Zahájil stavbu Národního divadla, zapomenutou osobnost připomene nová výstava

V tomto měsíci si připomínáme dvousté výročí narození Václava Kratochvíla, regionálního politika a organizátora veřejného života. V květnu 1868 zahajoval stavbu Národního divadla, přesto je dnes jeho jméno téměř neznámé.

Až do konce září bude v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem veřejnosti přístupná výstava s názvem Václav Kratochvíl – 200 let od narození. Výstava se věnuje životu osobnosti regionálního politika, statkáře a organizátora veřejného života na Roudnicku. Svou činností totiž výrazně ovlivnil zdejší kraj.

„Kdo položí život za vlast, nezasluhuje smrt, ale nesmrtelnost,“ říká historik Eduard Stehlík

Průkopnický statkář

Václav Kratochvíl se narodil 24. června 1820 v Mlčechvostech jako syn statkáře. Po absolvování hlavní školy v Litoměřicích začal Kratochvíl v roce 1839 hospodařit na statku manželky Anny v Lounkách. Už tehdy se snažil o zavádění moderních postupů v zemědělství. Roku 1854 koupil statek v obci Chodouny, kde provedl první melioraci v kraji, která umožnila pěstování zeleniny a zakládání chmelnic. Jako první začal na Roudnicku používat mlátičku a stroje k paření a mletí kostí na hnojiva.

První parník na Vltavě otevřel brány i současnému lodnímu cestování

Byl také politikem

Už od mládí se účastnil politického a veřejného života na regionální i národní úrovni. Koncem 40. let 19. století povzbuzoval lidi ve svém okolí k šíření vzdělávacích, politických a hospodářských spisů. Šířil mezi nimi i spisy tajně dovážené z ciziny. Roku 1848 byl vyslýchán pro účast na svatodušních bouřích v Praze a během Bachova absolutismu podporoval perzekvované účastníky revoluce. Od roku 1850 byl členem obecního zastupitelstva, po roce 1861 poslancem zemského sněmu a od roku 1865 také starostou roudnického okresu.

Protože ho zvolili starostou, rozpustili zastupitelstvo

V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo. Společně s V. Jandou a J. Syrovým byl v čele táboru lidu na Řípu, který se konal 10. května 1868. Na této události se sešlo 40 tisíc lidí, kteří společně protestovali proti germanizačním a centralizačním snahám vlády a prosazovali touhu státní samostatnosti našeho národa. Za tuto činnost byl s Václavem Jandou odsouzen na šest měsíců, a když jej následující rok zvolilo okresní zastupitelstvo starostou, bylo rozpuštěno.

Labus, Krakonoš, hora Říp. Co mají společného?

Stál u zrodu Národního divadla

Dne 16. května 1868 slavnostně poklepal na základní kámen Národního divadla jménem venkovských obcí v Čechách, pod heslem „S rázností k svobodě“. Největší zásluhy však měl v ekonomické oblasti. Počínal si jako uvědomělý, praktický a podnikavý hospodář. Zřídil sušárny chmele, založil a vedl Okresní záložnu hospodářskou v Roudnici (1865), dal podnět ke vzniku hospodářské školy v Hracholuskách (1864), sladovny, cukrovaru a lihovaru a ve všech těchto podnicích zastával řadu let vedoucí pozice. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem obce Spomyšl.

Na náhrobku kámen určený pro Národní divadlo

Zemřel 4. srpna 1893 a o tři dny později byl pohřben na evangelickém hřbitově v Krabčicích. Za náhrobní kámen mu slouží kámen původně určený do základů Národního divadla, vylámaný na vrchu Kalich u Litoměřic. Roku 1935 byla na jeho počest pojmenována Kratochvílova rozhledna v Roudnici, vybudovaná téhož roku u příležitosti 60. výročí založení roudnické záložny.

15.12.2020
Lyžařská střediska v Ústeckém kraji jsou na zahájení sezony připravená. Na sjezdovkách jim ale chybí...
14.12.2020
Zhruba čtyři desítky z více než 540 pohřebišť na území Ústeckého kraje jsou v katastrofálním...
9.12.2020
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
9.12.2020
Od 1. ledna se cestujícím na Ústecku prodraží jízdné. Důvodem navýšení cen je podle odboru...
4.12.2020
Poplatek za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích po čtrnácti letech vzroste. Doposud lidé platili 498...
1.12.2020
Litoměřická nemocnice má nové přístroje za 37 milionů korun. Vybavení umožní podrobnější vyšetření pacientů. Zařízení...
20.11.2020
V Ústeckém kraji přibylo za poslední týden 2835 potvrzených nákaz koronavirem, o 1508 případů méně...
20.11.2020
Nové vedení Ústeckého kraje chce vybrat nové ředitele teplického muzea a galerií v Lounech a...
23.10.2020
V Ústeckém kraji šíření nového typu koronaviru prudce zrychlilo. Za týden přibylo přes 3300 pozitivně...
22.10.2020
U odběrového místa v litoměřické nemocnici přibyly čtyři stany se zázemím pro lidi, kteří čekají...
20.10.2020
V Hejnicích skončila záchrana vrchní části zadní věže barokní baziliky Navštívení Panny Marie, která je...
Reklama