• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kněz Josef Plojhar se po zážitcích v koncentráku přidal ke komunistům a jako jediný dokázal upít sovětské soudruhy

  5.11.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Co je dobro a co zlo, proč čestní a dokonce i věřící lidé tváří v tvář totalitě selhávají? Jejich osud potom dnes vnímáme jako kontroverzní a možná je ani nikdy úplně nepochopíme. Jedním z nich byl i tento poměrně známý pozdější exponent komunistického režimu.

  Asi nejhorším životním zážitkem Josefa Plojhara (2. března 1902  – 5. listopadu 1981) bylo jeho šest let trvající věznění v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. Zatímco nacistické totalitě vzdoroval, boj proti té komunistické zřejmě považoval za tak beznadějný, že ho vzdal a v roce 1945 raději začal s komunisty kolaborovat. Jak se to stalo?

  • Narodil se v česko-německé rodině, ale v dospělosti se hlásil k české národnosti. Vystudoval německé státní gymnázium (1913 – 1921) a po absolvování biskupského semináře byl roku 1925 vysvěcen na kněze a evidován jako kněz německé národnosti. Angažoval se v katolických a českých vlasteneckých spolcích a roce 1939, kdy působil v Rudolfově u Českých Budějovic, byl proto zatčen gestapem a až do roku 1945 vězněn v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau.

  Papež Jan Pavel II. do Prahy zavítal před 28 lety. Proč je tato událost milníkem v naší historii?

  • Tam na vlastní kůži zažil, že třídní boj vedený komunisty proti pravici pokračuje i v hrůzných táborových podmínkách. Ani tam věznění komunisté svým nepřátelům, nic nedarovali, ani doslova, ani v přeneseném slova smyslu, a pokud mohli, pomáhali svým soudruhům na jejich úkor. Už tam se připravovala budoucí Národní fronta a Plojhar zřejmě pochopil, že proti komunistické mašinérii a jejím praktikám nemá smysl bojovat. Po válce už zcela jistě věděl, ke komu se má přidat.
  • Po návratu z koncentráku Plojhar krátkou dobu působil jako kaplan v Českých Budějovicích. Jako bojovník proti nacismu byl zvolen předsedou jihočeské krajské organizace Československé lidové strany, jejímž členem byl už před druhou světovou válkou.

  Před třiceti lety byl naposledy slaven komunistický únorový puč. Máme nástup totality slavit i dnes ?

  • Roku 1946 se Plojhar stal poslancem Národního shromáždění a někdy v té době i tajným členem KSČ. Do ústředny StB o Plojharovi putovala hlášení o tom, že umí několik řečí, což bylo samo o sobě podezřelé, že se nechová jako kněz, má rád děvčata a rád o nich mluví a že dokonce měl poměr s vdanou ženou, za což byl z trestu přeložen na venkov. Během únorového převratu v roce 1948 začal Plojhar s komunisty spolupracovat veřejně, v ČSL tak ztratil veškerou autoritu a byl považován za zrádce.
  • Pražský arcibiskup Josef Beran (1888 – 1969), který stejně jako Plojhar prošel za války internací v koncentračních táborech, a to v Terezíně a v Dachau, nařídil Plojharovi, aby rezignoval na své funkce a zakázal mu kandidovat ve volbách v roce 1948. Plojhar neuposlechl a stal se poslancem Národního shromáždění, kde zasedal až do roku 1960.

  Zažil hrůzy koncentráku, pak ho komunisti vyštvali do Říma. Kardinál Beran se nyní vrací do Česka posmrtně

  • Arcibiskup ho proto suspendoval a exkomunikoval a tím začal jeden z nejzuřivějších střetů mezi římskokatolickou církví a komunistickou vládou. Sám Beran byl potom v letech 1949 – 1963 internován StB na různých místech a od roku 1965 žil v nedobrovolném exilu ve Vatikánu.
  • Plojhar se mezitím během února 1948 stal členem nyní již komunistické vlády jako ministr zdravotnictví a tuto funkci pak zastával až do roku 1968, kdy se postupně stal členem druhé vlády Klementa Gottwalda, vlády Antonína Zápotockého, všech vlád Viliama Širokého a  vlády Jozefa Lenárta. Je tak jedním z nejdéle sloužících ministrů v československých dějinách.

  Omyl Karla Hašlera. Nebyl nedotknutelný. A nacisté ho krutě připravili o život

  • Pod jeho vedením ministerstvo zdravotnictví vypracovalo zákon povolující interrupce, pro katolickou církev naprosto nepřijatelné. Mimo to byl vůdcem různých komunisty iniciovaných „katolických“ organizací, zejména Celostátního výboru katolického duchovenstva a Mírového hnutí katolického duchovenstva.
  • Vzhledem k tomu, že Plojhar pocházel ze smíšené rodiny, jako ministr se díky své znalosti němčiny na úrovni rodilého mluvčího stával častým členem zahraničních delegací, zejména těch mířících do NDR. Usiloval tam kromě jiného o trvalé kontakty a spolupráci ČSL s východoněmeckou CDU, ovšem možnosti této spolupráce byly silně limitovány podřízeností obou stran straně komunistické.
  • Plojhar mimořádně vynikal ještě v jedné „dovednosti“, a to v pití alkoholu. Současníci vzpomínali, že dokázal upít i kované ruské maršály, kteří jej oslovovali „tovarišč pop“. Časem se ale dostal do stadia, kdy už mu bylo jedno, že opilý vystupuje i na veřejnosti a že si z něj ostatní ministři dokonce dělají legraci.
  • Jeho život skončil poměrně příznačně 5. listopadu 1981 na sovětském velvyslanectví během recepce pořádané na oslavu Velké říjnové revoluce.

  FOTO: Kněz a soudruh Josef Plojhar

  Kněz a soudruh Josef Plojhar - Weimar, 7. CDU-ParteitagKněz a soudruh Josef Plojhar - Dachau_KZ-Gedenkstätte_-_HaupttorKněz a soudruh Josef Plojhar - Prisoners_liberation_dachauKněz a soudruh Josef Plojhar - Dresden, 9. CDU-Parteitag, 2.Tag, PräsidiumKněz a soudruh Josef Plojhar - Dresden, 9. CDU-Parteitag, 2.Tag, Rede Plojhar
  Další fotky
  Kněz a soudruh Josef Plojhar - Berlin, 5. CDU-Jahrestagung (Parteitag)Kněz a soudruh Josef Plojhar - Berlin, 5. CDU-Jahrestagung (Parteitag)Kněz a soudruh Josef Plojhar - Pomník kardinálu Beranovi v Praze-Dejvicích před budovou Arcibiskupského semináře – wikipedie
  • Až do konce života zůstal z katolické církve exkomunikován, protože arcibiskup a později kardinál Josef Beran Plojharovu exkomunikaci nikdy nezrušil. Jak by také mohl, když předpokladem pro zrušení exkomunikace je pokání exkomunikovaného. Pokud o něm Plojhar vůbec a snad někdy uvažoval, tak jen v skrytu své duše.

     Nepřehlédněte