Když husitům ještě štěstí přálo. Na jejich vítězství pod Vyšehradem nejvíc doplatila česká a moravská šlechta

Další fotky

Král Zikmund zanechal v Praze dvě posádky, jednu na Pražském hradě, druhou na Vyšehradě. Ostatní části Prahy měli v držení husité. K ovládnutí celého města potřebovali husité obsadit Pražský hrad i Vyšehrad. A tak se do toho pustili.

Husitská vojska začala kolem poloviny září 1420 obléhat Vyšehrad a s pomocí posil 15. října odřízla posádku od všech možností zásobování. Její příslušníci museli v této zoufalé situaci začít porážet a jíst vlastní koně, později i věci vyrobené z kůže, jako oděvy, řemeny či obuv. Král Zikmund sice slíbil dodat potřebné zásoby po vodě, ale husité Vltavu přehradili okovanými sloupy a řetězy. Velitel posádky, Jan z Boskovic řečený Všembera, vědom si bezvýchodné situace, uzavřel s obléhateli dohodu – pokud mu Zikmund nedodá potraviny, bude 1. listopadu v osm hodin kapitulovat. Ještě 31. října Zikmund čekal na moravské posily, ale zásobování Vyšehradu už včas zajistit nedokázal a dorazil k němu až druhý den okolo deváté, hodinu poté, co vyšehradská posádka opravdu kapitulovala.

Husité u Tachova zmasakrovali 3. protihusitskou křížovou výpravu tak, že církevní hodnostáře donutili k jednání

Tím spíš se Zikmund rozhodl pustit se okamžitě s husity do bitvy. Jeho původní plán počítal s čelním útokem na husity obléhajícími Vyšehrad, kterým měla zároveň vpadnout do zad vyšehradská posádka. Husité se o tomto plánu však dozvěděli, když zadrželi jednoho královského posla. Zikmund tedy plán pozměnil a k hlavnímu čelnímu útoku přidal ještě vedlejší útok vedený směrem na méně chráněný bok husitského vojska směrem od Podolí, k němuž poukazem na zbabělost vyprovokoval českou a moravskou šlechtu.

Jak křižáci prchli před husitským chorálem a kardinál ztratil svůj klobouk. Bitva u Domažlic, démant našich vojenských dějin

Bitva začala podle předpokladu útokem na obléhatele v hlavním směru. Vyšehradská posádka ale do bojů nezasáhla, protože podle dohody fakticky kapitulovala. Zprvu dosáhlo královské vojsko při dobývání husitských pozic úspěch, husitská obrana se pomalu hroutila a husité začali ustupovat. Část se jich shromáždila u kostelíka sv. Pankráce, kde je husitský předák Hynek Krušina z Lichtenburka opět obrátil proti královským oddílům. Zároveň do boje zasáhly husitské zálohy, zřejmě orebští cepníci, kteří obrátili hlavní útočící Zikmundův sled na útěk. Do beznadějné situace se zároveň dostala česká a moravská šlechta útočící proti husitům do kopce z bočního úvozu. Kvůli těžkému terénu museli urození rytíři již dříve sesednout z koní a začít ustupovat, ovšem neměli kam. Jedinou možností bylo vrátit se stejnou cestou, kudy na Vyšehrad útočili. Tam na ně ovšem čekali daleko pohyblivější husitští bojovníci a začali je bez milosti pobíjet. Jenom některé z nich zachránili husitští šlechtici, a to někdy i s nasazením vlastního života.

Porážka křižáků u Sudoměře. Žádné pleny, postačilo bahno a nadšení husitů

Tím byla celá bitva pro krále Zikmunda s konečnou platností ztracena. Podle dostupných údajů padlo ze Zikmundova vojska přes 500 bojovníků, mezi nimi především asi 25 českých a moravských šlechticů zmasakrovaných v úvozu pod Vyšehradem, o zajatých nemluvě. Na husitské straně padlo prý pouze 30 bojovníků. Dobytý Vyšehrad vítězové i lid potom vydrancovali a pobořili.

Král Zikmund po prohrané bitvě pod Vyšehradem přišel o většinu svých českých a moravských spojenců, nemohl se opřít ani o svá, tedy královská města a neuspěl ani ve vojenském střetu s husity v únoru 1421 u Plzně. Nezbylo mu potom než zahájit ústup z Čech, podle některých kronik však spíše útěk. Na Pražském hradě Zikmundova královská posádka přežívala ještě půl roku, až do května 1421. Potom husité hrad oblehli a jeho obránci bez problémů kapitulovali výměnou za volný odchod. Devastace a drancování Pražský hrad na rozdíl od Vyšehradu nepostihla.

FOTO: Bitva pod Vyšehradem 1420

Bitva pod Vyšehradem 1420 - Batalha_de_Aljubarrota_02Bitva pod Vyšehradem 1420 - Starý Vyšehrad, 1420 – WIKIPEDIEBitva pod Vyšehradem 1420 - Pražský hrad před jagellonskou přestavbou, veduta vytištěna roku 1493 – WIKIPEDIEBitva pod Vyšehradem 1420 - Vyšehrad na počátku 17. století – wikipedieBitva pod Vyšehradem 1420 - Vyšehradská skála. Zřícenina nad tunelem je tzv. Libušina lázeň, zbytek strážní bašty ze 14. století – wikipedie
Další fotky
Bitva pod Vyšehradem 1420 - Vyšehrad – tzv. Libušina lázeň – wikipedieBitva pod Vyšehradem 1420 - Vyšehrad – Vyšehrad na počátku 17. století – wikipedie

Historickou zajímavostí je způsob, jakým Zikmund v době, kdy shromažďoval vojsko k útoku na oblehatele Vyšehradu, vedl s protistranou také jednání. Nepočínal si při nich však příliš diplomaticky, neboť kromě jiného na vyjednávače i křičel: „Naserúť jim dříve do rypáků, než bych ustoupil z Vyšehradu!“.

 

Dnes, 16:38
Zbyly nám oči pro pláč a smysl pro humor. Vybrali jsme pro vás ukázku z...
Dnes, 16:00
Dovolená v zahraničí letos zřejmě vyjde málokomu. To není škodolibost, nýbrž konstatování holého faktu. Netřeba...
Dnes, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 14:00
Aby příloha k řízku či sekané nechyběla, oloupeme a uvaříme brambor více. Zbudou a je...
Dnes, 13:11
Krásný, zdravý a zářivý úsměv je zřejmě snem nejednoho z nás. Prvním krokem k jeho...
Dnes, 10:00
Otázka pogromů a honů na Židy se proplétá historií jako červená nit. Největší zásah do...
Dnes, 09:03
Od pondělí 25. května se uvolnila další z řady protikoronavirových opatření. Mezi to patří také...
bezinky
Včera, 14:00
Před lípou smekni, před bezem klekni, říká stará pověra. Bezinky nám teď pokvetou, zpracovávat se...
Včera, 12:22
Hrady a zámky otevřely své brány návštěvníkům. Landštejn v srdci České Kanady si pospíšil, návštěvníkům...
Včera, 11:37
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli...
Včera, 10:12
I přesto, že její herecká kariéra na stříbrném plátně byla složena z vedlejších rolí, zanechala...
Reklama