Poskytují stín a slouží jako úkryt zvěře. Díky nadaci byly vysazeny tisíce nových dřevin

Nadace ČEZ Stromy loni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun. Pomáhá tak do české krajiny vracet původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů a veřejných zahrad.

Od roku 2011, kdy byl grant poprvé vyhlášen, pak bylo díky němu vysazeno více než 100 tisíc stromů za bezmála 60 milionů korun. Loni nadace zaznamenala dokonce dvojnásobný meziroční nárůst počtu žádostí – 95 oproti 51 v roce 2019. Za zvýšeným zájmem stojí především úprava grantových pravidel – o příspěvek až 150 tisíc korun mohou od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky nebo školy. Nadace navíc kromě tradičních alejí a větrolamů začala podporovat také výsadbu v parcích, veřejných zahradách a dalších lokalitách.

Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. „Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, nebo zakládají arboreta. Poptávka je také po obnově bývalých nebo založení nových obecních sadů. Prioritou grantu totiž zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. Loni situaci zkomplikovala vládní proticovidová opatření a některé obce se proto rozhodly výsadbu přesunout až na letošní jaro. Přesto se podařilo vysadit přes 8 200 kusů nových dřevin.

Stromy s unikátní odrůdou jako připomínka. Na památku zaniklých obcí v Ralsku vznikla alej

V loňském roce podpořila Nadace ČEZ 19 projektů za celkem 1,7 milionu korun, 16 v Ústeckém kraji a tři v Libereckém. Konkrétně v Libereckém kraji ve Vlastibořicích, Kvítkovicích a Geoparku Ralsko, kde si výsadbou původních odrůd připomenuli zaniklé obce, které zrušila komunistická armáda.

Ve Vlastibořicích bylo vysazeno pět stromů (buk lesní purpurea, javor klen brillantissimum a lípa velkolistá), nová alej v Kvítkovicích pak čítá 180 ovocných stromů a původních keřů, příspěvek byl 42,6 tisíce korun. V Ralsku u zaniklé obce Dolní Novina přibylo 30 stromů původních odrůd ze zaniklých obcí, nadace přispěla částkou přes 81 tisíc korun.

Příjem žádostí pro jarní výsadbu byl v pátek ukončen. V grantovém řízení je podporována zejména výsadba nebo obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu místně původních druhů dřevin a jejich odrůd

3.4.2021
Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel...
30.3.2021
Nově vybudované učebny a dílny, které v závěru roku 2019 dokončili na Střední uměleckoprůmyslové škole...
25.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
25.3.2021
Nový Bor na Českolipsku se v sobotu večer po roce znovu ponoří do tmy, od...
23.3.2021
Ministerstvo kultury na konci roku 2020 schválilo návrh Římskokatolické farnosti v Zákupech na prohlášení celého...
19.3.2021
V Libereckém kraji za poslední týden přibylo 4 112 potvrzených případů, nejméně za poslední čtyři...
11.3.2021
Ředitelé ZOO Liberec a Safari Parku Dvůr Králové ve středu podepsali memorandum o spolupráci na...
10.3.2021
Už tři měsíce probíhá v České Lípě rekonstrukce Jiráskova divadla, kterou provádí firma Metrostav.
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
8.3.2021
Nejbližší volný termín pro zájemce, kteří chtějí podstoupit antigenní test na covid-19, je v Liberci...
5.3.2021
Vydání nové knihy o městě v současné době připravuje Česká Lípa prostřednictvím svého Regionálního turistického...
Reklama