Zahájil stavbu Národního divadla, zapomenutou osobnost připomene nová výstava

V tomto měsíci si připomínáme dvousté výročí narození Václava Kratochvíla, regionálního politika a organizátora veřejného života. V květnu 1868 zahajoval stavbu Národního divadla, přesto je dnes jeho jméno téměř neznámé.

Až do konce září bude v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem veřejnosti přístupná výstava s názvem Václav Kratochvíl – 200 let od narození. Výstava se věnuje životu osobnosti regionálního politika, statkáře a organizátora veřejného života na Roudnicku. Svou činností totiž výrazně ovlivnil zdejší kraj.

„Kdo položí život za vlast, nezasluhuje smrt, ale nesmrtelnost,“ říká historik Eduard Stehlík

Průkopnický statkář

Václav Kratochvíl se narodil 24. června 1820 v Mlčechvostech jako syn statkáře. Po absolvování hlavní školy v Litoměřicích začal Kratochvíl v roce 1839 hospodařit na statku manželky Anny v Lounkách. Už tehdy se snažil o zavádění moderních postupů v zemědělství. Roku 1854 koupil statek v obci Chodouny, kde provedl první melioraci v kraji, která umožnila pěstování zeleniny a zakládání chmelnic. Jako první začal na Roudnicku používat mlátičku a stroje k paření a mletí kostí na hnojiva.

První parník na Vltavě otevřel brány i současnému lodnímu cestování

Byl také politikem

Už od mládí se účastnil politického a veřejného života na regionální i národní úrovni. Koncem 40. let 19. století povzbuzoval lidi ve svém okolí k šíření vzdělávacích, politických a hospodářských spisů. Šířil mezi nimi i spisy tajně dovážené z ciziny. Roku 1848 byl vyslýchán pro účast na svatodušních bouřích v Praze a během Bachova absolutismu podporoval perzekvované účastníky revoluce. Od roku 1850 byl členem obecního zastupitelstva, po roce 1861 poslancem zemského sněmu a od roku 1865 také starostou roudnického okresu.

Protože ho zvolili starostou, rozpustili zastupitelstvo

V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo. Společně s V. Jandou a J. Syrovým byl v čele táboru lidu na Řípu, který se konal 10. května 1868. Na této události se sešlo 40 tisíc lidí, kteří společně protestovali proti germanizačním a centralizačním snahám vlády a prosazovali touhu státní samostatnosti našeho národa. Za tuto činnost byl s Václavem Jandou odsouzen na šest měsíců, a když jej následující rok zvolilo okresní zastupitelstvo starostou, bylo rozpuštěno.

Labus, Krakonoš, hora Říp. Co mají společného?

Stál u zrodu Národního divadla

Dne 16. května 1868 slavnostně poklepal na základní kámen Národního divadla jménem venkovských obcí v Čechách, pod heslem „S rázností k svobodě“. Největší zásluhy však měl v ekonomické oblasti. Počínal si jako uvědomělý, praktický a podnikavý hospodář. Zřídil sušárny chmele, založil a vedl Okresní záložnu hospodářskou v Roudnici (1865), dal podnět ke vzniku hospodářské školy v Hracholuskách (1864), sladovny, cukrovaru a lihovaru a ve všech těchto podnicích zastával řadu let vedoucí pozice. V roce 1883 byl jmenován čestným občanem obce Spomyšl.

Na náhrobku kámen určený pro Národní divadlo

Zemřel 4. srpna 1893 a o tři dny později byl pohřben na evangelickém hřbitově v Krabčicích. Za náhrobní kámen mu slouží kámen původně určený do základů Národního divadla, vylámaný na vrchu Kalich u Litoměřic. Roku 1935 byla na jeho počest pojmenována Kratochvílova rozhledna v Roudnici, vybudovaná téhož roku u příležitosti 60. výročí založení roudnické záložny.

4.8.2020
S rostoucím věkem člověka se mění i jeho potřeba na výživové složení, strukturu a množství jídla....
31.7.2020
Středočeské památky a kempy si letošní návštěvnickou sezonu chválí. Celková čísla ale zkazí jarní měsíce,...
26.7.2020
Když se řekne víno, každý si představí oblast jižní Moravy, vinné sklepy a nekonečné vinohrady....
25.7.2020
Do té doby největší válečný konflikt, jaký svět pamatoval. Nechal za sebou přes 10 milionů...
22.7.2020
Vodárny obnovují čerpací stanici pitné vody Mělnická Vrutice. Jde o zásadní opravu po zhruba 50...
15.7.2020
Sepsal sbírku básní s názvem Nostalgie mého života. Se svou skupinou získal několik ocenění na...
14.7.2020
Neratovická poliklinika slouží lidem od začátku sedmdesátých let minulého století. Lékaři se zde starali a...
9.7.2020
Roztocké vlakové nádraží bude bezbariérové, vznikne podchod a opravena budou mimo jiné nástupiště i manipulační...
9.7.2020
Tradičním cílům rodinných výletů – klasickým zoologickým zahradám – v poslední době roste zdatná konkurence....
8.7.2020
V Malé výstavní síni Liberec naproti radnici je až do 13. září k vidění výstava...
Reklama