Kuchyni v restauraci Hotelu Mědínek hygienici ocenili pokutou

Středočeští hygienici zkontrolovali restauraci Hotelu Mědínek v Kutné Hoře. Našli nedostatky v čistotě kuchyně a kazící se jídlo. Nelíbily se jim ani potraviny s prošlým datem spotřeby a neznámým původem.

Středočeští hygienici provedli v záři tohoto roku kontrolu restaurace Hotelu Mědínek na Palackého náměstí v Kutné Hoře. V restauraci, kde jsou denně připraveni na 150 hostů, našli závažné nedostatky.

„Kontrolou byly zjištěny nedostatky týkající se čistoty potravinářských prostor včetně čistoty povrchů provozně-technologického zařízení, skladování potravin s prošlým datem spotřeby, potravin neznámého původu a potravin vykazujících smyslové změny,“ uvádějí hygienici ve zprávě z kontroly.

„V chladicím boxu v kuchyni byly skladovány potraviny s prošlým datem spotřeby, potraviny neznámého původu a dále pak potraviny vykazující známky kažení,“ dodávají hygienici.  Podle hygieniků nebylo umyvadlo v kuchyni určené k mytí rukou zaměstnanců zajišťujících přípravu jídel vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.

„Provozní čistota kuchyně a některých navazujících prostor nebyla zcela vyhovující, pravidelný úklid byl značně zanedbaný,“ konstatovali hygienici.

V celém prostoru kuchyně a navazující umývárně nádobí pod pracovními plochami a okolo technologického zařízení byly povrchy podlah silně znečištěny černou, mastnou špínou a zbytky potravin. Ve stejném rozsahu byl znečištěn i povrch podlahy přístupového schodiště do prostoru hrubé přípravny zeleniny, ale i v samotném prostoru hrubé přípravny zeleniny.

Silně znečištěny byly i vnější povrchy parapetů oken v prostoru kuchyně, technologické zařízení a dále pak úložné části polic určené ke skladování čistého provozního nádobí v prostoru umývárny nádobí.

Na základě zjištění nařídili hygienici kontrolované osobě provést sanitaci zázemí výše uvedené provozovny a dále pak vyřadit z použití ve stravovací službě potraviny s prošlým datem spotřeby, neznámého původu a vykazující smyslové změny.

Opakovanou kontrolou provozovny si hygienici ověřili, že nařízená opatření byla prokazatelně splněna, kontrolovaná osoba projevila součinnost a odstranila i další zjištěné nedostatky. Kontrolované osobě byla uložena finanční sankce.

23.1.2020
Dosud neznámý pachatel ukradl z lesa v Kutné Hoře - Sukově, celkem 64 vzrostlých stromů,...
21.1.2020
Galerie Středočeského kraje (GASK) loni uzavřela smlouvy na nákup 29 uměleckých děl celkem za 3,6...
19.1.2020
Policisté dohlíželi na chodce, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Právě jejich viditelnost nejvíce minimalizuje...
18.1.2020
Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému...
15.1.2020
Středočeští záchranáři dostanou nové pracovní oblečení, nákup schválila krajská rada. Hejtmanství vyhlásí veřejnou zakázku, její...
15.1.2020
Český klub turistů obnoví turistické značky i cykloznačky ve Středočeském kraji. Hejtmanství přispěje 600.000 korun...
14.1.2020
Předsedou středočeské ČSSD byl na sobotní  krajské konferenci v Kladně zvolen Robin Povšík, obhájil tak...
11.1.2020
Vedení Kolína otevřelo schránku s přáními obyvatel, která byla v prosinci u vánočního stromu na...
6.1.2020
Středočeský kraj souhlasí s výstavbou přeložky silnice první třídy číslo 38 mezi dálnicí D11 a...
3.1.2020
Při dopravních nehodách na středočeských silnicích loni umíralo méně lidí. Podle předběžných statistik dostupných na...
Reklama