Krameriovo vydavatelství zničil výbuch sopky. Dík, že vůbec vzniklo

Václav Matěj Kramerius (9. 2. 1753 – 22. 3. 1808), jehož si pamatujeme i ze seriálu F. L. Věk (1971) v podání Václava Vosky, viděl svoje poslání v šíření osvěty v nejširších vrstvách obyvatelstva, a to v češtině. Nemohl tušit, že výsledek jeho snažení, vydavatelství Česká expedice, zasáhne a zničí přírodní katastrofa.

Budoucí nadšený vydavatel se narodil v římsko-katolické měšťanské rodině v Klatovech. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později z vlasteneckých důvodů. Své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus. Studoval na jezuitském gymnasiu v Klatovech, pak filosofii v Praze a v letech 1778 – 1780 práva.

Pro dobrotu (skoro) na žebrotu. Ale Krameriovy tiskoviny pomohly zachránit poklad nejvzácnější, češtinu

Pocházel z početné rodiny, kterou otec, povoláním krejčí a kostelník, s bídou uživil. Václav se proto snažil získat přivýdělek doučováním i jinými pracemi. Během studií získal prostřednictvím Josefa Dobrovského práci u zasloužilého vlastence rytíře Jana z Neuberka, jemuž katalogizoval knihovnu. Přitom pro Neuberka pořizoval opisy starých rukopisů, a i jinak pracoval se staročeskými díly. Dále prováděl korektury textů pro řadu českých osvícenců. Tím, a také styky s dalšími spisovateli-buditeli, např. s Dobrovským, se seznámil s ideály českého obrození. Opustil studium práv a stal se literátem.

Tyl, vlastenec z dob národního obrození a jeho ženy

Zajímal se především o reformy císaře Josefa II., které někteří jeho současníci považovali za ukvapené, a v jejich překladech usiloval o „osvícení lidu pověrčivého“ jak napsal v předmluvě. 1. ledna 1786 začal pracovat pro „Schönfeldské císařské královské poštovské Noviny“, které si záhy získaly velkou oblibu, čímž Kramerius získal značnou popularitu a zkušenosti. Po neshodách se Schönfeldem začal od 1. července 1789 vydávat vlastní noviny pod názvem „Pražské poštovské noviny“, roku 1791 přejmenované na „Krameriusovy c.k. vlastenecké Noviny“.

Nadčasové dílo, seriál F. L. Věk hovoří i k dnešku

Kramerius se v nich zaměřoval hlavně na osvětu prostého lidu, národní emancipaci, sociálně-hygienické uvědomění a odstraňování lidových pověr. Tyto noviny se staly velmi oblíbenými ve středních a nižších společenských vrstvách, ale trpěly stálým finančním nedostatkem. Kramerius k nim i proto začal vydávat různé drobné spisky. Chtěl touto cestou občanům, zvláště řemeslníkům a rolníkům, kteří neměli přístup ke vzdělání, otevřít bránu k umění a vědomostem. Roku 1795 koupil knihtiskárnu a získal tak bázi potřebnou k efektivnímu nakladatelskému podnikání, založení vydavatelství Česká expedice.

Čeština dostala první šanci. Václav Hanka – Lež a inspirace

To se stalo prvním ryze českým nakladatelstvím se zemskou působností v Českých zemích. Vyšla v něm většina českých knih té doby a lze proto tvrdit, že založení tohoto nakladatelství bylo jedním z podstatných kroků pro úspěšné znovuuvedení češtiny do oblastí, z nichž během předchozích 100 – 150 let zvolna mizela. Krameriovu češtinu chválil i Dobrovský. Mluvit a psát po krameriusovsku znamenalo jako mluvit a psát dobře česky.

Zápisky písmáka a rychtáře z 18. století o Rusech a počasí jsou aktuální i dnes

Okruh potenciálních Krameriových zákazníků byl značně omezený, takže se lze domnívat, že vedení Expedice vyžadovalo značnou obratnost, obětavost a zároveň zapálení pro věc. Jako praktický obchodník se Kramerius snažil hlavně v povídkách vyhovět nepříliš náročnému vkusu svých čtenářů. Proto jeho vzdělávací a naučné spisy mají mnohem vyšší úroveň než jím vydávaná beletrie.

FOTO: Kramerius

Kramerius - Václav Matěj Kramerius (1753 až 1808) – wikipedieKramerius - První číslo Krameriusových cís. k. pražských poštovských novin ze 4. července 1789 – wikimedia.commonsKramerius - Pamětní deska v Husově ulici v PrazeKramerius - Sopka Tambora v Indonézii, jejíž výbuch v roce 1815 způsobil v následujícím roce celosvětovou neúrodu následovanou hladomorem a nemocemi-wikipediaKramerius - Gerhard Gellinger z Pixabay – kopie
Další fotky
Kramerius - Mystic Art Design z Pixabay

A vychovával si nástupce, svého syna Václava Rodomila Krameria (1792 – 1861), který po Krameriově smrti 22. března 1808 pokračoval ve vydávání Vlasteneckých novin i dalších knih. Neměl však takový spisovatelský a obchodní talent jako otec, takže se potýkal s problémy. Ale také se změnily poměry. Roku 1816, po výbuchu indonéské sopky Mount Tambora předchozího roku, došlo k výkyvu klimatu, přišla neúroda a s ní i drahota. Následkem toho nastal úpadek i „České expedice“, lidem se prostě na nákup novin a knih nedostávalo peněz. Kramerius ml. zlomený tolika nezdary, a nakonec i stářím, dožil svůj život v ústavu pro chudobné a přestárlé v chorobinci na Karlově. Význam České expedice pro naše národní obrození je ovšem nedocenitelný. I díky ní je nakonec psán česky i tento článek.

 

Dnes, 16:00
Náměstí květin. Opravdu poetický název, že? Pestrá paleta barev a vůní. Lidé jsou zde na...
Dnes, 15:01
Na polohraném dokumentu Pěšky bez hranic právě pracuje režisérka Eva Toulová. Je o tom, že...
Dnes, 14:00
Meditace s předmětem je cvičení soustředěné na prožívání přítomného okamžiku – vynikající způsob, jak si...
Dnes, 11:30
V zimě, i v té letošní, pleť opravdu trpí. Můžete jí chránit několika způsoby. Ideální...
Dnes, 10:00
Gottfried Bacher se narodil 17. 11. 1838 v rakouském Mühlbachu. V roce 1861 absolvoval báňskou...
Dnes, 08:00
I když naše duše není vidět a nemá ani žádnou hmotnost, vůni či chuť, cítíme...
Včera, 17:30
„Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla...
Včera, 16:00
Nápadné a velmi dekorativní čemeřice zdobí zahrady častokrát už od prosince či ledna, leckdy kvetou...
Včera, 14:00
Když v únoru roku 1923, britský, amatérský archeolog Howard Carter, odpečetil Tutanchamovu hrobku, kterou objevil...
Včera, 11:30
Minule jsme se podívali, jakým nádobím a pomůckami byly vybavené domácnosti před čtyřiceti lety. Dnes...
Reklama