Tip na výlet: Zaniklé starobylé městečko Sekanka

Nedaleko dnešního městysu Davle u Prahy, na vysokém ostrohu mezi soutokem Vltavy a Sázavy, nad ostrovem svatého Kiliána leželo kdysi hustě osídlené městečko, které mělo šanci stát se významným centrem kraje, ale další příležitost bohužel již nedostalo. Jedná se o místo, které se dnes nazývá Sekanka.

Městečko bylo založeno ostrovským klášterem někdy v polovině 13. století. Bylo zřejmě zejména městem řemeslníků, o čemž svědčí archeologické nálezy, které jsou dnes uloženy v muzeu v Jílovém u Prahy. Jedná se především o kováře, hrnčíře a výrobce drobných předmětů domácí potřeby. Ostrovský klášter asi potřeboval nezávislost na královských a šlechtických majetcích v okolí, a proto založil tuto trhovou ves, což je vlastně správné označení. O tom, že měla šanci stát se plnohodnotným městem, svědčí stopy po vznikajícím mohutném opevnění na jižní straně. Dodnes můžeme spatřit místo, kde stávala brána. V prostorách vnitřního valu byla ve třetí čtvrtině 13. století budována dva metry vysoká kamenná hradba spojovaná maltou, která však nebyla zcela dokončena. Z ostatních stran bylo městečko chráněno řekou a strmými skalnatými srázy. To vše svědčí o záměru vybudovat skutečně plnohodnotné město, které se možná mohlo stát významným centrem kraje.

Kam se poděl Ostrovský klášter? Výlet k jeho základům na ostrově sv. Kiliána v Davli je romantika sama

Jeho rozkvět však zřejmě zastavil nečekaný vojenský vpád během braniborského rabování v letech 1278-1283. Pravděpodobně se tak stalo již v roce 1278, kdy byl vypleněn i ostrovský klášter a jeho okolí. Otázkou zůstává, proč nebylo městečko znovu obnoveno, protože běžnou praxí té doby bylo, že se obyvatelé po ukončení bojů vraceli zpět do vypleněných měst a snažili se zde obnovit běžný život. Nejpravděpodobnějším důvodem se jeví nedostatečné zemědělské zázemí a rovněž fakt, že klášter si po vyplenění nemohl dovolit opět investovat do rozvoje tohoto vznikajícího městečka. Nedlouho po jeho zániku pak začala vznikat osada a později městečko Davle.

Ostrovský klášter ožil ve virtuální realitě

Bohužel se dnes již mnoho nedozvíme o životě zdejších obyvatel, jelikož část území, a to zejména hřbitova, zničila pozdější pískovna. V roce 1965 však i přesto byla tato lokalita zapsána do seznamu kulturních památek.

FOTO: Sekanka

Sekanka - 1558795625481Sekanka - 1558795624705Sekanka - 1558795622714

Toto místo zcela určitě stojí za vaši návštěvu, mimo jiné i proto, že se zde můžeme ponořit do historie a představit si tehdejší život obyčejných lidí. Díky úsilí pracovníků muzea v Jílovém u Prahy zde najdeme také naučnou stezku s informačními panely, kde se dozvíme mnoho zajímavých informací. Nejlepší cesta pro vás pak vede z obce Hradištko asi dva kilometry k první informační tabuli. Cestou můžete také narazit na vybudovanou cyklostezku.

18.9.2020
Příznivci volejbalu se už těší na zápasy všech domácích soutěží mužů i žen, těch nejvyšších...
16.9.2020
Vedení Stochova se rozhodlo zapojit do celostátní soutěže o kamerový systém v hodnotě 150 tisíc...
9.9.2020
Architekt Josef Pleskot předal Kladnu návrh nového Sítenského mostu. Jeho ocelová konstrukce má připomínat industriální...
6.9.2020
Program bude poprvé obohacen o nevšední prohlídku slánského podzemí a koncertem renesanční hudby v kostele...
5.9.2020
Statutární město Kladno ve spolupráci s Policií ČR Územním odborem Kladno za finanční podpory Ministerstva...
5.9.2020
Několik měsíců rozpracované akce přinesly své pozitivní výsledky. Vyšetřovatel služby kriminální policie obvinil sedm osob...
4.9.2020
Škola se modernizuje postupně. Už v loňském roce získala bezbariérové přístupy a děti se učí...
4.9.2020
Kompletní renovace parkovací plochy vyjde na 7,5 milionů korun. Asfalt nahradí vsakovací povrch, dojde k...
4.9.2020
Před 78 lety zažily Lidice tu největší válečnou tragédii. Jeden z občanů, Josef Podzemský, místní...
1.9.2020
Historický Negrelliho viadukt, který prošel největší rekonstrukcí za dobu své 170 leté existence a kam...
Reklama