Je Kutná Hora jako Šípková Růženka? Město se během doby covidové zastavilo

Náročná doba zastavila kulturní život všude na světě. Není divu, že i akce připravené k 25. výročí zápisu města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO buď neproběhly, nebo se konaly v omezeném rozsahu případně se schovaly někam na internet. Právě proto je třeba se k tomuto výročí vrátit.

K titulku článku mě inspiroval výrok Michaela Beneše, čestného člena komise pro UNESCO. Tento bývalý úředník ministerstva kultury žádost o zapsání Kutné Hory na světový seznam kulturního dědictví předkládal. Ve vzpomínkovém videu, vypráví o svém příjezdu do Kutné Hory začátkem devadesátých let minulého století. Město přirovnává k Šípkové Růžence značně zaprášené a pavučinami opředené. K tomu, aby se podílel na úsilí místních občanů o zápis Kutné Hory na tak významnou listinu, ho přesvědčila nejen neporušenost struktury historického jádra, ale i osobní setkání s MUDr. Alexejem Říhou, který na ministerstvo kultury doručil petici občanů vyjadřujících přání, aby se Kutná Hora na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví ocitla.

Jak to tenkrát bylo

je název výstavy konané na podzim roku 2020 ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Výstavu však nemohl, ze známých důvodů,  vidět dostatečný počet návštěvníků. Část informací, které výstava přinášela, je možné získat i z videí na internetové adrese  Kutná Hora -You Tube.

šití roušek v kavárně po zavírací době

Co se událo a co se děje ve stavu nouze v Kutné Hoře

Co předcházelo datu 9. 12. 1995, co vlastně je na seznamu UNESCO zapsáno a proč, jaké byly podmínky přijetí a jak se vítězství nakonec oslavilo, přibližují čtyři rozhovory s pamětníky Jaroslavem Rezlerem, Alexejem Říhou, Michaelem Benešem a Ivo Šancem.   Cenný vzpomínkový materiál byl vytvořen za podpory Města Kutná Hora a Ministerstva kultury ČR, Autorkou je Ing. Monika Pravdová z oddělení cestovního ruchu a marketingu při Městském úřadu v Kutné Hoře.

Jak to bylo před UNESCEM – proměny historického jádra města

pod tímto názvem připravila Nadace Kutná Hora památka UNESCO ve spolupráci s městem Kutná Hora celoroční výstavu v Dačického domě. Kromě toho, že výstava přibližuje zdevastované historické jádro na konci osmdesátých let a  mapuje opravu nejdůležitějších památek, kladla si za cíl přiblížit i historii Kostnice a výsledky archeologického průzkumu. Část fotografií se objevila i v ulicích Kutné Hory na Palackého náměstí, u Jezuitské koleje a naposled před Vlašským dvorem. Panely s černobílými fotografiemi byly při procházkách městem v době uzavření veškeré kultury příjemným zpestřením. Potěšující je, že výstava byla prodloužena do jara 2021.

Jeden zkoušel mokrej únor, druhý neměl řidičák. Úlovky kutnohorské policie na cestách

Město dvou katedrál

Tento slogan vznikl při přípravě materiálu předkládaného komisi pro UNESCO, ujal se a používá se právem dodnes. Nakonec přesné znění zápisu zní: Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. V souvislosti s touto skutečností nabídlo České muzeum stříbra výstavu Stavitelé katedrál. Ani o tuto výstavu nás epidemiologická situace nepřipravila úplně.  Textová část výstavy Marka Záhory a Josefa Kremly je k dispozici na https://vt.cms-kh.cz/stavitele-katedral/index.html. Kompletní virtuální prohlídka této výstavy je přislíbena na rok 2021.

Co se změnilo a k čemu je nám to dobré

Současný stav společnosti umrtvené pandemií tuto otázku přímo evokuje. Přestože pamětníci jasně říkají, že zápis na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO rozhodně přivedl do města víc návštěvníků a s tím souvisejících financí, epidemie nám ukázala, že to nemusí vždycky platit. Nesporným přínosem byla nutnost se o město i o jeho jednotlivé památky dobře postarat. Takže Kutná Hora v těchto dnech chvílemi sice připomíná Šípkovou Růženku, ale je to princezna krásná a přitažlivá. A v dobrých časech i velmi živá. Troufám si tvrdit, že ve městě není člověk, který by stihl absolvovat všechny akce, které se nabízely. Cílem bylo a bude udržet návštěvníka ve městě přes noc, což ve městě relativně nedaleko Prahy opravdu není snadné.

V dobré společnosti

V roce 1995 byla na seznam UNESCO zapsána např. i města Avignon a Edinburgh, Je příjemné být v tak dobré společnosti. Příjemné a zavazující. Město nepatří jen současným Kutnohořanům, patří světovému dědictví. Nezbývá než popřát, aby se vždycky našlo dost vzdělaných, kultivovaných a pracovitých lidí, kteří tento poklad dokážou uchovat.

Dnes, 13:30
Protiepidemická opatření dnes a před čtyřmi stoletími mají mnoho společného i mnoho odlišného. Otec a...
Zámek ve Zruči nad Sázavou
18.2.2021
V době šíření koronavirové infekce pomáhají psychice i imunitě procházky na čerstvém vzduchu. Příjemnou procházku...
4.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
statické tříkrálové pokladničky
4.2.2021
Od prvního do dvacátého čtvrtého ledna 2021 probíhala v České republice tříkrálová sbírka do tzv....
18.12.2020
Za krajně nejasných okolností odhlasovali zastupitelé městyse Suchdol 17. prosince převod 2 milionů korun, vodovodu,...
13.12.2020
Zastupitelé městyse Suchdol v okrese Kutná Hora budou 17. prosince hlasovat o převodu vodovodu a...
Středisku Atrium sídlí v bývalé školce
11.12.2020
Oblastní charita Kutná Hora, největší nezisková organizace na Kutnohorsku, působí již více než čtvrt století....
3.12.2020
Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh, řidiči by měli být opatrní. V...
Kutnohorské informační centrum
24.11.2020
Informačním centrem roku se za Středočeský kraj stalo kutnohorské „íčko“, které zvítězilo z celkového počtu...
24.11.2020
Obyvatele městyse Suchdol v okrese Kutná Hora čeká nejspíše citelné zdražení vody. Postup města, kdy chce...
23.11.2020
Podezřelé okolnosti převodu vodovodu a kanalizace, který je v majetku obce Suchdol v okrese Kutná...
Reklama