Situace v kladenském divadle eskaluje

Divadlo je připraveno vejít ve středu 11. září do stávky. Dialog mezi odborovou organizací a novou jednatelkou Irenou Žantovskou se vede formou právníky kontrolovaných dopisů, schůzka s primátorem Jiránkem se nedaří domluvit a umělecký šéf MDK Jaroslav Slánský dal výpověď.

Tolik ve stručnosti základní fakta, která v současné době charakterizují zejména prohlášení obou stran, tedy Městského divadla Kladno a statutárního města Kladno.

Divadelníci nesouhlasí, aby Irena Žantovská zastávala funkci jednatelky společnosti Divadla Kladno s.r.o. zejména proto, že nesplnila podmínky vypsaného výběrového řízení. Hned první požadavek totiž zněl: Praxe na vedoucí pozici v divadle minimálně po dobu pěti let. Irena Žantovská podle dohledatelného životopisu umělecky šéfovala Divadlo F. X. Šaldy v Liberci jen v letech 1991 až 1992, navíc je úzce propojena jednak s aktivitami svého manžela Petra Žantovského, který stojí v centru několika mediálních a dezinformačních afér, a jednak s kladenským magistrátem, kde působila jako poradkyně radních.

Vedení města si je však jisté, že nová ředitelka je ten správný člověk do vedení divadla, a i nadále trvá na tom, že ekonomickou stránku divadelních provozů je potřeba svěřit odborníkovi s odpovídajícím vzděláním, který má zároveň praxi na vedoucí pozici v divadelním prostředí. V tiskovém prohlášení sděluje, že odvolaný jednatel Jan Krafka vysokým nárokům, které jsou kladeny na pracovníka v této pozici v manažersko- ekonomické oblasti, nedostál a důvěru vedení města ztratil.

Magistrát připomíná, že nová jednatelka je ve funkci teprve krátce, s děním v divadle se seznamuje a pracuje na zajištění prvních premiér pro diváky. O to víc považuje město reakci zaměstnanců divadla za předčasnou a nešťastnou, je ale samozřejmě připraveno k dalším jednáním v zájmu co nejlepší
Budoucnosti divadla, jeho zaměstnanců, diváků a blížící se divadelní sezony.

V tiskovém prohlášení dále připomíná, že za poslední dva roky působení minulého jednatele činí ztráta v kladenském divadle pět milionů korun. Úkolem nové ředitelky je i zvýšit podíl vstupného na provozních nákladech divadla, který se v současnosti pohybuje na úrovni pouhých 14 procent.

Kladenský magistrát rozehrál další kontroverzní partii. Tentokrát je ve hře divadlo

Odborová organizace divadla si stěžuje na to, že přes opakované výzvy uměleckého vedení Městského divadla Kladno paní Žantovská odsouvá urgentní otázky personálního zajištění první
premiérované inscenace nadcházející sezony, a žádá odvolání Ireny Žantovské z funkce jednatelky společnosti. Upozorňuje na to, že už tři dny po jejím nástupu je zjevné, že nezískala důvěru zaměstnanců a sezona, respektive její průběh je ohrožen.

Veškeré otázky uměleckého a personálního zajištění premiéry jsou plně v kompetenci uměleckého šéfa činohry, s nímž každodenně tyto otázky řeším ve snaze pomoci úspěšné premiéře. Za tu si zodpovídá. Se zřizovatelem divadla, městem Kladno, jsem se dohodla, že naplánované umělecké činnosti nebudou dotčeny. Proto výhradě odborů nerozumím. Doufám, ve shodě s odbory, že se divadlo nestane zástupným bojištěm pro politické boje a zůstane stánkem kultury a umění, nikoli politiky,“ reaguje na výhrady odborů jednatelka.

Rozhodl jsem se ukončit pracovní poměr v Městském divadle Kladno a k 1. září 2019 podávám výpověď, čímž končím na pozici uměleckého šéfa,“ sdělil před pár dny umělecký šéf divadla Jaroslav Slánský. A specifikuje svoje důvody: „V atmosféře nejistoty a strachu zaměstnanců, nikoliv jen členů uměleckého souboru, se nemohu podílet na dalším rozvoji souboru a divadla, stávající vývoj nezaručuje bezproblémový chod instituce po skončení sezony 2019/2020 a je naprosto zřejmé, že tato sezona je pouze ‚udržovací‘ bez jasně deklarované vize města a jednatelky, kam má městské divadlo jako takové dále směřovat. Nezačal ani žádný dialog ze strany představitelů města o vzniklé situaci a vzhledem k laickým a neopodstatněným krokům radnice nemohu být loajální ke zřizovateli a jednatelce, která vzešla z nesmyslného a amatérsky vedeného výběrového řízení.“ Jaroslav Slánský upozorňuje ve svém prohlášení na skutečnost, že neměl možnost seznámit se s novou koncepcí, se kterou paní jednatelka počítá, a připomíná, že nečinnost prozatímního jednatele primátora Ing. Dana Jiránka se negativně podepsala na chodu divadla.

Statutární město Kladno reagovalo na oznámení uměleckého šéfa kladenské činohry Jaroslava Slánského s tím, že žádná atmosféra nejistoty a strachu v divadle po nástupu nové jednatelky Ireny Žantovské nepanuje. Toto zdání vyvolává pouze část zaměstnanců činohry. Jde o prostou výměnu vedoucího pracovníka, který přichází sám a neplánuje výměnu týmu. Podmínky herců a ostatních zaměstnanců divadla, co se týče nastavení premiér, se po nástupu nové jednatelky nikterak nezměnily. Pokud kdokoliv ze zaměstnanců podá výpověď, je to pouze z jeho vlastní vůle a rozhodnutí. Paní Žantovská se i radě města zavázala, že v nadcházející sezoně se z jejího popudu nebude nic měnit. Mluvit tedy o „udržovací“ sezoně je zkreslené.

Dnes, 16:12
Finančí dotaci kraje využijí i na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji.
Dnes, 09:01
Vedení Kladna jedná o podobě obnovy železničních stanic ve městě a jejich okolí. Pokračují úpravy...
Včera, 19:11
O funkci ředitele Památníku Lidice se uchází pět zájemců, jejich jména ministerstvo kultury nezveřejnilo. Výsledek...
Včera, 08:01
Muzeum věžáků zahájí provoz 14. března. Zájemci si můžou rezervovat prohlídku už nyní. Autorem expozice...
19.2.2020
Asociace dobrovolných záchranářů České republiky pořádala zdravotnický kurz pro vybrané členy středočeské pořádkové jednotky už...
19.2.2020
Na střeše kladenské továrny firmy Lego vznikla solární elektrárna, dokončena byla letos v lednu. Má...
18.2.2020
Expozice přibližuje návštěvníkům krásu zvířat a chce přispět k pochopení nezbytnosti ochrany životního prostředí u...
17.2.2020
Únor patří masopustu, tradičnímu lidovému svátku, jehož oslava se v posledních letech vrací i do...
17.2.2020
Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nevěří informacím o rozkrádání v krajské správě a údržbě...
17.2.2020
Letos jsou otázky zaměřené na téma příroda a životní prostředí ve všech regionech takzvané Čtyřdohody.
Reklama