Otevřený dopis AVE CZ zastupitelům města Čáslavi

Vážení zastupitelé města Čáslavi,
vzhledem ke stále se stupňujícím útokům na naši společnost ze strany pana starosty Málka jsme se rozhodli Vás informovat touto cestou o tématech, u nichž kroky vedení čáslavské radnice vedou ke zbytečnému rozšiřování sporů mezi městem a společností AVE CZ, a to ke škodě města Čáslavi a jeho obyvatel.

Prvním tématem je podpora sportovních a kulturních aktivit ve městě, k níž se AVE CZ zavázala ve smlouvě o spolupráci uzavřené s městem, k níž se hlásí a s níž počítá. Ostatně tato podpora trvá řadu let. AVE CZ již od začátku roku od radnice města očekává, že předloží soupis subjektů, jimž má být podpora pro rok 2020 poskytnuta. Z radnice však nepřichází žádná reakce, což samozřejmě vyvolává rozhořčení a nejistotu subjektů, které podporu od města požadují. AVE CZ tímto vyzývá zodpovědné osoby na radnici města k předložení soupisu subjektů, jimž má být podpora přidělena. AVE CZ je nadále připravena tuto podporu bezodkladně dle smlouvy poskytnout.

Druhým tématem jsou práce na údržbě zeleně ve městě Čáslavi. Smlouva uzavřená mezi městem Čáslaví a AVE CZ v březnu letošního roku stanoví jasný postup jednotlivých sečí dle agrotechnických lhůt. AVE CZ i přes obecně komplikovanou situaci v důsledku epidemie koronaviru vynaložila maximální úsilí a realizovala první seč ve smluvně daných lhůtách; ukončena byla 22. 4. 2020. AVE CZ přitom dle požadavku města dodržela zásadu „zvýšit výšku kosení“, což ovšem logicky vede k potřebě zahájit včas druhou seč. K té však radnice města odmítala vydat pokyn a druhá seč tak byla v souladu s pokynem města zahájena až 11. 5. 2020. V důsledku toho samozřejmě tráva na většině ploch ve městě přerostla a sečení pokračuje výrazně pomaleji. Výsledkem postupu radnice logicky je nespokojenost občanů města Čáslavi a zároveň vyšší náklady na tuto činnost pro AVE CZ.

Vnímáme, že v současné době probíhá spor o výklad zákona o odpadech a návazných předpisů mezi městem Čáslaví a několika stovkami původců odpadů, mezi jinými i AVE CZ. Jsme ale přesvědčeni, že tento odborný spor má být rozhodnut na odborné bázi, nemá se stávat osobním a že probíhající řízení nemají být překážkou v běžné spolupráci jednotlivých dotčených společností a organizací s městem Čáslaví v jiných oblastech. Jinak se do tohoto sporu zatahují obyvatelé jako rukojmí.

Vážení zastupitelé, rádi bychom Vás ujistili, že dodržování smluvních vztahů s městem Čáslaví jako jedním z našich významných zákazníků je pro nás prioritou a že vynakládáme maximální úsilí k zajištění kvalitních služeb. K tomu je však nutná součinnost města Čáslavi. Uvítáme, když i ze strany města bude – minimálně v této oblasti – alespoň snaha o partnerský vztah. Dovolujeme si Vás proto jako zastupitele města touto cestou požádat o dohled nad tím, aby radnice ve výše uvedených záležitostech postupovala v zájmu občanů města Čáslavi. AVE CZ se v tom snaží být maximálně nápomocna.

V úctě

Mgr. Roman Mužík
jednatel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

PR

Včera, 18:26
Pitva zemřelého čtyřměsíčního kojence, kterého policie v sobotu nalezla u Hořína na Mělnicku, vyloučila cizí...
Včera, 16:24
Mladá Boleslav od pondělí rozšíří provoz městských autobusů, který je omezený kvůli pandemii koronaviru. Linky...
Včera, 14:02
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 14:02
V červnu budou mít příslušníci Integrovaného záchranného systému a pracovníci ve zdravotnictví vstup do pražské...
30.5.2020
Dva případy nákazy koronavirem potvrdili lékaři v alzheimer centru v pražských Malešicích. Nemoc covid-19 se...
30.5.2020
Policie pokračuje v pátrání po čtyřměsíčním chlapci, který se v pátek večer ztratil své matce...
29.5.2020
Návštěvníci historických objektů či výstav na Pražském hradu nemusí od dneška do pondělí platit vstupné....
29.5.2020
Harmonogram stavby trojské lávky koronavirová krize nenarušila. Stavebníci už dokončili pilíře a pracují na mostních...
29.5.2020
Kolín očekává v souvislosti s koronavirovou krizí pokles příjmů na daních až o 114 milionů...
29.5.2020
Kutná Hora 29. května (ČTK) - V Kutné Hoře se nejspíš i letos uskuteční tradiční...
28.5.2020
Prodej všech čtyř výletů bude pokračovat v červnu každé úterý od 8:00 do 9:00 hodin...
Reklama