Letní slunovrat měl vždy silný sexuální prvek, oslavte jej letos také

17.6.2022
Jaroslav Svoboda

Svátek letního slunovratu sahá daleko do minulosti, ještě do předkřesťanské éry. Naši předkové v tento nejdelší den roku oslavovali Slunce. Smyslem svátku bylo zajištění zdárné úrody, a to díky vláze přivolané obřadními koupelemi.

Letní slunovrat je oslavou slunce

Letní slunovrat, který vychází na 20. června, je protipólem toho zimního, je tedy prvkem chaosu, pravidla se schválně nedodržují, aby si od nich lidé alespoň v jeden den odpočinuli.

Základním prvkem tohoto svátku je obřadní koupání, pálení ohňů a skákání přes ně. Mladíci a dívky dříve ohně přeskakovali nazí, v některých ruských oblastech až do 19. století, a stejně jako koupele to mělo zajistit rituální čistotu a zdraví.

Koupel v tento den byla považována za obzvláště očistnou a blahodárnou pro zdraví na celý rok.

V Polsku vyroste po stovkách let chrám slovanských bohů

Kupadelné svátky s nádechem erotiky

Jak název napovídá, tématem svátku je voda a očista vodou v nejdelší den roku. Kupadelnými svátky, které měly výrazný sexuální prvek, nazývali naši předkové oslavy letního slunovratu. V tomto období se střídali partneři, aby se uvolnil zavedený řád.

Dříve lidé v tento den oslavovali božstva spojená s ohněm a sluncem jako byl například Dažbog, ale i bohyni plodivé síly Mokoš. Smyslem svátku bylo zajištění zdárné úrody přivolané obřadními koupelemi, ale i plodnosti přivolané sexuální nezávazností.

Den, kdy křesťané zničili slovanskou svatyni

Kupadelné svátky však nemusel být jediným názvem, některé prameny zmiňují i tzv. Rusalie, slavnosti Rusalek.

Jak oslavy vypadaly?

Mladí lidé často pletli věnce a zdobili se jimi. Věnce doplněné svícemi posílaly dívky po vodě a z jejich pohybu věštily své štěstí ve vztazích. Mladí muži se někdy snažili věnce zachytit, aby na sebe upoutali pozornost dívky.

Jeden den v podzemí je celý rok na zemi

Magie tohoto dne ovšem nekončí jen u ohně a u vody. Také v podzemí se dějí zázraky. Otvírají se hory, kde se dají najít poklady. Kdo v tento den do podzemí vstoupí, stráví zde celý jeden rok pozemský, i když jemu se to jeví jako jeden jediný den.

Nezvratný osud všeho živého. Pohřební rituály předků bychom dnes nepochopiliNepřehlédněte