Tip na výlet: Zaniklé starobylé městečko Sekanka

Nedaleko dnešního městysu Davle u Prahy, na vysokém ostrohu mezi soutokem Vltavy a Sázavy, nad ostrovem svatého Kiliána leželo kdysi hustě osídlené městečko, které mělo šanci stát se významným centrem kraje, ale další příležitost bohužel již nedostalo. Jedná se o místo, které se dnes nazývá Sekanka.

Městečko bylo založeno ostrovským klášterem někdy v polovině 13. století. Bylo zřejmě zejména městem řemeslníků, o čemž svědčí archeologické nálezy, které jsou dnes uloženy v muzeu v Jílovém u Prahy. Jedná se především o kováře, hrnčíře a výrobce drobných předmětů domácí potřeby. Ostrovský klášter asi potřeboval nezávislost na královských a šlechtických majetcích v okolí, a proto založil tuto trhovou ves, což je vlastně správné označení. O tom, že měla šanci stát se plnohodnotným městem, svědčí stopy po vznikajícím mohutném opevnění na jižní straně. Dodnes můžeme spatřit místo, kde stávala brána. V prostorách vnitřního valu byla ve třetí čtvrtině 13. století budována dva metry vysoká kamenná hradba spojovaná maltou, která však nebyla zcela dokončena. Z ostatních stran bylo městečko chráněno řekou a strmými skalnatými srázy. To vše svědčí o záměru vybudovat skutečně plnohodnotné město, které se možná mohlo stát významným centrem kraje.

Kam se poděl Ostrovský klášter? Výlet k jeho základům na ostrově sv. Kiliána v Davli je romantika sama

Jeho rozkvět však zřejmě zastavil nečekaný vojenský vpád během braniborského rabování v letech 1278-1283. Pravděpodobně se tak stalo již v roce 1278, kdy byl vypleněn i ostrovský klášter a jeho okolí. Otázkou zůstává, proč nebylo městečko znovu obnoveno, protože běžnou praxí té doby bylo, že se obyvatelé po ukončení bojů vraceli zpět do vypleněných měst a snažili se zde obnovit běžný život. Nejpravděpodobnějším důvodem se jeví nedostatečné zemědělské zázemí a rovněž fakt, že klášter si po vyplenění nemohl dovolit opět investovat do rozvoje tohoto vznikajícího městečka. Nedlouho po jeho zániku pak začala vznikat osada a později městečko Davle.

Ostrovský klášter ožil ve virtuální realitě

Bohužel se dnes již mnoho nedozvíme o životě zdejších obyvatel, jelikož část území, a to zejména hřbitova, zničila pozdější pískovna. V roce 1965 však i přesto byla tato lokalita zapsána do seznamu kulturních památek.

FOTO: Sekanka

Sekanka - 1558795625481Sekanka - 1558795624705Sekanka - 1558795622714

Toto místo zcela určitě stojí za vaši návštěvu, mimo jiné i proto, že se zde můžeme ponořit do historie a představit si tehdejší život obyčejných lidí. Díky úsilí pracovníků muzea v Jílovém u Prahy zde najdeme také naučnou stezku s informačními panely, kde se dozvíme mnoho zajímavých informací. Nejlepší cesta pro vás pak vede z obce Hradištko asi dva kilometry k první informační tabuli. Cestou můžete také narazit na vybudovanou cyklostezku.

Včera, 09:07
Kromě zásobování už má kamionová doprava vjezd do historického města Slaný zakázán.
24.1.2020
V první třetině roku 1943 pracovala Olga Ivanovna Kamínková nejprve s partyzány jako průzkumnice a...
22.1.2020
Zaměstnanci Památníku Lidice dnes protestovali proti odchodu ředitelky Martiny Lehmannové. Lehmannová rezignovala v úterý v...
22.1.2020
Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným začala v pondělí 6. ledna odpoledne slavnostním průvodem tří králů,...
18.1.2020
Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému...
18.1.2020
Pacient ve slánské nemocnici napadl v noci na čtvrtek personál, pracovník ochranky jej postřelil do...
18.1.2020
„Sedmdesátka na krku, to jsou již požehnaná léta! Ale pražského primátora opravdu netíží, zvláště když...
16.1.2020
Kladno postupně upravuje zeleň v místě zvaném Bukovka poblíž centra, počítá i s obnovou sadu....
15.1.2020
Středočeští záchranáři dostanou nové pracovní oblečení, nákup schválila krajská rada. Hejtmanství vyhlásí veřejnou zakázku, její...
15.1.2020
Český klub turistů obnoví turistické značky i cykloznačky ve Středočeském kraji. Hejtmanství přispěje 600.000 korun...
Reklama