Mácháč, nebo Muzeum Čtyřlístku. Co si v Doksech vyberete?

Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce, jeví jako provokace, ale berme to tak, že po přejití vichřic hněvu napadne člověka otázka – tak kam si zajet vyvětrat hlavu. A co třeba Doksy?!

Jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších našich rekreačních středisek. Tedy v létě, třeba dodat.

Leží na břehu Máchova jezera u silničního tahu mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou.

Obec vznikla po příchodu německých kolonistů se záměrem českého krále Přemysla Otakara II. chránit obchodní stezky (Mělnická i Žitavská) a čelit vzestupu moci rodu Markvarticů. První písemná zmínka o obci je z královy listiny psané v Písku roku 1264.

Nejvíce rozvoji města napomohl císař Karel IV., od něhož dostaly Doksy významná městská privilegia a který v roce 1366-7 nechal založit Velký rybník (s rozlohou 350 hektarů), který je dnes nazýván Máchovo jezero.

Stráži pod Ralskem se kdysi vyhnula epidemie. Zdejší morový sloup se teď opravuje

V 15. a 16. století došlo k rozvoji oblasti díky zintenzivnění rybníkářství, bylo vybudováno dalších pět rybníků. V období třicetileté války byl kraj popleněn vojsky a později dosídlen Němci.

V roce 1620, týden po bitvě na Bílé hoře, bylo městečko vypleněno vojskem bavorského vévody Maxmiliána. Pak zde panoval rod Butlerů. V roce 1680 městečko i přilehlé panství Butlerové prodali hraběti Arnoštu Josefovi z Valdštejna. Rod Valdštejnů ho držel až do roku 1945.

Na konci 18. století město vyhořelo a status města ztratilo.

Koncem 19. století se městečko orientovalo na turistický ruch. V období tzv. první republiky se Doksům říkalo Severočeské vodní lázně nebo Severočeská riviéra. Roku 1928 byla na břehu Máchova jezera vytvořena pláž. Mezi roky 1938 a 1945 patřily německy mluvící Doksy do Sudet, po druhé světové válce zde došlo k takřka kompletní výměně obyvatelstva a místních názvů.

Dubá věnuje péči svým památkám. Stala se Historickým městem roku Libereckého kraje

Centrem města Doks je náměstí s kostelem, mariánským sloupem, radnicí a měšťanskými domy.

Pod náměstím najdete zámek Doksy, renesanční zámek z druhé půle 16. století, a na něj se teď zaměřme.

Na zámku je Muzeum Čtyřlístku. To bylo otevřeno v roce 2011 (jinde), jde o expozici známé komiksové čtveřice Čtyřlístek z dílny Jaroslava Němečka. Neboť z Doks do Třeskoprsk 7 je coby Bobík kamenem dohodil. To je tip pro rodiny s dětmi.

Je tu také historický prohlídkový okruh věnovaný bývalým majitelům zámku, a to konkrétně Valdštejnům. To je pro začínající historiky.

Spoustu jabloní a historická socha. Mnichovo Hradiště vylepšuje náměstí

Zámek byl pro veřejnost otevřen až v prosinci roku 2019. To bylo tak – zámek byl ve vlastnictví Libereckého kraje, který ho v dubnu 2015 bezplatně přenechal městu Doksy. Předtím byl v létě 2012 zámek vystěhováván, odpojen od elektřiny a nabízen veřejnosti za 45 milionů. Město Doksy chtělo nechat rozhodnout i své občany, proto se na konci září 2013 zámek tehdy výjimečně otevřel veřejnosti. A roku 2014 při komunálních volbách uspořádalo jakési referendum, zda zámek převzít – většina občanů se vyjádřila pro. Od 2. ledna 2014 byl městem jmenován nový správce zámku a zahájena řada stavebních úprav, jejichž první etapa byla ukončena právě koncem roku 2019.

Zámecký komplex je trojkřídlý ve tvaru U, doplněn hospodářskými stavbami a zdmi ohraničeným anglickým parkem. Vlastní budova má západní renesanční část se zdobeným průčelím, druhé křídlo s opěrnými pilíři je raně barokní a třetímu křídlu dominuje věž s cibulovou bání.

Zámecký park byl upraven po roce 1820. Po roce 1980 zde rostlo 23 jehličnatých a 63 listnatých stromů. Cenná byla sbírka různých borovic, jilmy, cypřiše, zmarličník nebo velká lípa s třemi srostlými kmeny.

Česká Lípa bude mít novou knihu o městě. Bude vstřícnější k místním i přespolním čtenářům

A co se chystá na zámku letos?

Komíny východního křídla dostanou nové stříšky z  umělého kamene, ale především bude zahájena rekonstrukci nádvoří zámku, a to kompletní obnovou kašny.

Oválná zapuštěná kašna pochází zřejmě z počátku 20. století a jde patrně o repliku kašny starší. Dříve se uprostřed bazénu kašny na hranolovitém podstavci nacházel chrlič – socha buclatého hošíka (tzv. putti), držícího v levé ruce rybu, z jejíž tlamy je vyveden vodotrysk. Dnes je kašna ve velmi špatném stavu a už dávno nedělá nádvoří zámku čest. Socha putti se naštěstí dochovala, ale bohužel ne ve stavu, který by umožnil její vrácení na původní místo.

V rámci rekonstrukce dojde tedy ke kompletní obnově kašny. Budou rozebrány stávající narušené stěny, okraje a dno bazénu, vybourají se otvory pro prostupy sítí, povrch bazénu se vyrovná cementovou stěrkou. Památkově hodnotná profilace okrajů kašny bude obnovena restaurátorsky a  restaurováním projde i soška. Ta však bude následně vystavena na vhodném místě v interiéru zámku a  její místo uprostřed kašny zaujme funkční, tedy vodu tryskající, replika z  umělého kamene.

Tak, teď ještě aby nás vláda pustila dál než na hřbitov…

3.4.2021
Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel...
30.3.2021
Nově vybudované učebny a dílny, které v závěru roku 2019 dokončili na Střední uměleckoprůmyslové škole...
25.3.2021
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
25.3.2021
Nový Bor na Českolipsku se v sobotu večer po roce znovu ponoří do tmy, od...
23.3.2021
Ministerstvo kultury na konci roku 2020 schválilo návrh Římskokatolické farnosti v Zákupech na prohlášení celého...
19.3.2021
V Libereckém kraji za poslední týden přibylo 4 112 potvrzených případů, nejméně za poslední čtyři...
11.3.2021
Ředitelé ZOO Liberec a Safari Parku Dvůr Králové ve středu podepsali memorandum o spolupráci na...
10.3.2021
Už tři měsíce probíhá v České Lípě rekonstrukce Jiráskova divadla, kterou provádí firma Metrostav.
9.3.2021
Nadace ČEZ Stromy loni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun....
8.3.2021
Nejbližší volný termín pro zájemce, kteří chtějí podstoupit antigenní test na covid-19, je v Liberci...
5.3.2021
Vydání nové knihy o městě v současné době připravuje Česká Lípa prostřednictvím svého Regionálního turistického...
Reklama