Mácháč, nebo Muzeum Čtyřlístku. Co si v Doksech vyberete?

Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce, jeví jako provokace, ale berme to tak, že po přejití vichřic hněvu napadne člověka otázka – tak kam si zajet vyvětrat hlavu. A co třeba Doksy?!

Jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších našich rekreačních středisek. Tedy v létě, třeba dodat.

Leží na břehu Máchova jezera u silničního tahu mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou.

Obec vznikla po příchodu německých kolonistů se záměrem českého krále Přemysla Otakara II. chránit obchodní stezky (Mělnická i Žitavská) a čelit vzestupu moci rodu Markvarticů. První písemná zmínka o obci je z královy listiny psané v Písku roku 1264.

Nejvíce rozvoji města napomohl císař Karel IV., od něhož dostaly Doksy významná městská privilegia a který v roce 1366-7 nechal založit Velký rybník (s rozlohou 350 hektarů), který je dnes nazýván Máchovo jezero.

Stráži pod Ralskem se kdysi vyhnula epidemie. Zdejší morový sloup se teď opravuje

V 15. a 16. století došlo k rozvoji oblasti díky zintenzivnění rybníkářství, bylo vybudováno dalších pět rybníků. V období třicetileté války byl kraj popleněn vojsky a později dosídlen Němci.

V roce 1620, týden po bitvě na Bílé hoře, bylo městečko vypleněno vojskem bavorského vévody Maxmiliána. Pak zde panoval rod Butlerů. V roce 1680 městečko i přilehlé panství Butlerové prodali hraběti Arnoštu Josefovi z Valdštejna. Rod Valdštejnů ho držel až do roku 1945.

Na konci 18. století město vyhořelo a status města ztratilo.

Koncem 19. století se městečko orientovalo na turistický ruch. V období tzv. první republiky se Doksům říkalo Severočeské vodní lázně nebo Severočeská riviéra. Roku 1928 byla na břehu Máchova jezera vytvořena pláž. Mezi roky 1938 a 1945 patřily německy mluvící Doksy do Sudet, po druhé světové válce zde došlo k takřka kompletní výměně obyvatelstva a místních názvů.

Dubá věnuje péči svým památkám. Stala se Historickým městem roku Libereckého kraje

Centrem města Doks je náměstí s kostelem, mariánským sloupem, radnicí a měšťanskými domy.

Pod náměstím najdete zámek Doksy, renesanční zámek z druhé půle 16. století, a na něj se teď zaměřme.

Na zámku je Muzeum Čtyřlístku. To bylo otevřeno v roce 2011 (jinde), jde o expozici známé komiksové čtveřice Čtyřlístek z dílny Jaroslava Němečka. Neboť z Doks do Třeskoprsk 7 je coby Bobík kamenem dohodil. To je tip pro rodiny s dětmi.

Je tu také historický prohlídkový okruh věnovaný bývalým majitelům zámku, a to konkrétně Valdštejnům. To je pro začínající historiky.

Spoustu jabloní a historická socha. Mnichovo Hradiště vylepšuje náměstí

Zámek byl pro veřejnost otevřen až v prosinci roku 2019. To bylo tak – zámek byl ve vlastnictví Libereckého kraje, který ho v dubnu 2015 bezplatně přenechal městu Doksy. Předtím byl v létě 2012 zámek vystěhováván, odpojen od elektřiny a nabízen veřejnosti za 45 milionů. Město Doksy chtělo nechat rozhodnout i své občany, proto se na konci září 2013 zámek tehdy výjimečně otevřel veřejnosti. A roku 2014 při komunálních volbách uspořádalo jakési referendum, zda zámek převzít – většina občanů se vyjádřila pro. Od 2. ledna 2014 byl městem jmenován nový správce zámku a zahájena řada stavebních úprav, jejichž první etapa byla ukončena právě koncem roku 2019.

Zámecký komplex je trojkřídlý ve tvaru U, doplněn hospodářskými stavbami a zdmi ohraničeným anglickým parkem. Vlastní budova má západní renesanční část se zdobeným průčelím, druhé křídlo s opěrnými pilíři je raně barokní a třetímu křídlu dominuje věž s cibulovou bání.

Zámecký park byl upraven po roce 1820. Po roce 1980 zde rostlo 23 jehličnatých a 63 listnatých stromů. Cenná byla sbírka různých borovic, jilmy, cypřiše, zmarličník nebo velká lípa s třemi srostlými kmeny.

Česká Lípa bude mít novou knihu o městě. Bude vstřícnější k místním i přespolním čtenářům

A co se chystá na zámku letos?

Komíny východního křídla dostanou nové stříšky z  umělého kamene, ale především bude zahájena rekonstrukci nádvoří zámku, a to kompletní obnovou kašny.

Oválná zapuštěná kašna pochází zřejmě z počátku 20. století a jde patrně o repliku kašny starší. Dříve se uprostřed bazénu kašny na hranolovitém podstavci nacházel chrlič – socha buclatého hošíka (tzv. putti), držícího v levé ruce rybu, z jejíž tlamy je vyveden vodotrysk. Dnes je kašna ve velmi špatném stavu a už dávno nedělá nádvoří zámku čest. Socha putti se naštěstí dochovala, ale bohužel ne ve stavu, který by umožnil její vrácení na původní místo.

V rámci rekonstrukce dojde tedy ke kompletní obnově kašny. Budou rozebrány stávající narušené stěny, okraje a dno bazénu, vybourají se otvory pro prostupy sítí, povrch bazénu se vyrovná cementovou stěrkou. Památkově hodnotná profilace okrajů kašny bude obnovena restaurátorsky a  restaurováním projde i soška. Ta však bude následně vystavena na vhodném místě v interiéru zámku a  její místo uprostřed kašny zaujme funkční, tedy vodu tryskající, replika z  umělého kamene.

Tak, teď ještě aby nás vláda pustila dál než na hřbitov…

26.7.2021
Na tři měsíce se odmlčely hodiny na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru....
25.7.2021
Trest smrti oběšením byl od středověku obvyklým trest za krádeže. Díky tomu, že krádeže byly...
23.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
23.7.2021
Liberecko a Českolipsko zasáhly o uplynulém víkendu bouřky a přívalové deště. Hasičský záchranný sbor Libereckého...
21.7.2021
František Charousek přišel na svět 14. července 1885 ve Veselé u Semil v malém dřevěném domku...
20.7.2021
Město Nový Bor bude jednat o koupi secesní budovy na náměstí Míru, ve které sídlí...
18.7.2021
Intenzivní deště v noci na dnešek zvedly hladiny Šporky a Dobranovského potoka na Českolipsku, hasiči...
16.7.2021
Kdysi se z vrchu Stráž – v případě, že se blížili nepřátelé – posílaly kouřové...
15.7.2021
Celkem 15 objektů bude zdarma zpřístupněno v rámci Dnů lidové architektury, které se v Libereckém kraji budou...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
12.7.2021
Oblíbené výstupy na radniční věž v Jablonci nad Nisou si letos můžete dopřát každý všední...
Reklama