost v následném roce může dosáhnout a co nám okolí dovolí. Tedy jaké jsou podmínky na trhu, jestli padají ceny produktů, nebo naopak a co bude možné utržit za naše výrobky i služby. A podle toho se směřuje vyjednávání. To, že jsme každým rokem úspěšní, je proto, že se snažíme být realisty. Znám řadu případů, kdy požadavky odborů přivedly firmu do velmi složité ekonomické situace. A to je přesně to, co my nechceme,“ dodal.

Dnes, 15:30
Nemocnice v Karlovarském kraji za určitých podmínek povolí od 1. června návštěvy. Zatím ale nebudou...
29.5.2020
Sokolov postupně odkupuje garáže v Jižním lomu, kde se dlouhá léta tvořily černé skládky. Z...
26.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
26.5.2020
Karlovy Vary začaly nabízet slevové vouchery pro návštěvníky, kteří přijedou do lázeňského města. Jen za...
25.5.2020
V Karlových Varech se po uvolnění protikoronavirových opatření znovu otevřela pro veřejnost Vřídelní kolonáda. Kvůli...
25.5.2020
Strany a hnutí v Karlovarském kraji se po přestávce způsobené koronavirem vrací k přípravě na...
24.5.2020
V Chodově začal antropologický průzkum ostatků prvního starosty Karla Fenkla a jeho rodiny. Na místě,...
21.5.2020
V základní škole Rokycanova v Sokolově vytvořili včelařský kroužek. Včely tam mají na dvoře školního...
20.5.2020
Větší města v Karlovarském kraji připravují omezení letošních investic v desítkách milionů korun. Města výdaje...
19.5.2020
V Ostrově na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce objektu v Hlavní ulici, kam se ze současných prostor...
18.5.2020
Automobilka BMW Group začala s prvními pracemi na novém vývojovém centru u Sokolova. Po získání...
Reklama