Smečno se pyšní novým školním kampusem

Poslední prázdninovou sobotu ve Smečně slavnostně otevřeli nový školní pavilon s jídelnou a kuchyní. Dvoutisícové město kampus vybudovalo za pomoci dotace ve výši 45 milionů korun, 25 milionů hradilo ze svého rozpočtu. Příprava trvala dva a půl roku, stavba samotná pak 18 měsíců.

Paní kuchařky vaří v nové kuchyni stovky obědů nejen pro děti ze základní a mateřské školy, ale i pro seniory a další zájemce z řad občanů. „Pro nás je to splnění velkého snu, který jsme dlouhá léta mohli jen snít. Cesta to byla doslova trnitá. Někdy tak moc, že si člověk říká, jestli ještě vůbec nějaká cesta vede dál. Člověk se nesmí ale vzdávat, když je přesvědčen o správnosti svého konání,“ říká starostka Smečna Pavla Štrobachová (STAN). „Je to stavba moderní, plná nových technologií. Účelná a především pro naše děti tolik potřebná.“

Vzdělávací zařízení získalo čtyři nové učebny a další dvě pro výuku přírodovědy a jazyků. Původní školní budovy budou sloužit dál dětem z družiny a zájmovým kroužkům. Není to první přístavba v tomto areálu, v areálu již před čtyřmi lety vznikla nová sportovní hala za 22 milionů korun určená školákům i veřejnosti. Hala nahradila sedmdesát let starou budovu, která dlouhou dobu fungovala už pouze na výjimku.

Ve Smečně tak vznikl velký a ucelený školní kampus, na který radnice získala velké množství financí z různých dotačních programů. Vedení města považuje za nesmírně důležité investovat prostředky do kvalitního vzdělání a výchovy mládeže a současně přispívat k tomu, aby se žilo lépe všem Smečenským. Tuto snahu ocenil na facebookových stránkách města i jeden ze žáků základní školy. „Velké poděkování patří rozhodně našemu vedení města, které usilovalo o tento projekt, který se opravdu povedl. Budova je opravdu krásná. Když jsem měl možnost se v rámci školní výuky podívat v lednu na pokračování prací, byl jsem rád, že se do ní podívám. Velmi mne zaujal výhled z budoucí sborovny na město. Budu se těšit na září,“ napsal.

FOTO: Smečno se pyšní novým školním pavilonem

Smečno se pyšní novým školním pavilonem - SmecnoSmečno se pyšní novým školním pavilonem - SmecnoSmečno se pyšní novým školním pavilonem - Smecno
24.10.2020
Hala aspiruje na velmi vysoké ohodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM 2016 New Construction dle nejnovějších...
23.10.2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 22. října zásadně omezen maloobchod, služby, činnost úřadů...
19.10.2020
Stávající cesta byla rozšířena na čtyři metry pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Tím ale...
18.10.2020
Především je to radnice. V roce 1705 byly Zlonice povýšeny na městečko a o dva...
18.10.2020
Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a...
17.10.2020
Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí,...
16.10.2020
Cílem a smyslem revitalizace je podle architektů Ing. arch. Jana Červeného a Ing. arch. Ondřeje...
15.10.2020
Stavba obou etap obchvatu kolem Slaného vyšla na 750 milionů korun.
15.10.2020
V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření...
13.10.2020
Opáčko z historie. Když na habsburský trůn usedla teprve třiadvacetiletá Marie Terezie, vrhla se na...
Reklama