Výlet do Otvovic

Otvovice v údolí Zákolanského potoka se původně jemenovaly Otvojice nebo Utvojice.

První písemná zmínka o Otvovicích pochází z roku 1228, kdy Anežka Přemyslovna, abatyše pražského kláštera, potvrdila, že Otvovice mají platit desátek klášteru sv. Jiří na Hradčanech. Otvovice šly ve své historii z ruky do ruky. V roce 1420 měli obec v držení husitští vladykové, 15. století zase patřily k panství Buštěhrad, v 16. století ke Zvoleněvsi, v 17. století k Mikovicům a od roku 1669 opět ke Zvoleněvsi, až do zrušení poddanství.

Otvovští se hlavně věnovali zemědělství, usadili se tady i tesaři, truhláři, zámečníci a zedníci. Koncem 17. století však nastává změna, kterou způsobilo otevírání uhelných dolů a tak se do obce stěhovali nejen horníci, ale také skláři.  Zdejší první sklářská huť byla otevřená v  roce 1802, v místech, kde se říká Nad hájem u cesty k Trněnému Újezdu.

Svoji jedinečnou historii má i zdejší kaple sv. Prokopa. První byla postavena po morových epidemiích v roce 1716, druhá, ale to už byl kostelík, po epidemii cholery v roce 1832.

Morové epidemie, kdy mnoho obyvatel zemřelo, zasáhly Otvovice hned třikrát, a to v letech 1680, 1713 a 1714. Tehdejší zámožný statkář jménem Ferdinand Salamon se rozhodl za odvrácení dalšího morového neštěstí postavit kapli. Slibu dostál v roce 1716, když obec věnovala pozemek a zavázala se, že bude o kapli pečovat a platit daně ze zádušního pole. Oltář s obrazem sv. Prokopa vystavěl ke kapli Václav Přibyl a korouhve věnoval syn Ferdinanda Salomona František.

Příběh kaple pak pokračoval v roce 1751, když  umírající otvovický hostinský odkázal kapli 85 kop, 45 grošů a 5 denárů, aby se každoročně sloužily čtyři mše na den sv. Fabiána a Šebestiána, k přenesení ostatků sv. Václava, sv. Alžbětu a sv. Prokopa, patrona osady. Další změnu přinesl rok 1832, když v Otvovicích zemřelo téměř osmdesát  lidí na choleru, Otvovičtí starou kapli rozbořili a na jejím místě v roce 1846 postavili za 853 zlatých a 36 krejcarů kostelík, který byl ve své době unikátem v daleké krajině.

Dnes, 18:19
První část silnice tvořící severní obchvat Slaného mezi napojením na silnici I/7 a Žižicemi byla...
Dnes, 12:12
Výjimečně zajímavou expozici pro vzpomínky i poučení připravilo unhošťské Melicharovo vlastivědné muzeum.
Včera, 17:30
Slánská topolová alej v lesoparku Háje bude do konce prázdnin obnovená. Přibude i nové veřejné...
5.7.2020
Expozice vnímavému návštěvníkovi prozradí například to, proč jsou Velvary spjaty se vznikem dobrovolného hasičstva, a...
4.7.2020
Kontroly probíhaly na silnicích a dálnicích ve Středočeském kraji a bylo do nich nasazeno několik...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Dopravně preventivní akce se uskutečnila ve sportovním areálu Sletiště, kde cyklisté, ale i chodci běžně...
2.7.2020
V letním čase obří sály multiplexů pomalu ztrácejí své kouzlo a letní kina zažívají renesanci....
1.7.2020
Na středočeských odběrových místech pro testy na koronavirus odbaví denně desítky zájemců, celkový počet odběrů...
1.7.2020
Kladno zapůjčilo dvě nádoby pro komunitní kompostování, jde o pilotní projekt. Městská komise pro životní...
Reklama