Nový školní rok ve školách a školkách na Kladensku

Nový školní rok přináší spoustu nových možmostí, ale mnohdy i problém. Nejdříve se zastavme v Kladně. Jak se daří kladenským školám a školkám hovoříme s Evou Havelkovou z magistratu města Kladna.

Je v Kladně dost míst v mateřských školách? Nemusí hledat rodiče pro své děti umístění někde jinde?
Kapacita kladenských mateřských škol je pro umístění všech kladenských předškoláků, čtyřletých dětí a tříletých dětí včetně dětí z obcí se smlouvou dostatečná. Navíc se podařilo přijmout i sto třicet tři dvouletých dětí. V současné době je však většina mateřských škol plně vytížena. Pokud se v průběhu roku přistěhují rodiče s malými dětmi, řeší se situace individuálně. Poměrně často se totiž stává, že některé děti pobyt ve školce špatně snáší, dlouhodobě onemocní, nebo se odstěhují, a rodiče je proto ze školky odhlásí.

Kolik nastoupilo do škol letos prvňáků?
Do škol nastoupilo osm set prvňáčků. Zápisy do kladenských základních škol se konaly v polovině dubna. Ředitelé škol nakonec rozhodli ve sto devadesáti případech o odkladu školní docházky. Pět rodičů vybralo pro své děti soukromé školy. Dalších pět kladenských dětí se nedostavilo do své spádové školy a jimi vybraná škola je nemohla z kapacitních důvodů přijmout. Záporné rozhodnutí obdrželo rovněž dvacet mimokladenských budoucích prvňáků. Všem rodičům nepřijatých dětí byla nabízena místa ve školách s volnou kapacitou. Nejvyšší počet žáků zapsala letos ZŠ a MŠ Norská, kam včetně odloučeného pracoviště Montessori nastoupilo sto deset prvňáčků. Naopak nejméně dětí zapsala ZŠ Školská, a to osmnáct žáků.

Jak řeší kladenské školy nedostatek učitelů a kde chybí nejvíc?
Problém nedostatku zejména mladých učitelů většina škol řeší zaměstnáváním učitelů v důchodovém věku, formou nadúvazkových hodin, ve výjimečných případech zaměstnáváním učitelů bez potřebné kvalifikace. Nejvíce chybí učitelé pro první stupeň základní školy, v oborech matematiky či fyziky.

Podíváme se i do Smečna. O novém školním roce hovoříme se starostkou Pavlou Štrobachovou.

Paní starostko, kolik máte ve městě škol a školek?
Ve Smečně máme mateřskou i základní školu, mateřská má kapacitu sto deset dětí a stačíme uspokojit všechny zájemce. Děti nejsou odmítány. Mateřskou školu navštěvují i děti z okolních obcí. Základní škola má všechny třídy od první až po devátou, v současnosti ji navštěvuje dvě stě osmdesát dětí, a to také nejen ze Smečna, ale i z okolí. Máme sice jednu školu, ale dva školní objekty.

Kolik letos nastoupilo do školy prvňáků?
Letos máme dvě první třídy, v každé je dvacet dětí. Odklady mají děti
nejčastěji z toho důvodu, že neumějí mluvit rodnou řečí.

Je ve škole ve Smečně dost učitelů?
Zatím má škola učitelů dost, ale ve chvíli, kdy odejde silná skupina
starších učitelek do důchodu, patrně nastane velký problém. Ve škole v současnosti působí také jedenáct asistentů pedagoga.

Přišla tak řada už i na rekonstrukce školních zařízení?
V uplynulých dvou letech jsme kompletně zrekonstruovali mateřskou školu,
včetně zateplení, letos jsme zde vybudovali novou kotelnu celkem za tři a půl
milionu korun. U základní školy jsme rekonstruovali tělocvičnu a přistavili novou sportovní halu, což stálo dvaadvacet milionů korun. V současnosti probíhá přístavba školy, budou zde nové čtyři třídy a nová kuchyně s jídelnou, tady je to investice za šedesát pět milionů korun.  Dojde i ke sjednocení objektů v jeden školní areál.

18.9.2020
Příznivci volejbalu se už těší na zápasy všech domácích soutěží mužů i žen, těch nejvyšších...
16.9.2020
Vedení Stochova se rozhodlo zapojit do celostátní soutěže o kamerový systém v hodnotě 150 tisíc...
9.9.2020
Architekt Josef Pleskot předal Kladnu návrh nového Sítenského mostu. Jeho ocelová konstrukce má připomínat industriální...
6.9.2020
Program bude poprvé obohacen o nevšední prohlídku slánského podzemí a koncertem renesanční hudby v kostele...
5.9.2020
Statutární město Kladno ve spolupráci s Policií ČR Územním odborem Kladno za finanční podpory Ministerstva...
5.9.2020
Několik měsíců rozpracované akce přinesly své pozitivní výsledky. Vyšetřovatel služby kriminální policie obvinil sedm osob...
4.9.2020
Škola se modernizuje postupně. Už v loňském roce získala bezbariérové přístupy a děti se učí...
4.9.2020
Kompletní renovace parkovací plochy vyjde na 7,5 milionů korun. Asfalt nahradí vsakovací povrch, dojde k...
4.9.2020
Před 78 lety zažily Lidice tu největší válečnou tragédii. Jeden z občanů, Josef Podzemský, místní...
1.9.2020
Historický Negrelliho viadukt, který prošel největší rekonstrukcí za dobu své 170 leté existence a kam...
Reklama