Komunistický prezident nezavrhoval Masaryka ani Beneše, odmítl i sovětskou okupaci, zemřel před 48 lety

28.1.2023
Jaroslav Svoboda

Komunistický prezident Antonín Novotný byl v jistém směru unikum. Nezavrhoval totiž význam Masaryka a Beneše na vznik a obnovení Československa, ba co víc, dokonce nepřímo odsoudil postupy svých stranických předchůdců. Pro svůj zjev byl také přezdívám „schöne Toni“.

Pokřtěný komunista

Antonín Novotný se narodil 10. prosince 1904 v Letňanech, kde žil jeho otec i děda, pokřtěn byl o tři dny později v kostele sv. Remigia v Čakovicích, odkud pocházela zase jeho matka. Jeho další život pokračoval splněním školní docházky a vyučením se strojním zámečníkem.

Pocházel z věřící rodiny, ale v roce 1921 se rozhodl vystoupit z církve a ještě téhož roku vstoupil do KSČ, kde se vypracoval na řadu funkcí. V letech 1937-38 byl tajemníkem KV KSČ v Hodoníně. V roce 1938 však přišel zákal KSČ a Novotný byl odkázán na práci dělníka ve vysočanské Včele.

Během druhé světové války se podílel na protiněmeckém odboji, za který byl v roce 1941 zatčen a až do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Po válce následovaly další stranické funkce, byl vedoucím tajemníkem KV KSČ v Praze, členem ÚV KSČ, členem předsednictva ÚV KSČ a v roce 1953 se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ. Čekala jej tak už jen funkce nejvyšší.

Léta prezidentování

Když zemřel prezident Zápotocký, všeobecně se očekávalo, že jeho nástupcem bude Viliam Široký. Ovšem, československá komunistická reprezentace byla právě na návštěvě u Chruščova v Moskvě a ten projevil zájem, aby se prezidentem stal právě Zápotocký. A tak se také stalo 19. listopadu 1957, kdy pro něj hlasovalo všech 353 přítomných poslanců Národního shromáždění. Ve své funkci byl až do roku 1968.

Odmítl cizí vojska na našem území

Antonín Novotný byl jedním z prvních, kteří odmítli jakékoliv vměšování se cizích států do situace v Československu. Odmítl žádost Brežněva o přijetí sovětských jednotek na území Československa. Brežněva jako sovětského předáka odmítal a byl pro postupnou liberalizaci socialismu. Zásadní byly jeho názory, do té doby nevídané, na T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše, když připustil jejich význam při vzniku a obnově Československa. Navíc si dovolil nepřímo kritizovat i své dva bezprostřední komunistické předchůdce ve funkci prezidenta.

Co je walkman a jak se kazety přetáčely tužkou. Symbol komunistického luxusu už dnes v obchodě nekoupíte

Nejkrásnější prezident se zálibou v mariáši

Veřejnost prezidentovi Novotnému pro jeho vzhled často přezdívala „schöne Toni“. Když se jako host zúčastnil zasedání Valného shromáždění OSN, byl prý zvolen nejkrásnějším státníkem, který se jednání účastnil. Jeho velikou zálibou ale nebyla jen politika, ale i mariáš. Ten hrával jak ve své rezidenci na Orlíku, tak i při dlouhých zahraničních cestách, a to i s vysoce postavenými politiky své doby.

Antonín Novotný zemřel 28. ledna 1975.


Témata:

Nepřehlédněte