Sokolovsko tíží nejvyšší nezaměstnanost v rámci Karlovarského kraje

Sokolovsko vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost ze tří okresů Karlovarského kraje. Koncem loňského roku bylo v kraji nezaměstnaných 2,74 % lidí (celostátní průměr je 2,84 %), což je necelých šest tisíc lidí, počet nezaměstnaných na Sokolovsku činil 41,8 % z tohoto počtu v kraji. Co s tím?

Jana Špačková z Českého statistického úřadu upřesnila, že k 31. prosinci 2019 byla polovina lidí evidovaných na pobočkách úřadu práce v Karlovarském kraji s dosaženým základním vzděláním, přičemž bez vzdělání jich bylo 2885. Žen, hledajících práci a evidovaných na úřadu práce, bylo 2965. Jelikož nejvýraznější část celkového počtu nezaměstnaných vykazuje Sokolovsko, Náš REGION se zeptal, jak se k tomu staví zástupci samosprávy. „Město má velmi málo mechanismů a pravomocí, jak vývoj míry nezaměstnanosti ovlivňovat a situaci řešit. Přesto se snaží vyvíjet určitě aktivity, které by pomohly situaci na trhu práce zlepšit,“ uvedl tiskový mluvčí Sokolova Vladimír Meluzín. Upřesnil, že Sokolovsko na tom bylo prakticky vždy, co se míra nezaměstnanosti statisticky sleduje, nejhůře v Karlovarském kraji. Nejde tedy o nový trend.

Nezaměstnanost v Praze se v listopadu udržela na 1,9 procenta

„Jedná se například o pomoc v sociální oblasti a vzdělávání, v boji proti takzvaným patologickým jevům a podobně. Snažíme se rovněž plnit roli koordinátora při případných jednáních firem zajímajících se o působení v Sokolově nebo v jeho okolí. V Sokolově a v regionu je poměrně široké spektrum zaměstnavatelů a zaměstnance hledají také firmy v Německu, kam je to odtud relativně blízko. Je otázkou, kolik lidí v evidenci úřadu práce má zájem skutečně pracovat. Problém s vysokou mírou nezaměstnanosti se ale v blízké době může ještě stupňovat vzhledem k emisním povolenkám neúměrně finančně zatěžujícím jednoho z největších zaměstnavatelů, těžební společnost Sokolovská uhelná. Ta kvůli tomu musí snižovat stavy zaměstnanců,“ dodal.

V Ústeckém kraji nezaměstnanost v listopadu klesla

Podle slov personální konzultantky ManpowerGroup Aleny Slezárikové se nezaměstnanost v jednotlivých obcích na Sokolovsku výrazně liší. Zatímco v obcích Stříbrná a Tatrovice jsou 2 % lidí bez práce, tak nejhůře na tom jsou Bukovany, Nové Sedlo, Vintířov a Vřesová, kde je bez práce 7 – 9 % obyvatel. Situace byla obdobná po celý minulý rok,“ uvedla pro Náš REGION. Uplatnění je podle jejích slov nejlepší hledat v okolních okresech – „jak v karlovarském, tak chebském, kde je nižší nezaměstnanost a výrazně více volných pracovních míst“.

Nedostatečný vznik nových pracovních příležitostí

V celorepublikovém srovnání vykazoval okres Sokolov dvanáctý nejvyšší podíl nezaměstnaných. Oproti jiným regionům je podle Jana Brodského z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí hlavním problémem nedostatečný vznik nových pracovních příležitostí, když volných pracovních míst zde bylo ke konci roku evidováno 725 a o jedno pracovní místo se tak v průměru ucházelo 3,3 uchazeče o zaměstnání. „Úřad práce ČR na tuto situaci reaguje a k zajištění zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání využívá pracovních nabídek i ze sousedních okresů s cílem optimalizovat regionální rozložení nabídky a poptávky na trhu práce. U dlouhodobě evidovaných uchazečů je využíván především projekt Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a zejména při poradenských činnostech je využíváno spolupráce jak s pracovníky hmotné nouze, tak přímo s pracovníky příslušných měst, obcí nebo neziskových organizací,“ uvedl pro Náš REGION.

Nezaměstnanost ve středních Čechách v listopadu zůstala na 2,3 %

S tím, že MPSV realizuje další projekty, mimo jiné i ty, které pomáhají snížit nezaměstnanost mladých lidí. Právě absolventi škol mají totiž podle jeho slov dlouhodobě největší problém najít si pracovní místo. Investice do mladých lidí považuje ministerstvo za důležitou součást politiky zaměstnanosti. „Programy na podporu zaměstnanosti mládeže byly ve zvýšené míře realizovány v Ústeckém a právě Karlovarském kraji. Oba regiony se potýkají s nevhodnou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, která umocňuje strukturální problémy v těchto krajích. Výsledkem je prohlubování sociálních problémů. MPSV prostřednictvím svých projektů zabraňuje odlivu pracovní síly s vysokou kvalifikací z postižených regionů do jiných krajů ČR s cílem snížit prohlubování hospodářských a sociálních rozdílů. Využití synergických efektů intervencí aktivní politiky zaměstnanosti považuje MPSV za efektivní vynaložení výdajů,“ řekl.

Regionální individuální projekty

V současné době jsou na podporu zaměstnanosti realizovány čtyři regionální individuální projekty: „Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji (pro starší 50 let)“, „Rodina není překážkou v Karlovarském kraji (pečující o děti do 15 let)“, Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji (zdravotně postižení)“ a „Záruky pro mladé v Karlovarském kraji (mladí do 29 let)“. „V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly realizovány projekty Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji (ukončen v roce 2019) a Záruky pro mladé v Karlovarském kraji. Projekty „Iniciativa“ a „Záruky“ významně přispěly a přispívají k aktivaci a účasti na trhu práce mladých lidí do 29 let, často s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, což představuje jeden z hlavních důvodů nezaměstnanosti této cílové skupiny v Karlovarském kraji,“ uvedl Brodský.

Pomocná ruka pro lidi propuštěné ze Sokolovské uhelné

Celkové výsledky všech uvedených projektů v Karlovarském kraji k 31. prosinci 2019 jsou následující: do projektů vstoupilo 2 657 lidí, skupinové poradenství úspěšně absolvovalo 1 986 lidí, rekvalifikaci 82 lidí, na společensky účelné pracovní místo bylo zařazeno 817 lidí, na práci na zkoušku 92 lidí, na veřejně prospěšné práce 37 lidí, na stáž do zahraničí nastoupilo 17 lidí, do vzdělávacího procesu 29 lidí. „Úřad práce ČR se rovněž zaměřuje na prostupnost zaměstnávání pomocí veřejné služby, veřejně prospěšných prací a případně dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V okrese Sokolov bylo v roce 2019 skrze veřejně prospěšné práce vytvořeno a financováno 158 pracovních míst,“ uzavřel Brodský.

Dnes, 13:59
Pět desítek dětských hřišť a fit parků v Karlových Varech projde důkladnou desinfekcí. Správa lázeňských...
Dnes, 10:28
Aktuálně má Karlovarský kraj nejvyšší podíl nezaměstnaných z celé České republiky. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji...
3.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
3.3.2021
Spolek chebských zdravotníků záměr odmítá stavbu nové polikliniky. Ani poslední schůzka spolku, vedení města a...
2.3.2021
Karlovarský kraj, který je extrémně postižený covidem-19, dorazilo 15 tisíc dávek vakcíny od německých zemí....
1.3.2021
Horské město Boží Dar na Karlovarsku uzavřelo kvůli turistům silnici vedoucí na nejvyšší vrchol Krušných...
1.3.2021
Okres Cheb je už týdny v problémech, nemocnice je před kolapsem pod náporem pacientů s covid-19....
24.2.2021
Jediné krematorium v Karlovarském kraji je kvůli epidemii koronaviru na hranici provozních možností, nestačí zpopelnit...
23.2.2021
Ve 183 případech policisté za poslední den neumožnili cestu z nebo do uzavřených okresů Cheb...
23.2.2021
Pacienty s covidem-19 bude možné převézt i do nemocnic v Německu. První nabídky spolkové země...
22.2.2021
Policisté zamítli od nedělního do dnešního rána ve 340 případech cestu aut do nebo z...
Reklama