Letecká policie fungovala jen čtyři roky, přesto byla unikátní

26.11.2022
Jaroslav Svoboda

Letecká policie ve třicátých letech dvacátého století ve většině zemí neexistovala. Fungovala pouze ve Velké Británii, Francii a v Německu. Československo se tak se svými četnickými leteckými hlídkami připojilo k těmto třem velmocem.

O zřízení Československé letecké policie rozhodla Poslanecká sněmovna 12. června 1935. Tato policie měla organizačně spadat pod státní policii, avšak operovat měla na celém území tehdejšího Československa. To ale představovalo drobné komplikace, jelikož v období první republiky působila státní policie pouze ve statutárních městech, na venkově působilo četnictvo. I to byl jeden z důvodů, proč nakonec ministerstvo vnitra rozhodlo o zřízení Četnických leteckých hlídek, které organizačně začlenilo pod četnictvo. Dalším důvodem, proč leteckou policii převzalo četnictvo byla finanční stránka, převedení letecké policie pod četnictvo totiž bylo méně nákladné.

Organizace nové složky proběhla skutečně rychle, už 1. července 1935 bylo zřízeno pět četnických hlídek: v Chebu, Růžodole u Liberce, Hradci Králové, Dolním Benešově a Bratislavě. Obsluhu letadel obstarali vlastní piloti četnictva, stejně tomu bylo i s telegrafisty, řidiči a kancelářskými pomocníky.

Před 60 lety se zrodilo brněnské studio České televize. Vznikly v něm kultovní Četnické humoresky i Lotrando a Zubejda

Plány do budoucna s organizací letecké složky byly smělé, do roku 1939 mělo být zřízeno celkem 15 četnických leteckých hlídek. Bohužel, do vyhlášení všeobecné mobilizace v září 1938 se jich stihlo vybudovat jen 11. Jejich činnost ale byla stejně pozastavena přijetím Mnichovské dohody.

V období druhé republiky se četnické letecké hlídky přesunuly, stejně jako mnozí obyvatelé, do vnitrozemí. Nadále operovaly v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Klatovech. Využila se i některá nová „dočasná“ stanoviště, a to v Milovicích, Vysokém Mýtě a Německém Brodu. Ani pochmurná doba nebránila dalším aktivitám, a tak byly plánovány další působiště pro letecké hlídky. Mezi jejich hlavní úkoly patřilo chránit svrchovanost československého vzdušného prostoru, dozorovat nad dodržováním leteckých předpisů, pomoc při živelných pohromách nebo leteckých nehodách. Důležitá byla i jejich hlásná služba v pohraničních oblastech.

Válka a vznik protektorátu však překazily další rozvoj této složky. Paradoxně, tato moderní složka, která fungovala všeho všudy čtyři roky, po válce se sice snažilo pokračovat v započatém trendu pod názvem Bezpečnostní letectvo, nikdy už se jeho sláva nevrátila.


Témata:

Nepřehlédněte