Obyvatelé Brniště odmítají obnovení těžby čediče na kopci Tlustec. Žádají místní referendum

„Pod petici za vyhlášení referenda posbíral přípravný výbor za jediný týden 353 podpisů. Je to víc než požadovaných třicet procent oprávněných osob,“ uvedla zmocněnkyně přípravného výboru Lucie Kotrbatá.

Organizátoři reagují peticí na listopadové rozhodnutí obecního zastupitelstva, které po letech odmítání těžby otočilo a vydalo s obnovením těžby souhlas.

„Lidé mají obavy z následků těžby. V Luhově se uskutčnila anketa a nadpoloviční většina obyvatel byla proti těžbě, zastupitelé to ale nevzali na zřetel. Proto jsme se rozhodli dát lidem šanci, aby se mohli sami vyjádřit. Místní mají obavy z dopravy, z toho, že budou praskat domy, jak dopravou, tak odstřely. Bojí se o vodu, v plánu je vrt, protože těžař potřebuje vodu na zkrápění,“ upozornila Lucie Kotrbatá.

Zákaz návštěv vyhlásily další nemocnice v Libereckém kraji

Obnovení těžby se nelíbí ani obyvatelům z nedaleké obce Velký Valtinov ani z Jablonného v Podještědí, nesouhlasí s ním ani Sdružení na záchranu kopce Tlustec ani Společnost pro trvale udržitelný život.
Naopak zastupitelstvo Brniště, které se proti obnovení těžby také léta stavělo, schválilo souhlas s přípravou a následnou těžbou kamene a uložilo starostovi, aby jednal s krajem o vybudování obchvatu Luhova, Jablonného a Mimoně a dojednal smlouvu o kompenzaci s firmou Kamenolom Brniště.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí, v letech 2003 a 2004 byla však těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840 000 tun kameniva ročně. Těžba je naplánována na dvacet až třicet let.

Nový Bor připravuje modernizaci a rozšíření varovného systému

Obavy z obnovení těžby na Tlustci, na kopci asi dva kilometry od Brniště, který patří k dominantám Českolipska, zesílily v závěru loňského roku, kdy ministerstvo životního prostředí udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů.

Tiskové prohlášení Jiřího Löffelmanna, člena Rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova k plánovanému obnovení těžby na Tlustci z 13. 1. 2020:

Rád bych uvedl na pravou míru některé nepřesné informace v médiích k tematice možného obnovení těžby na kopci Tlustec na Českolipsku. Zejména chci zdůraznit, že rozhodnutí ve věci případné těžby v této lokalitě není v kompetenci ani Libereckého kraje jako samosprávy, ani Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK), který vykonává přenesenou působnost státu. Takové rozhodnutí může vydat pouze příslušný báňský úřad.

V pátek 10. ledna 2020 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje rozhodnutí ministerstva životního prostředí o odvolání k rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody – ve věci udělení výjimky ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro záměr Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov. Ministerstvo životního prostředí tímto svým rozhodnutím potvrdilo předchozí rozhodnutí krajského úřadu o udělení zmíněné výjimky.

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK povolil výjimku proto, že při svém rozhodování neshledal zákonné důvody, které by vedly k jejímu neudělení. Znovu upozorňuji, že se jedná o výkon státní správy, tedy nerozhoduje samospráva.

Liberecký kraj jako krajská samospráva nadále plně respektuje zájmy měst a obcí v okolí lokality Tlustec a trvá na podmínkách a opatřeních, které jsou uvedeny ve schváleném návrhu dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. Jde o kladné stanovisko všech dotčených obcí, vybudování silničního obchvatu obce Luhov a dominantní využívání železniční dopravy (90 % objemu).

Dnes, 16:12
Demoličními pracemi byla zahájena tento týden stavba polyfunkčního centra ve Skálově ulici, kde bude sídlit...
Dnes, 13:11
Jsou to členové pěveckého spolku Jizeran a farářka Církve československé husitské Mgr. Lada Kocourková.
Dnes, 09:01
Tradiční úklid velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých...
Včera, 18:38
Policisté hlídkové služby se rozhodli v lokalitě Střelnice nedaleko centra České Lípy zkontrolovat řidiče, jehož...
Včera, 16:15
Na projekt Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou, který vyjde téměř na tři miliony...
Včera, 15:11
Základní škola v Revoluční ulici si na rekonstrukci počká až do příštího roku.
Včera, 12:24
Město Frýdlant nápad přetvořilo v projekt a zrealizovalo v areálu lesoparku Střelnice.
24.2.2020
Výstavu fotografií s názvem Kozákovské stráně uvádí semilské muzeum a galerie. Je tvořena souborem fotografií...
24.2.2020
V Liberci hrozí, že si letos nebudou moci lidé půjčovat sdílená kola. Pokračování projektu takzvaného...
23.2.2020
Nedaleko centra Harrachova byl v roce 1985 vyhlášen chráněný přírodní výtvor, od roku 1992 přírodní...
Reklama