Konec války na Mělnicku: bitva o most u Kostelce nad Labem

7.5.2020
Jaroslav Svoboda

V dubnu 1945 byl v Kostelci tajně založen Národní výbor. Už 3. května někteří obchodníci zabílili německé nápisy na svých obchodech. Velitele německé posádky to rozčílilo a dal si předvést do kasáren starostu města MUDr. Aloise Zbořila. Ten dostal příkaz nejpozději do dvou hodin obnovit německé nápisy.

Předčasná radost, ať žije Hácha!

Někteří obyvatelé měli obavy z předčasných oslav v době, kdy se část Němců ještě odmítala smířit s porážkou. Na náměstí promluvil bývalý starosta Dr. Vorlíček a vyzdvihl význam historického okamžiku jak pro město, tak pro celou zemi. Když však na závěr projevu zvolal, ať žije pan prezident Hácha, nikdo z přítomných mu neodpověděl. Poměry se definitivně změnily.

U pamětní desky Arnošta Antoše, padlého v Pražském povstání, stál čestnou stráž. Nyní přispěl k jejímu navrácení!

Zbraně v dolnopočernickém kostele

Ovšem situace ve městě ještě nebyla zcela růžová. Starosta se od vikáře dozvěděl o ukrytých zbraních pod kazatelnou v kostele v Dolních Počernicích. Jednalo se o pět kulometů s náboji a granáty. Vyslal proto pro „zásilku“ nákladní auto. To se však vrátilo prázdné, protože v Počernicích se již tou dobou bojovalo a zbraně již někdo vyzvedl.

Pomoc Praze zaplatil životem

Kostelec nezůstal stranou dění ani co se týče povstání v Praze. Rozhlas volal o pomoc a pan Prikner se vydal Čechům na pomoc. Bohužel se ze své mise už nevrátil. Padl na barikádě.

Tragický osud letců v roce 1945. Silný výbuch je vyhodil do povětří, devatenáct jich nepřežilo

Na Mělnicku se stále bojuje

Strategickým místem byl ve městě především most přes Labe. Hlídalo ho proto asi čtyřicet až padesát německých vojáků. Jejich velitel tajně nabídl, že ve vhodnou chvíli jeho jednotka složí zbraně výměnou za ochranu. Nakonec došlo k dohodě, že Němci zatím zůstanou na místě, velitel posádky však trval na udržení klidu.

Dobrá zpráva přišla do města 7. května. Z Neratovic se doneslo, že most na Štěpáně je v českých rukou. Tím ale boje na Mělnicku neutichly. Střílelo se například v Měšicích. V Konětopech na náměstí pak zase lidé složili z německých pontonů tři barikády.

Gestapo je zatklo a hromadně zavraždilo. V Kostelci nad Labem vzpomínali na hrdinné odbojáře

Boje o most

Hned o den později, tedy 8. května, došlo ke střetnutí kostelecké a německé hlídky u mostu. Němci utekli do kasáren a most obsadili kostelečtí. Z Konětop se však v tu chvíli vracela německá posádka v počtu asi šedesáti mužů. Přes Zátoň se k mostu blížili Němci z kasáren. Při přestřelce padl p. Kracík, Vrkoslav, Jambora, Šiller, Ježek a Vortel. Útok přežil p. Pelc, Kolbaba a Pilát. Velitel německé posádky přišel rozčílený na radnici, protože nebyla dodržena dohoda. Do kasáren se proto vydala delegace Národního výboru vyjednávat. Němci už ale věděli, že jejich situace je bezvýchodná, a tak velitel posádky – hejtman Diele – souhlasil, že ve 14 hodin odejdou směrem na Neratovice. Doprovázel je pan Bláha na nákladním automobilu. Odpoledne se pak nad městem objevila tři německá letadla, která při pronásledování odhodila nad Rudčí pět bomb. Bylo velikým štěstím, že se na samotném konci války nikomu nic nestalo.

Předpověděl konec války i svoji smrt. Jeho schopnosti uznal i Stalin

Příjezd Rudé armády

První tank Rudé armády do Kostelce přijel 9. května v 9:30. Vojáci se rozložili okolo města. Měli s sebou mnoho koní a dle vzpomínek pamětníků prý i velblouda. O den později se konal za veliké účasti občanů města pohřeb dobrovolníků, padlých při obraně mostu přes Labe. Z radnice šel smuteční průvod vyprovodit padlé hrdiny na jejich poslední cestu.

Zajímavostí je, že již 5. května 1945 se ve městě objevil pan Josef Salač, který utekl z lágru a byl dva a půl roku ukrytý u pana Chalupy v Jiřicích.

 Nepřehlédněte